RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per April, 2012

 • Curs Cristina: 8a sessió (divendres 20 d’abril)

  1.  Presentació de la sessió.

  2. Correcció d’exercicis.

  3. Els sons consonàntics: punt i mode d’articulació.

  4. Transcripció fonètica de paraules.

  5. Pronoms febles (I). Funcions i pronoms.

  6. Exposicions orals dels alumnes.

  7. Deures per fer a casa: article d’opinió [per lliurar el 4 de maig]; pronoms febles [dossier]; fonètica [llibre EAPC]; pseudoderivats [llibre EAPC p. 105, ex. 6, 7 i 8]; text sinònims [dossier]; resums [“Les 4 grans cròniques”, “Ramon Llull”, ” Cancelleria Reial”].

   

  Article complet

 • Curs Cristina: 7a sessió (divendres 13 d’abril)

  – Presentació de la sessió.

  – Prova de verbs.

  – Correcció dossier vacances.

  – Què és un so? Com es produeix? Presentació de l’AFI.

  – Els sons vocàlics. Fonètica sintàctica.

  – Exposicions orals dels alumnes.

  – Com es puntua un text? El punt, la coma i el punt i coma.

  – Deures: resum d’un text [per lliurar el dia 27/4]; fonètica [Castellnou, p. 59, ex. 6, 7, 8, 9 i 10; p. 154, ex. 13]; exercici puntuació [dossier]

  Article complet

 • Curs Mònica: sessió 7 (divendres 13 d’abril)

  Tot un divendres 13, però en vam sortir prou vius… crec! 🙂

  A classe vam treballar els següents continguts:

  1. Morfologia verbal: les velaritzacions (teoria i pràctica)

  Vam fer exercicis del dossier, de la sessió 7, per tal de practicar la morfologia verbal.

  2. Dialectologia: els blocs dialectals del català (oriental i occidental), principals diferències i conceptes de dialecte consecutiu i constitutiu.

  Els deures que vaig manar per a la següent setmana són els següents:

  1. Sessió 7, dossier: p. 8, ex. 2; p. 17, frases 25 – 38.

  2. Sessió 6, p. 11, ex. 1; p. 13, ex. 2

  3. Sessió 6, exercicis de lèxic: fotocòpies adjuntes al final de la sessió 6.

  Molt important! El divendres 20 farem una prova de morfologia verbal per comprovar que teniu aquests coneixements ben consolidats! Ah! I preparats per seguir amb la dialectologia i entrar al fantàstic món de la fonètica! Som-hi! 🙂

  Article complet

 • Fitxa lingüística 2. Preposició davant de CD

  Generalment, en català, el CD no va introduït per la preposició A, encara que el CD sigui persona.

  No és correcte dir: *La Teresa ha saludat al president durant la reunió, sinó que cal dir: La Teresa ha saludat el president durant la reunió.

  Tanmateix, hi ha alguns casos en què el CD sí que ha d’anar introduït per la preposició A.

  1. Quan el CD és un pronom personal fort: a mi, a tu, a ell, a vosaltres, a vós, a ells/a elles, a vostè/a vostès.

  Exemple: El secretari ens va avisar a nosaltres.

  2. Quan el CD és tothom, algú, qui, el qual, tots i totes.

  Exemple: Van mirar fixament a tothom, però no reconeixien el lladre.

  3. Quan es vol expressar una idea de reciprocitat.

  Exemple: Es miren l’un a l’altre.

  4. Quan el CD és persona i es troba desplaçat davant de verb.

  Exemple: A la Mercè, la vaig veure al ball de disfresses.

  5. En frases que poden ser ambigües.

  Exemple: *No sé qui busca la Maria.

  Aquesta frase és ambigua ja que no ens queda clar si la Maria és la persona buscada o la persona que busca. Aleshores, si la Maria és la persona buscada caldria dir: No sé qui busca a la Maria. En canvi, si la Maria és la persona que busca, hauríem de dir: No sé a qui busca la Maria.

  Podeu practicar exercicis sobre aquesta qüestió en el següent enllaç dels Itineraris d’aprenentatge, nivell de Suficiència, de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl19/scl19_04b.htm

   

  Article complet

 • Consells per a la intervenció oral

  El dia 22 de febrer de 2012, en el programa de ràdio ‘La tribu’ de Catalunya Ràdio, presentat per Tatiana Sisquella, es va fer una entrevista a Carme Polo, professora d’Oratòria de la Facultat de Dret d’ESADE, en què es parlava sobre la dificultat que sovint suposa parlar en públic.

  Durant l’entrevista, sobretot cap a la part final, se’ns donen una sèrie de consells que ens poden ser útils per perdre la por de parlar en públic i per agafar seguretat per expressar una opinió o allò que es vol dir. Són consells prou bàsics i certament aplicables a l’hora de preparar el vostre examen oral, així com també per al vostre dia a dia.

  Per això us deixo l’enllaç al programa, per si el voleu escoltar: ‘Per què ens costa tant parlar en públic’?

  A més, us convido que feu els vostres comentaris sobre el programa i deixeu al bloc les vostres opinions sobre aquesta qüestió… De tot se’n pot aprendre! 🙂

   

   

  Article complet

 • Fitxa lingüística 4. Ús abusiu del gerundi

  Moltes vegades, influïts pel llenguatge administratiu, usem de manera abusiva el gerundi. Penseu que el gerundi és una forma no personal i això fa que, de vegades, s’incrementi la dificultat de comprensió del text o fragment redactat per part dels nostres lectors.

  Us heu plantejat mai per quin motiu costa tant d’entendre el redactat d’algunes lleis? Doncs, a part de la llarga extensió d’algunes frases, sovint també hi intervenen els famosos gerundis.

  Per tant, cal que aneu alerta amb l’ús dels gerundis!

  D’altra banda, hi ha alguns gerundis que són incorrectes: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu. Per tant, els heu d’evitar!

  Article complet

 • Fitxa lingüística 3. Coma entre Subjecte i verb

  De vegades, tenim certes dificultats a l’hora de puntuar correctament un text i de col·locar les comes. Per això, us deixo un parell d’enllaços en què podeu recollir la normativa d’ús de les comes:

  http://wuster.uab.es/signes/pagines/coma.html – Pàgina en què s’explica de manera detallada i exemplificada (i molt completa!) l’ús de la coma.

  http://www.cefe.gva.es/polin/docs/webhelp/Signes_de_puntuacio/coma.html

   

  Recordeu, però, que no es pot usar coma entre el subjecte i el verb d’una oració! Així, doncs, és incorrecte escriure: *La mare del Lluís, no ens va voler convidar.

  Ara bé, excepcionalment, es pot separar del verb el subjecte usant una coma quan el subjecte és molt llarg o complex:

  Exemple:

  Els treballadors que van resultar afectats per les restriccions econòmiques i que no van poder ser reabsorbits per les empreses creades pel conveni signat entre l’Administració i els empresaris de la zona, han signat un document de protesta.

  Article complet

 • Fitxa lingüística 1. EN + Infinitiu

  • L’estructura EN + INFINITIU és correcta quan l’infinitiu és temporal, és a dir, designa quan es produeix una acció.

  En arribar a casa vaig adonar-me que havia perdut les claus. ( = quan vaig arribar a casa)

  No sabia què dir-li en veure’l tan atrafegat. ( = quan vaig veure’l tan atrafegat)

  La llengua col·loquial ha substituït aquesta estructura per AL + Infinitiu, però és una forma que, fins al moment, no contempla la normativa.

  Article complet