RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de l'autor

 • Exercici de funcions sintàctiques

  Recordeu que si és una oració cal dir el tipus d’oració (SUBSTANTIVA, ADJECTIVA, ADVERBIAL) i la funció sintàctica!

   

  a) que no hi veia bé – Substantiva (Subjecte)

  que s’havia equivocat d’ulleres – Substantiva (CRV)

  b) els qui tinguin bitllet – Substantiva (Subjecte)

  c) que – Subjecte

  d) l’hi – CD + Predicatiu

  e) li ho – CI + CD

  f) de què tracta el llibre – Adjectiva (CN)

  g) sense que el de seguretat t’hagi mirat la bossa de mà – Adverbial de manera (CCM)

  h) que tinguis raó – Substantiva (CD)

  i) de què serveixen tantes reunions – Substantiva (CD)

  j) de què – CRV

  k) que li havien arribat – Adjectiva (CN)

  l) que sempre es queixa que té fred – Adjectiva (CN)

  m) si encara arriben trens a l’estació de Benissanet – Substantiva (CD)

  n) trens – Subjecte

  o) Qui – Subjecte (Quan el QUI va sense preposició sempre fa de Subjecte!)

  p) què hi havia per dinar – Substantiva (CD)

  q) del qual – CN (Atenció! El pronom DEL QUAL, DE LA QUAL, DELS QUALS, DE LES QUALS, en oracions de relatiu possessiu, sempre fa funció de CN)

  r) en què – CRV

  s) Qui – Subjecte

  que demà no hi hauria classe – Substantiva (CD)

  t) desemparada – Predicatiu

  s’hi – El pronom ES no té funció i el pronom HI és CCLloc

  u) el president del govern – CD

  el qual acabava de fer una intervenció irònica – Adjectiva (CN)

  v) Que salvessis aquest animaló – Substantiva (Subjecte)

  Article complet

 • Exercici de pronoms relatius

  Les respostes correctes d’aquesta tasca són les següents:

  [Tingueu en compte que, en aquest cas, sí que hi heu de posar totes les respostes correctes. Si només n’hi poseu una, la frase no és correcta!]

  AL COSTAT US HI AFEGEIXO INFORMACIÓ SINTÀCTICA, PER SI A ALGÚ L’HI INTERESSA O LI ÉS ÚTIL PER REPASSAR]

  a) els quals / que [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria funció de Subjecte]

  b) del qual / de què [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria funció de CRV]

  c) de qui / dels quals [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria funció de CRV]

  d) que / el qual [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria de Subjecte]

  e) cosa que / fet que / la qual cosa [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria de Subjecte]. COSA QUE, FET QUE, LA QUAL COSA sempre fa de Subjecte!

  f) que [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria de CD]

  g) a qui / a la qual [Adjectiva especificativa (CN): el pronom fa de CI]

  h) amb què / amb la qual [Adjectiva especificativa (CN): el pronom fa de CCInstrument]

  i) els qui / aquells qui [Substantiva de relatiu (CD): el pronom relatiu faria de Subjecte] – ALERTA! Tot i que, segons la norma, també hi podria anar el pronom QUI, el verb és un plural i fixeu-vos-hi que si llegiu la frase amb QUI no lliga. el pronom relatiu QUI sempre demana un verb singular]

  j) que [Adjectiva especificativa (CN): el pronom relatiu faria de Subjecte]

  k) el que / allò que [Substativa de relatiu (CD): el pronom relatiu faria de CD]

  l) la que / aquella que [Substantiva de relatiu (Subjecte]: el pronom relatiu faria de CD]

  m) els qui / aquells qui [Substantiva de relatiu (Subjecte): el pronom relatiu faria de Subjecte]

  Article complet

 • Exercici de pronoms febles

  La solució a l’exercici de pronoms febles proposat és:

  a) ME N’ / SE N’ / N’HI [me n’hi]

  b) LA HI

  c) ELS HI

  d) ELS HO

  e) L’HI

  f) -LOS-LA

  g) N’HI

  h) ELS HO

  i) SE LI / S’HI

  j) ELS EN

  k) ME N’

  l) ELS EL

  m) -LA-HI

  n) -L’EN

   

  Article complet

 • Exercici de morfologia verbal

  Calia omplir els buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis. [Si hi ha dues respostes separades per una coma vol dir que podeu escollir qualsevol de les dues, perquè les dues s’acceptarien en aquell context]

  a) coeu // cogueu

  b) beveu

  c) despès // desprès

  d) hauria romàs

  e) haria ofert, hauria oferit

  f) interromp, ha interromput

  g) suplert, suplit

  h) hagués pascut

  i) consent

  j) dissenteix

  k) atrauràs

  l) munyen // retrunyen

  m) jaieu

  n) reixin

   

