• La Biblioteca de Catalunya ofereix als participants en el Voluntariat per la llengua (VxL) diversos avantatges

  Visites guiades a la Biblioteca de Catalunya (Carrer de l’Hospital, 56, Barcelona) i a l’Arxiu Joan Maragall (Alfons XII, 79, Barcelona) per a grups d’un màxim de 25 persones

  La persona responsable del grup té 2 opcions per sol·licitar la visita:

  1. A través del Formulari web http://www.bcn.cat

  A l’apartat Visita’ns > Visites guiades hi ha el formulari de Sol·licitud de visita per a cada equipament concret.

  S’han d’emplenar totes les dades que es demanen i fer una proposta del dia i l’hora que es vol fer la visita. Al camp Nom de l’organització s’ha de posar Consorci per a la Normalització Lingüística. A Observacions cal indicar que el grup és de participants en el VxL perquè la Biblioteca pugui aplicar l’exempció de pagament.

  2. Per correu electrònic a sfont@bnc.cat. En el missatge s’ha d’indicar el dia i hora proposats per fer la visita i també informar que el grup el formen perso­nes vinculades al Consorci (participants en el VxL) perquè us apli­quin l’exempció de pagament.

  Visites individuals o en grup (no hi ha un màxim de persones) a les exposicions de la Biblioteca de Catalunya            

  Visites guiades per a grups (màxim de 25 persones) amb el comissari de les exposicions de la Biblioteca de Catalunya sempre que es concreti prèviament la visita

  Per sol·licitar la visita, la persona interessada (en el cas de la visita individu­al) o la persona responsable del grup (per a les visites en grup) ha de contac­tar amb el senyor Sergi Font (sfont@bnc.cat). En el correu de sol·licitud s’ha d’indicar la condició de participants en el VxL tant en el cas de visita individual com de grup perquè la Biblioteca pugui aplicar l’e­xempció de pagament.

  La programació de les exposicions es pot consultar al web de la Biblioteca de Catalunya. Les mostres s’ubiquen a dos espais concrets:

  – a l’Espai Zero, al vestíbul de la Biblioteca.

  – a la Sala d’Exposicions, a peu de carrer sota l’escala gòtica d’accés a la Biblioteca.

  El Consorci per a la Normalització Lingüística i la Biblioteca de Catalunya han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu la realització d’acti­vitats de foment cultural adreçades a diversos col·lectius del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

  Aquest conveni consolida la voluntat de les dues institucions de treballar con­juntament i en xarxa per fomentar l’ús social del català com a eina de convi­vència i difondre la llengua, el patrimoni i la cultura catalanes entre tota la po­blació.

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes