Classes 10, 17 i 19 de novembre

En les darreres classes hem vist aquest tipus de diftongs: qua, qüe, qüi, quo, gua, güe, güi, guo i els casos en què les i i les u es comporten com una consonant: noia, iogurt, ioga, couen. Hem fet els exercicis 4.1 i 4.2 del llibre blanc.

També hem vist els accents diacrítics,  que són aquells que fem servir per diferenciar dues paraules que s’escriuen igual. En teniu una llista a la pàg. 17 del llibre blanc. Hem fet l’ex. 8.1 de la pàg. 18.

vocals

Hem començat a veure la vocal neutra. En primer lloc hem repassat els sons vocàlics i les grafies que els representen. Ho teniu explicat en aquest enllaç. Hem vist  que quan ens trobem la A i la E en posició àtona de la paraula, les pronunciem com una vocal neutra. Hem fet l’ex. 10.1 de la pàg. 22.

Podeu escoltar la pronúncia de la vocal neutra aquí.

Deures: com que la setmana vinent explicarem l’accentuació, feu els exercicis 5.1 i 5.2 de la pàg. 12 per trobar la síl·laba tònica.

Pel que fa a la unitat sobre el món laboral, vam veure quines estructures fem servir per fer textos instructius del tipus: un cuiner ha de ser creatiu i cal que no li importi treballar en festius… Les estructures que fem servir són les següents:

HAVER DE + Infinitiu: Un escriptor ha de ser creatiu.
CALDRE + Infinitiu: Cal ser creatiu.
CALDRE que + Present de subjuntiu: Cal que siguis creatiu.

Dijous vam començar la unitat 4 i vam treballar la lectura en veu alta tenint en compte les pauses, la pronúncia, el ritme i els signes de puntuació. Vam llegir els poemes sobre animals i també vam fer l’ex. 13 de la pàg. 55 sobre els canvis de significat segona la puntuació de la frase.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *