Sessió del 5 de febrer

les preposicionsDijous vam repassar els usos correctes de les preposicions i les locucions preposicionals. A partir d’uns exercicis que s’havien de resoldre amb la teoria del llibre vam arribar a les conclusions següents:

 

1. Davant de la conjunció que cauen les preposicions amb, en, a i de:
Pensa en que has de portar el llibre.
2. Davant d’un infinitiu les preposicions amb i en es canvien per a (a vegades per de):
Aquest projecte consisteix en a posar en contacte escoles i biblioteques.
3. Les parts del dia van amb la preposició a: al matí, a la tarda, a la nit...
4. En algunes expressions com: camisa de quadres, pudor de gas, olor de gessamí…
5. Hem de distingir l’ús de com quan vol dir ‘igual que’ de com a quan expressa ‘en qualitat de’, ‘en concepte de’.
S’estimen com germans. (com si ho fossin, però no ho són)
Com a germans que són, s’estimen molt.
6. No és correcta l’expressió ‘a mitjans de febrer’, si no que hem de dir ‘a mitjan febrer’.
7. Distingim l’expressió amb vista a (pensant en, amb la intenció de…) de l’expressió en vista de (tenint en compte).
8. La locució a nivell de només és correcta quan té el sentit literal. En sentit figurat hem de dir ‘en l’àmbit de’, ‘en el camp de’, ‘en el terreny’…
Fa molt fred a nivell del mar. / Cal solucionar-ho en l’àmbit de l’empresa.
9. La preposició composta fins a s’escriu així normalment: No cobrarem fins al dia 15. Però es perd la preposició a davant d’adverbis i la conjunció que: fins demà, fins aviat, fins divendres, fins que no ho diguin…
10. Hem de distingir l’ús de no obstant… / no obstant això.
No obstant les dificultats, tirarem endavant. (=tot i les dificultats, malgrat les dificultats)
És molt difícil; no obstant això, tirarem endavant. (=així i tot, tot i això, malgrat tot)
11. No ens hem d’oblidar de la preposició de quan substituïm un nom que va acompanyat per un adjectiu:
Vols préssecs? Sí, en vull de madurs.
12. En expressions de lloc, normalment es fa servir a per llocs reals o físics (Es reuniran al centre; És a l’hospital.) i en per a llocs figurats (Plantejarem la qüestió en la discussió d’aquesta tarda; Ho trobaràs en el capítol 3). Però davant de un/una, algun/alguna, aquest/aquesta i aquell/aquella, s’utilitza sempre en.
13. Utilitzem per a quan volem expressar finalitat, destinatari. Davant d’infinitiu desapareix la a.
No tenen llet per als nens.
Oferiran avantatges per als usuaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *