RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dialectologia (1). La variació lingüística i els dialectes de la llengua catalana

  La variació lingüística és un fet universal. Totes les llengües, en el moment en què els parlants les fan servir, presenten graus de diversitat, que s’associen a diversos factors:

  1. L’espai = VARIETATS GEOGRÀFIQUES O GEOLECTALS
  2. El temps = VARIETATS HISTÒRIQUES
  3. Grup social, generacional = VARIETATS SOCIALS
  4. La situació comunicativa = REGISTRES FORMALS (especialitzats o estàndard) o INFORMALS (col·loquial, vulgar i argots)

  En llengua catalana, també tenim aquests diversos tipus de varietats i, precisament, en aquest apartat, començarem parlant de les varietats geogràfiques o geolectals de la llengua catalana, conegudes també com a dialectes.

  Què és un dialecte?

  Entendrem per dialecte la forma concreta com s’utilitza la llengua en una zona del domini lingüístic que podem diferenciar i delimitar de la resta basant-nos en criteris lingüístics. De fet, els dialectes són la forma d’expressió concreta d’una llengua.

  Dialectologia catalanaA continuació, hi trobareu uns enllaços per tal de poder escoltar parlants en les diverses varietats dialectals de la llengua catalana. Compareu-los i intenteu veure’n els trets diferencials.

  CATALÀ ORIENTAL

  Septentrional o rossellonès

  Central

  Insular o balear

  Alguerès

   

  CATALÀ OCCIDENTAL

  Nord-occidental

  Sud-occidental o valencià

   


Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.