RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de la categoria ‘Pronoms’

 • Errors per excés

  Compte amb la combinació de pronoms febles: ‘els hi’

   

  Com veiem, ‘els hi’ són dos pronoms. La primera cosa que hem de tenir clara és que cada pronom substitueix un sol element de la frase.

  Per això, moltes vegades no s’ha d’afegir el pronom ‘hi’ al pronomels’ quan se substitueix un sol element de la frase.

  En les frases següents, se substitueix UN sol complement per UN sol pronom:

   

  • “Demanaré la informació als responsables” = Els demanaré la informació

  (I no: Els hi demanaré la informació)

   

  • “Compren joguines per a les nenes” = Els compren joguines

  (I no: Els hi compren joguines)

   

  • “Donarem les medecines als malalts = Els donarem les medecines

  (I no: Els hi donarem les medecines)

   

  • “La presidenta entregava els diplomes als assistents= La presidenta els entregava els diplomes

  (I no: La presidenta els hi entregava els diplomes)

   

  Aquesta combinació pronominal ‘els hi’ és pròpia de la llengua parlada. No obstant això, en la llengua escrita haurem de procurar d’evitar-los.

   

   

  Share

  Article complet

 • Pronoms relatius: alguna incorrecció que fem

   

  cuerdas-rojas-y-negras-ocho-nudos-19227451

  La construcció preposició + article + que  és incorrecta quan equival a:

  preposició + article + qual  o   preposició + què / preposició + qui.

  Exemples incorrectes:

  La història de la que parlaven és estranya
  La persona a la que telefonem cada matí és de Manlleu
  Els guanyadors, als que van entregar un premi, eren de Catalunya

   

  Exemples correctes (totes dues opcions són bones):

  La història de què / de la  qual parlaven és estranya
  La persona a qui / a la qual telefonem cada matí és de Manlleu
  Els guanyadors,  a qui / als quals van entregar un premi, eren de Catalunya

   

  Per saber-ne més i fer pràctica, feu clic aquí.


  Share

  Article complet

 • Més ajudes per resoldre pronoms relatius defectuosos…

  interrogant

   

   

   

   

   

   

  Per què està malament aquesta frase?
  La  roba que se’n fan samarretes és molt cara. El ‘que’ d’aquesta frase no és correcte perquè si anem a buscar l’origen de la frase composta en trobem dues de simples:

   

  La roba és cara

  Es fan samarretes amb la roba

   

  El relatiu que necessitem, doncs, ha d’ocupar el lloc del complement subratllat (un complement circumstancial) i, per tant, ha d’incloure la preposició ‘amb’.

   

  Per això la solució és:

   

  La roba amb la qual / amb què es fan samarretes és molt cara.

   

  Noteu, a més, que hem eliminat un pronom feble (se’n fan) perquè era un pronom que substituïa el mateix complement que ja hem substituït per un pronom relatiu. D’aquest tipus d’error se’n diu pleonasme.

   

  La situació en la que ens trobàvem era angoixant. La forma de pronom ‘en la que’ no és correcta perquè el pronom relatiu d’una frase adjectiva segueix aquestes dues fórmules:

  1. Preposició + article + qual
  2. Preposició + què (o qui, persones)

   

  Per això la solució és:

   

  La situació en la qual / en què ens trobàvem era angoixant.

   

   

   

   

   

   

  Share

  Article complet

 • Frases amb pronoms relatius: explicacions

  pronoms-relatius-copia

   

  Aquí teniu algunes frases amb les explicacions de les formes possibles de pronom relatiu que hi podria haver:

  a)    Aquella és la persona de qui / de la qual  més desconfiem

   Partim de dues frases inicials:

  1. Aquella és la persona
  2. Desconfiem més de la persona

  Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir la paraula ‘persona’ i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

   Si ens fixem en la segona frase veiem que la paraula ‘persona’ forma part d’un complement preposicional i aquesta serà la funció que li tocarà representar al pronom relatiu. Què és un complement preposicional? És aquell complement que sempre va introduït per una preposició perquè el mateix verb la demana. En aquest cas, el complement depèn del verb DESCONFIAR, i cal tenir en compte que DESCONFIAR és un verb que anirà sempre acompanyat de la preposició DE. És precisament aquesta preposició DE la que haurà de sortir acompanyant el pronom relatiu.

