Classes 10, 17 i 19 de novembre

En les darreres classes hem vist aquest tipus de diftongs: qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, guo i els casos en què les i i les u es comporten com una consonant: noia, iogurt, ioga, couen. Hem fet els exercicis 4.1 i 4.2 del llibre blanc.

També hem vist els accents diacrítics,  que són aquells que fem servir per diferenciar dues paraules que s’escriuen igual. En teniu una llista a la pàg. 17 del llibre blanc. Hem fet l’ex. 8.1 de la pàg. 18.

vocals

Hem començat a veure la vocal neutra. En primer lloc hem repassat els sons vocàlics i les grafies que els representen. Ho teniu explicat en aquest enllaç. Hem vist  que quan ens trobem la A i la E en posició àtona de la paraula, les pronunciem com una vocal neutra. Hem fet l’ex. 10.1 de la pàg. 22.

Podeu escoltar la pronúncia de la vocal neutra aquí.

Deures: com que la setmana vinent explicarem l’accentuació, feu els exercicis 5.1 i 5.2 de la pàg. 12 per trobar la síl·laba tònica.

Pel que fa a la unitat sobre el món laboral, vam veure quines estructures fem servir per fer textos instructius del tipus: un cuiner ha de ser creatiu i cal que no li importi treballar en festius… Les estructures que fem servir són les següents:

HAVER DE + Infinitiu: Un escriptor ha de ser creatiu.
CALDRE + Infinitiu: Cal ser creatiu.
CALDRE que + Present de subjuntiu: Cal que siguis creatiu.

Dijous vam començar la unitat 4 i vam treballar la lectura en veu alta tenint en compte les pauses, la pronúncia, el ritme i els signes de puntuació. Vam llegir els poemes sobre animals i també vam fer l’ex. 13 de la pàg. 55 sobre els canvis de significat segona la puntuació de la frase.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *