• Observacions sobre la unitat 2

  Escrit per el 26 de novembre del 2013 a les 12:13 a: Remarques

  Un cop revisades la majoria d’activitats de la unitat 2, us en fem algunes observacions que pensem que us poden ser útils.

  Activitats d’habilitats lingüístiques

   • Article d’opinió – el text havia de portar un títol i estar distribuït per parts de manera adequada (introducció, desenvolupament i conclusió)

   

   • Ús dels signes de puntuació a l’article d’opinióla coma, al començament o a l’interior d’una frase, delimita certs mots o expressions (adverbials o conjuncionals) que connecten, articulen o ordenen les diferents parts del text. Ex.: Primerament, el conseller va inaugurar el dispensari; D’altra banda, el grup té previst de representar l’obra per Europa durant l’estiu; De fet, l’índex de natalitat no ha crescut en dos anys...

   

   • Lectura en veu alta – a l’hora de llegir un text en veu alta és molt important fer-ho sense pauses inadequades i amb el ritme i la velocitat convenients.

   

   • Intervenció en una taula rodona – en una entrada anterior del blog us vam insistir molt en la importància de preparar un bon esquema o guió de la intervenció. Aquesta eina us permetrà fer un discurs ordenat, cohesionat i ben estructurat. Ara bé, un guió no és el mateix que la transcripció escrita de tot allò que diré ni el discurs pot ser simplement la lectura en veu alta d’aquesta transcripció.

   

  Activitats d’autoavaluació

   • Supressió del possessiu innecessari (frases 6, 7 i 8, activitat 1) – no s’ha d’abusar del possessiu, ja que sovint és innecessari. De vegades es pot substituir per un pronom o simplement, suprimir-lo.

   

   • Propi/pròpia (frase 10, activitat 1) – és incorrecte per indicar emfàticament que es tracta precisament de la persona, animal o cosa que s’anomena i no d’una altra. Amb aquest valor s’usa ‘mateix/a’: ‘És el candidat ideal; els mateixos adversaris polítics ho reconeixen’. ‘Propi/pròpia? és correcte en el sentit de ‘pertànyer exclusivament o particularment a una cosa o a algú’: ‘La llengua pròpia de Catalunya és el català’.

   

   • Mateix/a (frase 11, activitat 1) – és incorrecte com a substitut d’un nom o d’un grup nominal. En aquests casos, cal substituir el nom per un pronom o bé suprimir ‘mateix/a’: ‘Han passat 10 anys de l’explosió i encara no en saben la causa’ (incorrecte: *Han passat 10 anys de l’explosió i encara no saben la causa de la mateixa). ‘Mateix/a’ és correcte amb valor emfàtic, tal com he explicat a l’apartat anterior.

   

   • Varis (frase 12, activitat 1) – és incorrecte com a sinònim d’’uns quants’, ‘alguns’, ‘diversos’: ‘unes quantes/algunes/diverses vegades (i no: *vàries vegades). Varis és correcte com a sinònim de ‘variats’: ‘Als petits anuncis hi ha una secció que es diu varis’.

   

   • Tot/mig (frases 13 i 14, activitat 1) – són invariables davant un nom geogràfic.

   

   • Numerals cardinals (frase 15, activitat 1) – quan són usats per indicar ordre (com en aquest cas) no prenen mai la forma femenina: ‘L’habitació tres-cents quatre’; ‘La pàgina dos.

   

   • Quantitatius (frases 16, 17 i 18, activitat 1) – en frases condicionals (núm. 17), interrogatives (núm. 18) i negatives (núm. 16), l’equivalent de poc és gaire, i no pas molt o massa.

   

   • Indefinits (frase 19, activitat 1) – ‘qualsevol’ fa el plural ‘qualssevol’ i no *qualsevols.
   • Llurs (frase 2, activitat 2) – ‘llurs‘  significa ‘pertanyent a ells o a elles’. Aquest possessiu només s’usa en contextos formals per indicar posseïdor plural, mai singular. Els alumnes i llur professor; Els propietaris i llurs habitatges; però no *El pare i llurs fills.

   

  Bona setmana i bona feina!

  Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

 1. Rubi

  05 des. 13
  19:40 #

  Trobo que aquestes correccions ajuden força! Merci

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Susagna Sabaté: No, Elisabet, si et mires l’esquema de l’examen que he penjat al blog ja veuràs que no hi...
 • Elisabet: A la prova no hi haurà dictat?
 • Susagna Sabaté: Elisabet, el tema que s’ha de desenvolupar ha de tenir una extensió de 130 paraules més o menys.
 • Elisabet: Hola! Bona tarda a tothom! Estic preparant la part de la prova que tracta sobre el marc històric i...
 • Susagna Sabaté: En l’expressió escrita, el perfet perifràstic (vaig cantar, vas cantar…) és més propi del...

Núvol d'etiquetes

Dialectes Dubtes Els pronoms relatius Estructura de la prova Expressió escrita Història de la llengua La carta Locucions prepositives Pautes d'estudi Preposicions Pronoms febles Pronoms relatius Remarques Repàs Resum Sant Jordi Ser i estar Sessions presencials Signes de puntuació Sintaxi Verbs