   Un pronom relatiu amb la funció de complement preposicional pren tres formes diferents. En la frase de dalt només tindrem en compte les que són pròpies de persones:

   

  preposició + QUI (persones)  preposició+QUÈ (coses) preposició  + article + QUAL(coses/persones)
  de qui “la persona de qui més desconfiem”   de la qual “la persona de la qual més desconfiem”

   

  b)    He anat al poble on / en què / en el qual passo l’estiu.

   Partim de dues frases inicials:

  1. He anat al poble
  2. Passo l’estiu al poble

   Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir la paraula ‘’ i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

   Si ens fixem en la segona frase veiem que la paraula ‘poble’ forma part d’un complement circumstancial de lloc (on passo l’estiu?) i aquesta funció serà la que li tocarà representar al pronom relatiu.

   Un pronom relatiu amb la funció de complement  circumstancial de lloc pren les tres formes següents:


   (preposició)ON  preposició + QUÈ  preposició + article + QUAL
  on“El poble on passo l’estiu” en què “El poble en què passo l’estiu” en el qual “El poble en el qual passo l’estiu”

   

  c)     Els pagesos a qui / als quals adreçava els mots ni se’l van mirar.

   Partim de dues frases inicials:

  1. Els pagesos ni se’l van mirar

  2. Adreçava els mots als pagesos.

   Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir “els pagesos” i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

   Si ens fixem en la segona frase veiem que “ala pagesos” està fent la funció de complement indirecte (introduït per la preposició A). Així, doncs, el pronom relatiu que escriurem en aquest lloc haurà de fer aquesta mateixa funció, la funció de complement indirecte.

   Un pronom relatiu amb la funció de complement indirecte pren les dues formes següents:

   

  a / per a   + QUI a / per a + article + QUAL
  A qui“…els pagesos A QUI adreçava els mots…” Als quals“…els pagesos ALS QUALS  adreçava els mots…”

   

  d)    Hem comprat el llibre que ens van recomanar.

   Partim de dues frases inicials:

  1. Hem comprat el llibre

  2. Ens van recomanar el llibre  

   Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir “el llibre” i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

   Si ens fixem en la segona frase veiem que “el llibre” està fent la funció de complement directe (Ells –subjecte- van recomanar el llibre –CD-). Així, doncs, el pronom relatiu que escriurem en aquest lloc haurà de fer aquesta mateixa funció, la funció de complement directe.

   En aquest cas, per escriure totes les formes possibles de pronom relatiu haurem d’esbrinar si es tracta d’una frase subordinada ESPECIFICATIVA o una frase EXPLICATIVA.

   

  Especificativa Explicativa
  Afegeix al nom de l’oració principal una informació que en restringeix l’abast Afegeix al nom de l’oració principal una informació que és complementària.
  S’ESCRIU SENSE COMES S’ESCRIU ENTRE COMES
  Exemple:Aquelles mestres que parlen anglès han trobat feina. (només les que parlen anglès) Exemple:Aquelles mestres, que parlen anglès, han trobat feina. (totes les mestres parlen anglès)

   

  La distinció entre especificatives i explicatives és important perquè els corresponen formes de pronom relatiu diferents.  Les frases especificatives tenen UN SOL pronom relatiu possible. En canvi, les formes del pronom relatiu en les explicatives són DUES.

   La frase de dalt és una frase especificativa (noteu que no s’escriu entre comes).


  Frases especificatives

  Frases explicatives

  QUE

  QUE

  Article + QUAL

  Que Hem comprat el llibre QUE ens vas recomanar.    

   

  e)    El material, que / el qual va arribar defectuós, està tot arraconat a sota l’escala.

   

  Partim de dues frases inicials:

  1. El material està arraconat a l’escala

  2. El material va arribar defectuós.

   Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir “el material” i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

  Si ens fixem en la segona frase veiem que “el material” està fent la funció de subjecte (“El material va arribar”). Així, doncs, el pronom relatiu que escriurem en aquest lloc haurà de fer aquesta mateixa funció, la funció de subjecte.

   En aquest cas, per escriure totes les formes possibles de pronom relatiu haurem d’esbrinar si es tracta d’una frase subordinada ESPECIFICATIVA o una frase EXPLICATIVA.

