RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dialectologia (7). L’alguerès

  L’alguerès és la varietat dialectal que es parla a la localitat de l’Alguer, situada a l’illa de Sardenya, a Itàlia. És un dialecte consecutiu, perquè hi va ser portat pels repobladors procedents del Principat de Catalunya cap a l’any 1353. En general, podem dir que és una varietat dialectal amb trets molt propis, sobretot caracteritzada per la presència d’arcaismes i la influència tant de l’italià com del sard.

  Per conèixer més informació sobre la situació actual de l’alguerès a l’Alguer (el nombre de parlants, el nombre de persones que la coneixen…) podeu consultar la pàgina del Corpus oral de l’alguerès al següent enllaç: http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/algueres.html

   

  CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DE LA VARIETAT DIALECTAL ALGUERESA

   

  Observeu aquest text, transcripció de la varietat dialectal algueresa, per tal que pugueu observar-hi els trets principals que la caracteritzen:

  Jo i el babo tantes voltes anàvem a cavall. Tenívem bestiam, tenívem dues campanyes, i alhora jo quan el veieva que se posava a cavall per anar, me hi acostava… i ell allongava la mà, allongava lo peu d’ell, ne’l traieva de l’estafa i me dieva: “Posa lo peu en aquí”. I lego feva un xiulet a la mama si era un giro per la campanya: “Mira que só portant-me a Maria!”. Alhora lo babo passant passava per les campanyes i trobava los servidors pastors, que eren tots dels viatges. I amb aqueixos parlava en sardo, i donques jo me só emparada a comprendre el sardo”.

   

  Tot seguit, escolteu aquestes dues cançons cantades en varietat dialectal algueresa. Són gravacions reals d’un treball de recerca i formen part del Corpus oral de l’alguerès, elaborat per la Universitat Pompeu Fabra. Intenteu-hi trobar característiques pròpies d’aquesta varietat dialectal:

  AL PAÍS DE L’ ALGUER HI HABITA UNA MINYONA

  [Corpus oral d’alguerès, que es pot consultar a http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/adt/adt_mt_05.html]

  Al país de l’Alguer
  hi habita una minyona,
  festejava un (el) mariner,
  tot en una l’abandona.

  Aquell pobre mariner
  que no ne sabiva arrés
  a quan recivi la lletra
  que amb ell no hi era més.

  Pensau lo desplaier
  de aquell pobre mariner,
  a lluny a treballar
  per se poguer un dia casar.

  Escoltau, o companyons,
  posem-mos tot un rodo,
  la dona mia m’ha deixat
  per se prendre el campanyolo.

  Vengut és a l’Alguer,
  passat és al carreró
  i ha vist la sua jove
  parlant amb Salvador.

  Escoltau, o bona gent,
  fini que s’és casada
  i lo bon mariner
  se l’ha dimenticada.

  SÓ COSIDORA (cantada)

  [Corpus oral d’alguerès, que es pot consultar a http://prosodia.upf.edu/coalgueres/ca/corpus/adt/adt_mt_32.html]

  (Só cosidora, respectada assai,
  cus a de dia i de nit també)…
  Só alta i bruna, estrígida i ben feta,
  vaig vestida com una senyora,
  ara que tenc la gonella estreta
  no me hi manca més que la servidora.

  Cus a de dia i de nit també… no!

  Tots me miren, tots m’adoren,
  tots me fanen los compliments.
  Tots me miren, tots m’adoren,
  tots me donen los apuntaments.

  Só alta i bruna, estrígida i ben feta,
  vaig vestida com una senyora,
  ara que tenc la gonella estreta
  no me hi manca més que la servidora.

  I un bell dia un jove com un sol
  i me n’ha pres, nunua com era:
  envetxe de cosir de part d’envant,
  ell m’ha cosit tota de part d’enrera!

  Excusa, si és així!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.