• Fil·loxera

    fil·loxera

    f.Insecte homòpter molt petit, que ataca les arrels dels ceps i és un important flagell de la vinya (Daktulosphaira vitifoliae, abans Phylloxera vastatrix).
    f.Malaltia de la vinya causada per aquest insecte.

    Definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 2

    Print Friendly, PDF & Email

Segueix-nos a:

      


Categories


Etiquetes