Arxiu de la categoria ‘Remarques’

 • És suggerent i atractiu?

  Escrit per el 20 de març del 2014 a les 11:26 a: Remarques

  A l’hora de valorar els vostres escrits, hi ha un ítem que alguns alumnes  m’heu comentat que us resulta difícil d’entendre. És l’últim apartat de les Valoracions textuals: “El text és suggerent i atractiu (originalitat en l’enfocament i en el tractament del tema)”. Després de corregir totes les activitats de la unitat 8, us transcric l’escrit que, aquesta vegada, he considerat més original de tota la classe.

  Avui no, que hi ha futbol!

  “Avui no, que hi ha futbol!” Quantes vegades han sentit aquesta expressió? Segur que moltes i en el moment que engeguen la televisió per veure el seu programa preferit i s’adonen que la programació televisiva ha estat alterada a causa del futbol, pensen que ja n’estan farts!

  Per aquest motiu, neix Prou Futbol!, una associació que pretén omplir amb activitats alternatives les hores de retransmissions esportives. No ho mal interpretin, no es tracta d’una agrupació en contra de l’esport, però no per a tothom s’acaba el món quan hi ha un partit de futbol. Si passés el mateix quan els millors intèrprets i directors d’orquestra del món trepitgen les nostres sales de concerts o quan hi ha representacions teatrals en algun dels diferents teatres de l’Estat, per posar alguns exemples, potser tot plegat no seria tan greu.

  A través de la plataforma web Prou Futbol!, es proposen activitats en hores de retransmissions esportives; és tan fàcil com introduir a l’aplicatiu el seu barri o la seva ciutat i tot seguit es mostren diverses activitats de caràcter cultural que es fan a prop de la seva zona. 

  Desitgem que el naixement d’aquesta associació sigui útil per a alguns dels lectors d’aquest article!

  Què us ha semblat aquest text?

  Com que aquesta setmana vinent ja heu de començar a treballar la unitat 10, us en faig arribar les pautes d’estudi: pautes d’estudi unitat 10 nivell D

  Bona feina!

   

  Article complet

 • Amb punts i comes! (solucions)

  Escrit per el 28 de gener del 2014 a les 11:53 a: Convencions gràfiques, Remarques

  Després d’uns dies de reflexió, us faig arribar les solucions de l’activitat proposada a l’última entrada. 

  a)     Pensem, doncs, a canviar la nostra manera de fer i cuidem el planeta.

  Hem de fer servir coma abans i després d’algunes locucions quan són a l’interior d’una oració: a més, de fet, és a dir, doncs, no obstant això, però, o sigui…

  b)    Vivim en un món on, per desgràcia, se’m fa difícil imaginar una societat on tothom sigui responsable, conscient, coherent i solidari amb el medi que ens envolta i on el diner passi a segon o tercer pla.

  No podem fer servir un punt i seguit per separar una oració subordinada de la principal.

  c)     Vivim en un planeta de recursos limitats. Per tant, amb el ritme que portem estem arribant a un punt sense retorn.

  Posem un punt al final d’una oració, si té un sentit complet i un verb en forma personal, i no està enllaçada amb cap altra (mitjançant però, i, per, perquè, si, que…).

  d)    La gran majoria dels habitants dels països desenvolupats no recicla de la forma més adient.

  En general, no s’ha de posar coma entre el subjecte i el verb, ni entre el verb i els complements.

  e)     Estic completament d’acord amb aquesta afirmació, però no n’hi ha prou a creure-ho.

  La coma es fa servir davant de conjuncions adversatives (però, sinó, tanmateix, altrament, nogensmenys, mentre que, tot i això, etc.) i separant altres conjuncions o locucions conjuntives en què s’acostuma a fer una pausa.

  Si a la frase ja hi hagués una coma, es faria servir un punt i coma davant d’aquestes conjuncions: Els veïns van tramitar la petició a principis de mes; però, malauradament, el retard de correus va impedir que arribés a temps.

  f)      Una altra economia és possible?

