• Ensenyar català a adults a Barcelona. Experiències del professorat.

    El bloc “Ensenyar català a adults a Barcelona. Experiències del professorat” és fruit d’una necessitat i d’una creença.

    El bloc és fruit de la necessitat del col·lectiu de professionals dedicats a l’ensenyament de català per a adults del CNL de Barcelona de disposar d’un espai permanentment obert per compartir bones pràctiques relacionades amb l’activitat docent. Malgrat que des del 2010 s’organitzen jornades formatives d’intercanvi d’experiències entre el professorat del CNL, el temps que es pot dedicar a aquesta formació no és mai suficient. La dedicació a la preparació de les classes i l’intercanvi presencial amb els companys de sala de professors és limitat comparats amb el potencial que té l’intercanvi amb un col·lectiu molt més ampli de professionals amb qui es comparteixen els mateixos objectius. El bloc ha de ser una sala de professors virtual, una tribuna de diàleg, un lloc per establir ponts de col·laboració entre el professorat.

    D’altra banda, el bloc és fruit de la constatació que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les de l’aprenentatge i del coneixement (TAC) són una aportació incalculable al progrés de la cultura, de l’ensenyament i de l’aprenentatge. L’espai virtual facilita i amplia l’intercanvi d’experiències, de bones pràctiques reeixides i innovadores, de materials… El bloc millora la comunicació perquè, a més d’ordenar la informació, permet integrar text amb imatges, documents, vídeos i comentaris dels lectors. Finalment, esdevé un bon exemple de participació i de treball col·laboratiu: els participants poden afegir-se a algun dels debats oberts, organitzats per categories i etiquetes, reflexionant sobre les pràctiques docents, fent comentaris o presentant una experiència pròpia.

    Aquest bloc és voluntat del professorat del CNL de Barcelona per millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge a partir d’un treball reflexiu sobre les experiències formatives, les propostes didàctiques i els resultats, i està obert a tots els lectors que tinguin interès per l’ensenyament i l’aprenentatge del català per a adults. Les experiències formatives compartides no poden quedar tancades al CNL, sinó que han d’arribar a tota persona que vulgui conèixer-les per fer camí cap a una societat millor amb una millor educació. Tots hi guanyem.

    Esperem la vostra participació!