   

  Especificativa Explicativa
  Afegeix al nom de l’oració principal una informació que en restringeix l’abast Afegeix al nom de l’oració principal una informació que és complementària.
  S’ESCRIU SENSE COMES S’ESCRIU ENTRE COMES
  Exemple:Aquelles mestres que parlen anglès han trobat feina. (només les que parlen anglès) Exemple:Aquelles mestres, que parlen anglès, han trobat feina. (totes les mestres parlen anglès)

   La distinció entre especificatives i explicatives és important perquè els corresponen formes de pronom relatiu diferents.  Les frases especificatives tenen UN SOL pronom relatiu possible. En canvi, les formes del pronom relatiu en la frase de dalt (explicativa) són dues:

   

                Frases especificatives

  Frases explicatives

  QUE

  QUE

  Article + QUAL

     Que El material, QUE va arribar defectuós, està arraconat… El qualEl material, EL QUAL va arribar defectuós, està arraconat…

   

  f)      Aquella organització, els membres de la qual  vivien en llocs molt distants, es va dissoldre fa molts anys.

   Partim de dues frases inicials:

  1. Aquella organització es va dissoldre fa molts anys.

  2. Els membres de l’organització vivien en llocs molt distants.

   Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir la paraula ‘organització’ i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

   Si ens fixem en la segona frase veiem que la paraula ‘organització’ forma part d’un complement del nom (introduït per la preposició ‘de’), un complement del substantiu ‘membres’. I aquesta funció serà la que li tocarà representar al pronom relatiu.

   Un pronom relatiu amb la funció de complement del nom (que correspon al cuyo/a castellà) pren una sola forma:

   

  SN  + de + article + QUAL

  SN + del qual

  “…els membres de la qual…”


  g)    Aquest edifici fa temps que és tancat, la qual cosa / cosa que  n’ha agreujat l’envelliment.

   

  Partim de dues frases inicials:

  1. Aquest edifici fa temps que és tancat

  2. Això (Aquest edifici fa temps que és tancat) n’ha agreujat l’envelliment.

   

  Quan ajuntem les dues frases, volem estalviar-nos de repetir tota una frase: “aquest edifici fa temps que és tancat” i per això utilitzem un pronom. En aquest cas, utilitzem un pronom relatiu.

   Si ens fixem en la segona frase veiem que “Aquest edifici fa temps que és tancat” està fent la funció de tot un antecedent global (substituïble per “això”). Així, doncs, el pronom relatiu que escriurem en aquest lloc haurà de fer aquesta mateixa funció, la funció d’antecedent global.

   Un pronom relatiu amb la funció de d’antecedent global pren les dues formes següents:

   

  la qual cosa cosa que
   “Aquest edifici fa temps que és tancat, la qual cosa n’ha agreujat l’envelliment”  Aquest edifici fa temps que és tancat, cosa que n’ha agreujat l’envelliment”

   

   

  Més exemples de frases amb pronoms relatius:

   

  –        En veure el convenciment amb què / amb el qual parlava, el vàrem creure.

  –        El personatge a qui / al qual ens referim és pintor

  –        El camí per on / pel qual / per què havia de passar era ple de neu.

  –        La cadira on / en què / en la qual seia era de boga.

  –        Vàrem trobar un atleta a qui / al qual havien donat una medalla.

  –        La meva filla, que / la qual viu a Roma, vindrà per Nadal.

  –        Els problemes que has resolt eren molt difícils

  –        On són les tenalles amb què / amb les quals has arrencat aquests claus?

  –        El problema a què / al qual et refereixes és d’equacions

   

   Més frases i més explicacions: aquí

   

   

  Share

  Article complet

 • Combinació de pronoms febles

  Per entendre una mica més els pronoms febles, us passo la substitució pronominal d’algunes frases que poden presentar  dubtes…

  La Maria va donar les gràcies als assistents  “les gràcies” és CD. Pronom = les “als assistents” és CI. Pronom =els   

  La Maria els les va donar

  La secretària va enviar l’informe a la família     “l’informe” és CD. Pronom =el “a la família” és CI. Pronom= li Cas excepcional: el CD ha d’anar davant del CI, i a més LI es converteix en HI.

  La secretària l’hi va enviar 

  El conill s’ha entaforat a la llodriguera i no _____________ puc fer sortir.

