Arxiu per novembre, 2013

 • Observacions sobre la unitat 2

  Escrit per el 26 de novembre del 2013 a les 12:13 a: Remarques

  Un cop revisades la majoria d’activitats de la unitat 2, us en fem algunes observacions que pensem que us poden ser útils.

  Activitats d’habilitats lingüístiques

   • Article d’opinió – el text havia de portar un títol i estar distribuït per parts de manera adequada (introducció, desenvolupament i conclusió)

   

   • Ús dels signes de puntuació a l’article d’opinióla coma, al començament o a l’interior d’una frase, delimita certs mots o expressions (adverbials o conjuncionals) que connecten, articulen o ordenen les diferents parts del text. Ex.: Primerament, el conseller va inaugurar el dispensari; D’altra banda, el grup té previst de representar l’obra per Europa durant l’estiu; De fet, l’índex de natalitat no ha crescut en dos anys...

   

   • Lectura en veu alta – a l’hora de llegir un text en veu alta és molt important fer-ho sense pauses inadequades i amb el ritme i la velocitat convenients.

   

   • Intervenció en una taula rodona – en una entrada anterior del blog us vam insistir molt en la importància de preparar un bon esquema o guió de la intervenció. Aquesta eina us permetrà fer un discurs ordenat, cohesionat i ben estructurat. Ara bé, un guió no és el mateix que la transcripció escrita de tot allò que diré ni el discurs pot ser simplement la lectura en veu alta d’aquesta transcripció.

   

  Activitats d’autoavaluació

   • Supressió del possessiu innecessari (frases 6, 7 i 8, activitat 1) – no s’ha d’abusar del possessiu, ja que sovint és innecessari. De vegades es pot substituir per un pronom o simplement, suprimir-lo.

   

   • Propi/pròpia (frase 10, activitat 1) – és incorrecte per indicar emfàticament que es tracta precisament de la persona, animal o cosa que s’anomena i no d’una altra. Amb aquest valor s’usa ‘mateix/a’: ‘És el candidat ideal; els mateixos adversaris polítics ho reconeixen’. ‘Propi/pròpia? és correcte en el sentit de ‘pertànyer exclusivament o particularment a una cosa o a algú’: ‘La llengua pròpia de Catalunya és el català’.

   

   • Mateix/a (frase 11, activitat 1) – és incorrecte com a substitut d’un nom o d’un grup nominal. En aquests casos, cal substituir el nom per un pronom o bé suprimir ‘mateix/a’: ‘Han passat 10 anys de l’explosió i encara no en saben la causa’ (incorrecte: *Han passat 10 anys de l’explosió i encara no saben la causa de la mateixa). ‘Mateix/a’ és correcte amb valor emfàtic, tal com he explicat a l’apartat anterior.

   

   • Varis (frase 12, activitat 1) – és incorrecte com a sinònim d’’uns quants’, ‘alguns’, ‘diversos’: ‘unes quantes/algunes/diverses vegades (i no: *vàries vegades). Varis és correcte com a sinònim de ‘variats’: ‘Als petits anuncis hi ha una secció que es diu varis’.

   

   • Tot/mig (frases 13 i 14, activitat 1) – són invariables davant un nom geogràfic.

   

   • Numerals cardinals (frase 15, activitat 1) – quan són usats per indicar ordre (com en aquest cas) no prenen mai la forma femenina: ‘L’habitació tres-cents quatre’; ‘La pàgina dos.

   

   • Quantitatius (frases 16, 17 i 18, activitat 1) – en frases condicionals (núm. 17), interrogatives (núm. 18) i negatives (núm. 16), l’equivalent de poc és gaire, i no pas molt o massa.

   

   • Indefinits (frase 19, activitat 1) – ‘qualsevol’ fa el plural ‘qualssevol’ i no *qualsevols.
   • Llurs (frase 2, activitat 2) – ‘llurs‘  significa ‘pertanyent a ells o a elles’. Aquest possessiu només s’usa en contextos formals per indicar posseïdor plural, mai singular. Els alumnes i llur professor; Els propietaris i llurs habitatges; però no *El pare i llurs fills.

   

  Bona setmana i bona feina!