  Article complet

 • Exercici de morfologia nominal

  Calia elaborar el plural d’una sèrie de seqüències donades. Les respostes correctes són:

  a) xeflis

  b) capatassos obtusos

  c) xèrifs honests, honestos

  d) àpexs

  e) índexs

  f) annexos

  g) hosts

  h) posts

  i) còdexs

  j) beduïns

  k) marroquins

  l) assajos, assaigs

  Article complet

 • Exercici de gènere i nombre

  Les respostes correctes a l’exercici són:

  a) assumpte vague

  b) aigua bullent

  c) pa flonjo

  d) xocolata amargant

  e) sacerdotessa simpàtica

  f) qüestió obliqua

  g) matèria incolora

  h) matèria grisa

  i) resposta vàcua

  j) persona cruenta

  k) qüestió comuna

  l) una pobra persona rude

  m) enunciat vague

  n) bruixa sinistra

  o) capitana insubmisa

  p) amics perplexos

  r) terra limítrofa

  s) marit conspicu

  t) esposes curoses

  Article complet

 • FINS A/CAP A: Quan perden la A?

  En un principi, les preposicions FINS A i CAP A cal que vagin acompanyades de la preposició A.

  • Anirem cap a Barcelona.
  • Arribarem fins a la propera cantonada.
  • Viurem a París fins al mes de maig.

   

  Article complet

 • Fitxa lingüística 2. Preposició davant de CD

  Generalment, en català, el CD no va introduït per la preposició A, encara que el CD sigui persona.

  No és correcte dir: *La Teresa ha saludat al president durant la reunió, sinó que cal dir: La Teresa ha saludat el president durant la reunió.

  Tanmateix, hi ha alguns casos en què el CD sí que ha d’anar introduït per la preposició A.

  1. Quan el CD és un pronom personal fort: a mi, a tu, a ell, a vosaltres, a vós, a ells/a elles, a vostè/a vostès.

  Exemple: El secretari ens va avisar a nosaltres.

  2. Quan el CD és tothom, algú, qui, el qual, tots i totes.

  Exemple: Van mirar fixament a tothom, però no reconeixien el lladre.

  3. Quan es vol expressar una idea de reciprocitat.

  Exemple: Es miren l’un a l’altre.

  4. Quan el CD és persona i es troba desplaçat davant de verb.

  Exemple: A la Mercè, la vaig veure al ball de disfresses.

  5. En frases que poden ser ambigües.

  Exemple: *No sé qui busca la Maria.

  Aquesta frase és ambigua ja que no ens queda clar si la Maria és la persona buscada o la persona que busca. Aleshores, si la Maria és la persona buscada caldria dir: No sé qui busca a la Maria. En canvi, si la Maria és la persona que busca, hauríem de dir: No sé a qui busca la Maria.

  Podeu practicar exercicis sobre aquesta qüestió en el següent enllaç dels Itineraris d’aprenentatge, nivell de Suficiència, de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl19/scl19_04b.htm

   

  Article complet

 • Consells per a la intervenció oral

  El dia 22 de febrer de 2012, en el programa de ràdio ‘La tribu’ de Catalunya Ràdio, presentat per Tatiana Sisquella, es va fer una entrevista a Carme Polo, professora d’Oratòria de la Facultat de Dret d’ESADE, en què es parlava sobre la dificultat que sovint suposa parlar en públic.

  Durant l’entrevista, sobretot cap a la part final, se’ns donen una sèrie de consells que ens poden ser útils per perdre la por de parlar en públic i per agafar seguretat per expressar una opinió o allò que es vol dir. Són consells prou bàsics i certament aplicables a l’hora de preparar el vostre examen oral, així com també per al vostre dia a dia.

  Per això us deixo l’enllaç al programa, per si el voleu escoltar: ‘Per què ens costa tant parlar en públic’?

  A més, us convido que feu els vostres comentaris sobre el programa i deixeu al bloc les vostres opinions sobre aquesta qüestió… De tot se’n pot aprendre! 🙂

   

   

  Article complet

 • Fitxa lingüística 4. Ús abusiu del gerundi

  Moltes vegades, influïts pel llenguatge administratiu, usem de manera abusiva el gerundi. Penseu que el gerundi és una forma no personal i això fa que, de vegades, s’incrementi la dificultat de comprensió del text o fragment redactat per part dels nostres lectors.

  Us heu plantejat mai per quin motiu costa tant d’entendre el redactat d’algunes lleis? Doncs, a part de la llarga extensió d’algunes frases, sovint també hi intervenen els famosos gerundis.

  Per tant, cal que aneu alerta amb l’ús dels gerundis!

  D’altra banda, hi ha alguns gerundis que són incorrectes: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu. Per tant, els heu d’evitar!

  Article complet