• Font Sunyera

    Li ve el nom de can Sunyer. “Sabem que cap a finals del segle XVIII l’amo de can Sunyer fa casar el seu fill, en Josep Sunyer i Catafal, amb Isabel Alzina Cruixent, filla de la nova muller de l’amo -originaries de Sant Feliu de Codines. En ocasió d’aquest matrimoni els amos fan engrandir la casa i els estables, excavar el pou i que el pouaire també obri una mina que canalitzi les deus que afloraven on ara hi ha la font Sunyera. El nom li van posar perquè perpetués el de la casa, amb I’aprovació dels frares de Montalegre (SINDREU, 1985: 323). Prop de can Sunyer hi havia l’antiga capella de sant Martí, documentada des de l’any 1005, restaurada en el segle XVIII i enderrocada l’any 1920.

    Aquesta font ha estat una de les més importants del poble al llarg dels anys, ja que, abans que s’instal·lés l’aigua corrent, l’any 1932, era la que portava l’aigua a Santa Maria de Martorelles. També s’hi acostumaven a fer berenars i arrossades.

    http://www.raco.cat/index.php/Lauro/article/viewFile/48341/51386

    P1010712

    Print Friendly, PDF & Email

Segueix-nos a:

      


Categories


Etiquetes