  Després d’un signe d’admiració o d’interrogació no s’ha de posar punt.

   

  Compareu les vostres respostes amb les solucions i tingueu en compte els signes de puntuació a l’hora d’escriure.

  Acabo aquesta entrada amb les pautes d’estudi unitat 7 nivell D, amb la voluntat que us serveixin d’ajuda a l’hora d’estudiar.

  Vinga, ànims!

  Article complet

 • La carta formal

  Escrit per el 14 de gener del 2014 a les 15:29 a: Expressió escrita, Remarques

  Un cop pràcticament acabada la correcció de la unitat 4, us faig arribar unes remarques relacionades amb la carta, ja que veig que en algun cas heu tingut problemes per redactar aquest tipus de text.

    • Dades del destinatari i emissor: la informació completa d’aquest apartat és la mateixa que apareix en una adreça d’un sobre.
    • Salutació: la fórmula de salutació s’ha d’ajustar al to de la relació que s’expressi en el cos de la carta. Les més habituals són: Distingit senyor, distingida senyora; Senyor, senyora; Benvolgut, benvolguda. Acaben amb coma o dos punts.
    • Cos: la informació del cos de la carta s’ha de distribuir en tres grans blocs:  introducció, desenvolupament i conclusió. La introducció, que ha de ser breu, ha d’incloure el motiu pel qual escriviu la carta. Quant als tractaments personals, cal distingir l’emissor del receptor. Per a l’emissor, podem triar entre la primera persona del singular o la del plural. Per al receptor, la forma preferent és el tractament de vós, tot i que també es pot fer servir el de vostè. En qualsevol cas, s’ha de mantenir el mateix tractament a tota la carta.
    • Comiat: hi ha d’haver correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat:

  Distingit senyor, ________ Ben atentament,

  Senyor, ______________ Atentament,

  Benvolgut, ____________ Cordialment,

  La fórmula de comiat, tal com ja us he comentat altres vegades, acaba amb un punt si inclou un verb (M’acomiado ben atentament.) o amb una coma si no inclou cap verb (Ben atentament,).

    • Signatura: l’estructura més habitual de la signatura és:

  Signatura

  Nom i cognoms

  Càrrec (no precedit d’article)

    • Datació: normalment inclou la localitat i després d’una coma, la data (Calonge, 14 de gener de 2014). No acaba amb punt final. Si la carta és informal, la data pot aparèixer a la part superior dreta de la carta.

  Per acabar l’entrada i ampliar la informació que us he donat, podeu consultar el document 03CARTA, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

  Ah, i no m’oblido de les pautes d’estudi unitat 6 nivell D, les primeres de l’any 2014!

  Bona feina!

  Article complet

 • Observacions sobre la unitat 2

  Escrit per el 26 de novembre del 2013 a les 12:13 a: Remarques

  Un cop revisades la majoria d’activitats de la unitat 2, us en fem algunes observacions que pensem que us poden ser útils.

  Activitats d’habilitats lingüístiques

   • Article d’opinió – el text havia de portar un títol i estar distribuït per parts de manera adequada (introducció, desenvolupament i conclusió)

   

   • Ús dels signes de puntuació a l’article d’opinióla coma, al començament o a l’interior d’una frase, delimita certs mots o expressions (adverbials o conjuncionals) que connecten, articulen o ordenen les diferents parts del text. Ex.: Primerament, el conseller va inaugurar el dispensari; D’altra banda, el grup té previst de representar l’obra per Europa durant l’estiu; De fet, l’índex de natalitat no ha crescut en dos anys...

   

   • Lectura en veu alta – a l’hora de llegir un text en veu alta és molt important fer-ho sense pauses inadequades i amb el ritme i la velocitat convenients.

