RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Exercici de pronoms relatius

  Les respostes correctes d’aquesta tasca són les següents:

  [Tingueu en compte que, en aquest cas, sí que hi heu de posar totes les respostes correctes. Si només n’hi poseu una, la frase no és correcta!]

  AL COSTAT US HI AFEGEIXO INFORMACIÓ SINTÀCTICA, PER SI A ALGÚ L’HI INTERESSA O LI ÉS ÚTIL PER REPASSAR]

  a) els quals / que [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria funció de Subjecte]

  b) del qual / de què [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria funció de CRV]

  c) de qui / dels quals [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria funció de CRV]

  d) que / el qual [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria de Subjecte]

  e) cosa que / fet que / la qual cosa [Adjectiva explicativa (CN): el pronom faria de Subjecte]. COSA QUE, FET QUE, LA QUAL COSA sempre fa de Subjecte!

  f) que [Adjectiva especificativa (CN): el pronom faria de CD]

  g) a qui / a la qual [Adjectiva especificativa (CN): el pronom fa de CI]

  h) amb què / amb la qual [Adjectiva especificativa (CN): el pronom fa de CCInstrument]

  i) els qui / aquells qui [Substantiva de relatiu (CD): el pronom relatiu faria de Subjecte] – ALERTA! Tot i que, segons la norma, també hi podria anar el pronom QUI, el verb és un plural i fixeu-vos-hi que si llegiu la frase amb QUI no lliga. el pronom relatiu QUI sempre demana un verb singular]

  j) que [Adjectiva especificativa (CN): el pronom relatiu faria de Subjecte]

  k) el que / allò que [Substativa de relatiu (CD): el pronom relatiu faria de CD]

  l) la que / aquella que [Substantiva de relatiu (Subjecte]: el pronom relatiu faria de CD]

  m) els qui / aquells qui [Substantiva de relatiu (Subjecte): el pronom relatiu faria de Subjecte]

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.