• Font d’en Gurri

    Aquesta font es troba al mig del bosc, al costat de can Gurri. Situada entre tres pollancres enormes en una petita clariana, hem de baixar per unes escales. La font està construïda en un clot excavat sobre l’esplanada, d’un metre aproximat de profunditat, fent una construcció rectangular amb tres murs de pedra i unes escales que hi donen accés. La petita pica on cau el raig des d’un broc de ferro és de pedra picada, després l’aigua es filtra cap el sòl.

    En un mapa de la parròquia fet pel rector, mossèn Joan Antoni Casassayes, el 1737, ja s’esmenta el nom de la casa i de la font. En aquesta època, la font s’utilitzava per al consum de la casa i per a més d’una vintena de carboners que treballaven al bosc, “homes del fum”, que moltes vegades eren pagesos que segurament quan al camp no hi havia feina, és sa dir a ple hivern, feien el carbó. Al frontal de la font una inscripció porta gravat l’any 1794.
    En funció de la qualitat de l’aigua trobem diferent fauna al petit toll que es forma: si l’aigua té poc oxigen, i és tèrbola trobem larves de libèl·lules i escarabats aquàtics, si l’aigua està oxigenada i neta, larves de salamandra i el tòtil  (gripau).

    Print Friendly, PDF & Email

Segueix-nos a:

      


Categories


Etiquetes