   

   • Intervenció en una taula rodona – en una entrada anterior del blog us vam insistir molt en la importància de preparar un bon esquema o guió de la intervenció. Aquesta eina us permetrà fer un discurs ordenat, cohesionat i ben estructurat. Ara bé, un guió no és el mateix que la transcripció escrita de tot allò que diré ni el discurs pot ser simplement la lectura en veu alta d’aquesta transcripció.

   

  Activitats d’autoavaluació

   • Supressió del possessiu innecessari (frases 6, 7 i 8, activitat 1) – no s’ha d’abusar del possessiu, ja que sovint és innecessari. De vegades es pot substituir per un pronom o simplement, suprimir-lo.

   

   • Propi/pròpia (frase 10, activitat 1) – és incorrecte per indicar emfàticament que es tracta precisament de la persona, animal o cosa que s’anomena i no d’una altra. Amb aquest valor s’usa ‘mateix/a’: ‘És el candidat ideal; els mateixos adversaris polítics ho reconeixen’. ‘Propi/pròpia? és correcte en el sentit de ‘pertànyer exclusivament o particularment a una cosa o a algú’: ‘La llengua pròpia de Catalunya és el català’.

   

   • Mateix/a (frase 11, activitat 1) – és incorrecte com a substitut d’un nom o d’un grup nominal. En aquests casos, cal substituir el nom per un pronom o bé suprimir ‘mateix/a’: ‘Han passat 10 anys de l’explosió i encara no en saben la causa’ (incorrecte: *Han passat 10 anys de l’explosió i encara no saben la causa de la mateixa). ‘Mateix/a’ és correcte amb valor emfàtic, tal com he explicat a l’apartat anterior.

   

   • Varis (frase 12, activitat 1) – és incorrecte com a sinònim d’’uns quants’, ‘alguns’, ‘diversos’: ‘unes quantes/algunes/diverses vegades (i no: *vàries vegades). Varis és correcte com a sinònim de ‘variats’: ‘Als petits anuncis hi ha una secció que es diu varis’.

   

   • Tot/mig (frases 13 i 14, activitat 1) – són invariables davant un nom geogràfic.

   

   • Numerals cardinals (frase 15, activitat 1) – quan són usats per indicar ordre (com en aquest cas) no prenen mai la forma femenina: ‘L’habitació tres-cents quatre’; ‘La pàgina dos.

   

   • Quantitatius (frases 16, 17 i 18, activitat 1) – en frases condicionals (núm. 17), interrogatives (núm. 18) i negatives (núm. 16), l’equivalent de poc és gaire, i no pas molt o massa.

   

   • Indefinits (frase 19, activitat 1) – ‘qualsevol’ fa el plural ‘qualssevol’ i no *qualsevols.
   • Llurs (frase 2, activitat 2) – ‘llurs‘  significa ‘pertanyent a ells o a elles’. Aquest possessiu només s’usa en contextos formals per indicar posseïdor plural, mai singular. Els alumnes i llur professor; Els propietaris i llurs habitatges; però no *El pare i llurs fills.

   

  Bona setmana i bona feina!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Susagna Sabaté: No, Elisabet, si et mires l’esquema de l’examen que he penjat al blog ja veuràs que no hi...
 • Elisabet: A la prova no hi haurà dictat?
 • Susagna Sabaté: Elisabet, el tema que s’ha de desenvolupar ha de tenir una extensió de 130 paraules més o menys.
 • Elisabet: Hola! Bona tarda a tothom! Estic preparant la part de la prova que tracta sobre el marc històric i...
 • Susagna Sabaté: En l’expressió escrita, el perfet perifràstic (vaig cantar, vas cantar…) és més propi del...

Núvol d'etiquetes

Dialectes Dubtes Els pronoms relatius Estructura de la prova Expressió escrita Història de la llengua La carta Locucions prepositives Pautes d'estudi Preposicions Pronoms febles Pronoms relatius Remarques Repàs Resum Sant Jordi Ser i estar Sessions presencials Signes de puntuació Sintaxi Verbs