  (a) EL

  (b) L’HI

  (c) L’EN

  (d) LI

   

   

  Pensem que hem de refer la frase que aniria en aquest forat. Si refem la frase veurem els complements que ens falten:“El conill s’ha entaforat a la llodriguera i no puc fer sortir el conill de la llodriguera”.

  Ara sí que podem fer l’anàlisi:….no puc fer sortir (el conill = CD= el) (de la llodriguera = CCLloc = en)El pronom del complement circumstancial de lloc és ‘en’ perquè va introduït per la preposició ‘de’.

  La resposta correcta és la (c): L’EN

   

  Els del magatzem esperen les cadires. ___________ aquesta tarda.

  (a)Porta’ls-hi

  (b) Porta-se-les

  (c) Porta’ls-les

  (d) Porta-les-hi

   

  Pensem que hem de refer la frase que aniria en aquest forat. Si refem la frase veurem els complements que ens falten:“Els del magatzem esperen les cadires. Porta les cadires als del magatzem aquesta tarda”. Ara sí que podem fer l’anàlisi: ….porta (les cadires = CD= les) (als del magatzem = CI = els). PORTA + els (CI) + les (CD)L’opció correcta és la (c): PORTA’LS-LES

   

  Aquests delegats no han pogut assistir a la conferència. Podries  ____  breument?

  (a) resumir-els-hi

  (b)resumir-els-la

  (c) resumir-los-hi

  (d) resumir-los-la

   

  Pensem que hem de refer la frase que aniria en aquest forat. Si refem la frase veurem els complements que ens falten:“Aquests delegats no han pogut assistir a la conferència. Podries resumir la conferència als delegats breument?”. Ara sí que podem fer l’anàlisi: ….resumir (la conferència = CD= la) (als delegats= CI = els). RESUMIR + LOS (CI darrere el verb) + LA (CD)

   

  L’opció correcta és la (d): RESUMIR-LOS-LA

   

   

  Share

  Article complet

 • Pronoms de complement directe i complement indirecte

  Passos
  Identificar Observar l’element que el distingeix Substituir
  davant verb darrere verb

  CD

  L’article o determinant:–  el, la, els les- aquell, aquella, aquells,

  aquelles

   

  sing.

  el (l’)

  la (l’)

   

  -lo (‘l)

  -la

   

  plural

  els

  les

  -los (‘ls)

  -les

  Sense article o un quantitatiu:– un, una, uns, unes…i altres determinants

   

   

  en (n’)

   

   

  -ne (‘n)

   

  Una frase sencera equivalent a ‘això’ o ‘allò’

  això, allò

                        ho

  CI

  Introduït per la preposició ‘a’ o ‘per a’ sing.

   

  li

   

  -li

  plural

   

  els

   

  -los (‘ls)

   

  Fixeu-vos en aquesta substitució de complements directes:

   

  compra pa:____compra’n_________                     volem el sou:_____el volem_

  compra el pa:___compra’l________                      volem la lluna:___la volem_

  compra els brioixos:__compra’ls___                    volem els diners_els volem_

  compra les coques:__compra-les____                 volem euros____en volem_

  compra això que t’he dit:_compra-ho__            volem que ens paguis: _ho volem

   

   

  I ara fixeu-vos en aquests complements indirectes:

   

   

  Digues això a la teva mare: Digues-li això             Telefona a la teva germana: Telefona-li

  Digues això al teu pare: Digues-li això                   Telefona al teu germà: telefona-li

  Digues això als teus germans: Digues-los això     Telefona als alumnes telefona’ls

  Digues això a les teves cosines: Digues-los això      Telefona a les xicotes telefona’ls

   

  El verb TELEFONAR (i TRUCAR) sempre porta CI al darrere. Sabem que el CI només és substituïble per 2 pronoms: LI per al singular i ELS/-LOS per al plural. No fa distinció de gènere. Per això “telefona’ls” tant pot referir-se “als nois” com “a les noies”.

   

  És molt important que aneu fent pràctica dels pronoms. Teniu més informació i exercicis a l’itinerari de suficiència. Feu clic aquí per accedir-hi.

