Presentació del VxL a l’institut Jaume Callís de Vic

El dia 5 de novembre el programa VxL va ser a l’institut Jaume Callís de Vic. Es  va presentar a un grup d’alumnes d’ESO que es troben a l’hora del pati per conversar en català. L’objectiu d’aquestes trobades és que els alumnes que tot just estan aprenent català, perquè fa pocs mesos que són aquí, puguin practicar-lo, vagin adquirint fluïdesa i que puguin incorporar-lo en el seu dia a dia.

Tot i que un dels requisits bàsics per participar en el programa és ser major d’edat, i per tant els alumnes no s’hi poden inscriure, se’ls va explicar el funcionament i se’ls va  proporcionar material per utilitzar a les trobades. Aquestes trobades es fan sota la supervisió d’una tutora.

En primer lloc es va passar un Power Point en què s’explicava el funcionament general del programa. Després va parlar una jove aprenenta, que va explicar la seva bona experiència en el VxL. Aquesta intervenció va cridar molt l’atenció dels alumnes, li van fer preguntes i es va aconseguir que s’hi interessessin. Per acabar, van respondre un kahoot sobre el VxL.

És una bona iniciativa que alumnes del mateix institut es trobin per ajudar-se, i a l’hora del patí!

Tant professores com alumnes van dispensar una molt bona acollida a les dinamitzadores del programa.