RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de la categoria ‘Dialectologia’

 • Les vocals tòniques i àtones dels dialectes catalans


  Una mica de repàs…

  La síl·laba és el so o grup de sons que pronunciem amb un sol cop de veu. En una paraula hi sol haver tantes síl·labes com vocals: cor-ti-na, pa-ti-nat-ge, ja que la vocal és el nucli de la síl.laba. En català podrem trobar una única vocal com a síl·laba, però no una consonant sola.

  Tota paraula té una síl·laba que es pronuncia amb més força, la qual rep el nom de síl·laba tònica: ca-mi-sa. Les restants són les síl·labes àtones: ca-mi-sa.

  En alguns casos (paraules compostes, adverbis en -ment, etc.) podem trobar dues síl·labes tòniques: fàcilment, historicoartístic.

  Vegem ara quines vocals podem trobar en posició tònica i en posició àtona en tots els dialectes catalans:

  SISTEMA VOCÀLIC TÒNIC DELS DIALECTES CATALANS

  Com veiem al quadre de sota, la majoria de dialectes tenen 7 vocals en el sistema vocàlic tònic. Un dialecte del bloc oriental, el balear, en té 8, i un altre dialecte del bloc oriental, el rossellonès, només en té 5  (perquè ha perdut el so de ‘e’ i ‘o’ obertes).

  Vocals tòniques
  Central
  Nord-
  occidental
  Valencià
  Alguerès
  Balear
  Rossello-
  nès
  a:
  carn, avi
  x x x x x x
  e tancada: gep, torrent
  x x x x x x
  e oberta: cel, serra
  x x x x x
  vocal neutra:
  tres, maleta
  x
  i:
  vi, camí
  x x x x x x
  o oberta: bou, groga
  x x x x x
  o tancada: bot, foca
  x x x x x x
  u:
  Lluc, sucre
  x x x x x x

  SISTEMA VOCÀLIC ÀTON DELS DIALECTES CATALANS

  En posició àtona, en els dialectes del català oriental, totes les ‘e’ i la ‘a’ es neutralitzen en el so de la vocal neutra. Igualment, en la major part del domini del català oriental, la grafia o, quan correspon a un so àton, es pronuncia [u]. Per això, en català central, en balear i en rossellonès tenim només tres vocals en situació àtona: i, u, i vocal neutra. En alguerès és pràcticament igual, només que en lloc de vocal neutra, en posició àtona pronuncien [a].

  Vocals
  àtones
  Balear
  Rossello-
  nès
  Central
  Alguerès
  Nord-
  occidental
  Valencià
  a:
  caseta
  x x x
  e tancada:
  carre
  x x
  vocal
  neutra:
  cəseta
  x x x
  i:
  mirar
  x x x x x x
  o tancada:
  pomera
  x x
  u:
  pujar
  x x x x x x

   

  Vegeu en el quadre de sota com varia la vocal tònica de la síl·laba inicial quan esdevé síl·laba àtona en algun derivat, i la diferència entre dialectes.

   

  Relació entre les vocals tòniques i les vocals àtones en els dos grans blocs dialectals

  Síl·laba tònica general Síl·laba àtona
  Parlars orientals Parlars occidentals
  m[í]ra, fam[í]lia m[i]rar, fam[i]liar m[i]rar, fam[i]liar
  p[é]sa, carr[é]r p[ə]sar, carr[ə]ró p[e]sar, carr[e]ró
  g[έ]la, m[έ]l g[ə]lar, m[ə]lós g[e]lar, m[e]lós
  c[á]nta, c[á]sa c[ə]ntar, c[ə]seta c[a]ntar, c[a]seta
  p[ɔ́]sa, s[ɔ́]ca p[u]sar, s[u]cota p[o]sar, s[o]cota
  d[ó]na’m, p[ó]ma d[u]nar, p[u]mera d[o]nar, p[o]mera
  p[ú]ja, [ú]ngla p[u]jar, [u]nglot p[u]jar, [u]nglot

   

  Vegeu més informació a la gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans.


  Share

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anècdota català contes elemental internacional literatura llegenda llengua microrelat microrrelats multicultural rondalla rondalles tradició