   

  Share

  Article complet

 • El complement preposicional

   El complement preposicional, o complement de règim verbal, és un complement que va introduït per una preposició. I aquesta preposició està determinada per verb. O sigui, és el verb el que necessita la preposició ‘a’, ‘amb’, ‘en’ o ‘de’:

  Verbs que necessiten la preposició ‘a’

  Verbs que necessiten la preposició ‘amb’

  Verbs que necessiten la preposició ‘en’

  Verbs que necessiten la preposició ‘de’

  Accedir a…

  Acostumar-se a…

  Dedicar-se a…

  Exposar-se a…

  Atrevir-se a…

  Contribuir a…

  Obligar a…

  Renunciar a…

  etc.

  Avenir-se amb…

  Conformar-se amb…

  Amenaçar amb…

  Comptar amb…

  Anar amb compte amb..

  Trobar-se amb…

  etc.

  Pensar en…

  Vacil·lar en…

  Complaure’s en…

  Entossudir-se en…

  Consistir en…

  Insistir en…

  Col·laborar en…

  Confiar en…

  Tenir interès en…

  etc.

  Parlar de…

  Oblidar-se de…

  Recordar-se de…

  Adonar-se de…

  Dubtar de…

  Riure’s de…

  Penedir-se de…

  Abstenir-se de…

  Queixar-se de…

  etc.

  Els pronoms febles que poden substituir aquests complements són dos: ‘en’ o ‘hi’. Tot depèn de la preposició. Quan el complement va introduït per les preposicions ‘a’, ‘amb’ o ‘en’ el pronom que utilitzarem és ‘hi‘. Quan el complement va introduït per ‘de’ el pronom que cal és ‘en‘.

   preposicions          a                              amb                     en               de
   pronom

  hi

  en

   

  S’ha acostumat a llevar-se d’hora—–S’hi ha acostumat

  Parla de l’assumpte—  En parla

  S’avé amb els amics————S’hi avé

  Pensa en la xicota—————Hi pensa

   

  Penseu a donar un cop d’ull a la teoria i exercicis de l‘itinerari de suficiència.

   

   

  Share

  Article complet

 • Més exemples i explicacions dels pronoms relatius…

  Us passo la resposta als dubtes d’una companya vostra…

  Hola,

  M’estic barallant amb els exercicis del llibre sobre les frases de relatiu i em costa moltíssim diferenciar si fan funció de subjecte, complement del nom o complement directe!

  Em pots ajudar?

  ____________________________________________________________

  Aquí teniu una petita explicació:

  Relatiu (funció) Exemples Explicació (desglossament)  

   

  Una frase amb pronom relatiu és una frase que es pot dividir en dues. Per veure quina funció fa el relatiu hem de mirar quina funció fa la paraula (o paraules) que ocupaven el lloc del relatiu:

   

  Subjecte 

  (formes de relatiu  possibles:

  que o bé ‘el qual / la qual..’ si la frase és explicativa (entre comes)

   

  M’han presentat el noi que estudia rus

   

   

   

   

   

   

  Aquest grup, que / el qual organitza actes, s’ha desfet

   

   

   

   

   

  – M’han presentat el noi

  – El noi estudia rus

   

  (A la segona frase, ‘El noi’ fa de subjecte, oi? Doncs el relatiu que ocupa el lloc també!)

   

   

  – Aquest grup s’ha desfet

  – Aquest grup organitza actes

   

  (A la segona frase, ‘Aquest grup’ fa de subjecte, oi? Doncs el relatiu que ocupa el lloc també!)

   

  Complement directe 

  (formes de relatiu  possibles: que )

   

   

   

  És la mestra que han acomiadat

   

   

   

   

  – És la mestra

  – Han acomiadat la mestra

  (A la segona frase, ‘la mestra’ fa de complement directe, oi? Doncs el relatiu que ocupa el lloc també!)

   

  Complement del nom 

   

  (forma de relatiu: SN+de+article+qual)

   

  En castellà= cuyo

   

  La reina Ginebra, el nom de la qual volia dir ‘fada blanca’, era filla d’un rei. – La reina Ginebra era filla d’un rei 

  – El nom de la reina volia dir ‘fada blanca’

   

  A la segona frase, ‘de la reina’ fa de complement del nom, oi’? (complementa un substantiu ‘el nom’). El relatiu que hi haurem de posar haurà de seguir la forma de pronom relatiu en funció de complement del nom: el SN precedent (el nom) + la preposició ‘de’+ l’article ‘la’ + qual

  Share

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anècdota català contes despistat elemental internacional literatura llegenda llengua microrelat microrrelats multicultural potrta. error rondalla rondalles tradició