  Article complet

 • On ho busquem? (solucions)

  Escrit per el 21 de novembre del 2013 a les 12:15 a: Dubtes

  Després d’uns dies de reflexió, us passo les correccions del Text per revisar (solucions1) que us vaig proposar per revisar la setmana passada. Les fonts de consulta que havíeu de fer servir per comprovar tots els errors detectats eren bàsicament l’Optimot, el Termcat, el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, el Diccionari castellà-català de l’Enciclopèdia catalana i el manual Els signes de puntuació, de les universitats Autònoma de Barcelona i Politècnica de Catalunya.

  Si teniu algun dubte, ja ho sabeu, anoteu-lo al blog!

  Article complet

 • On ho busquem?

  Escrit per el 14 de novembre del 2013 a les 13:21 a: Repàs

  Quan es fa un curs de llengua catalana, i sobretot quan es tracta del nivell superior, és normal que us vagin sorgint tota mena de dubtes. Amb les noves tecnologies resoldre’ls és relativament senzill, ja que a través de la xarxa teniu accés a diversos recursos que podeu consultar en línia i que sens dubte us ajudaran a l’hora d’estudiar.  Us en presentem tot seguit alguns, que també hem afegit com a enllaç al blog.

   • Diccionari de la llengua catalana (2a edició), de l’Institut d’Estudis Catalans – l’obra normativa i de referència per a qualsevol estudiós de la llengua catalana.
   • Optimot, consultes lingüístiques – es tracta d’un servei que ofereix la Secretaria de Política Lingüística en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Terminologia TERMCAT. Consta d’un cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre dubtes sobre la llengua catalana.
   • Termcat, Centre de Terminologia – centre de referència en el treball terminològic, que es proposa garantir la qualitat i la disponibilitat de recursos i mètodes de treball als sectors públics i privats i impulsar la participació i la implicació de la societat en totes les seves activitats per a promoure, en un escenari multilingüe, el desenvolupament de la terminologia en llengua catalana i contribuir al progrés general d’aquesta llengua en tots els àmbits socials.
   • Gran diccionari de la llengua catalana, de l’Enciclopèdia Catalana – recurs en línia de lliure accés per poder cercar una paraula en català i obtenir la seva definició. És el diccionari més nou i complet de la llengua catalana. Conté el lèxic de la Gran enciclopèdia catalana i ha estat actualitzat d’acord amb les darreres modificacions ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
   • Itineraris d’aprenentatge – llengua catalana – nivell de suficiència, de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya –  adreçat a l’alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell de suficiència, equivalent al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengues: aprendre, ensenyar, avaluar.

  Al llarg del curs de mica en mica aquesta llista de recursos s’anirà ampliant; però ara ja teniu al vostre abast unes bones eines per començar. Per tal de familiaritzar-vos-hi, us proposem que feu aquesta activitat:  Text per revisar – esmeneu els errors del text i indiqueu quin recurs en línia heu fet servir per corregir-los. Podeu respondre mitjançant un comentari en aquesta mateixa entrada. A veure si així anem integrant el blog en la dinàmica del curs!

  Acabem aquesta entrada amb les pautes d’estudi unitat 3 nivell D.

  Bona setmana!

  Article complet

 • Un bon resum

  Escrit per el 06 de novembre del 2013 a les 19:45 a: Expressió escrita

  Al document Pautes d’estudi de la unitat 1 ja us vam parlar del resum. El TERMCAT (Centre de Terminologia de Catalunya) defineix aquest tipus de text de la manera següent: “escrit que exposa breument els punts essencials d’una comunicació o d’un article”. I és que resumir és justament això: reduir l’extensió d’un text a una quarta part incloent-hi les idees principals i deixant de banda les secundàries.

  Trobareu més informació sobre el resum en aquest enllaç de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  I com que un exemple val més que mil paraules, us transcrivim un dels resums que ens han semblat més adequats de tots els que hem corregit (un munt!) a la unitat 1.

  “Cada 16 de juny es recorda a Dublín el recorregut que va fer Leopold Bloom, protagonista de l’Ulisses de James Joyce, per la ciutat. Se celebra l’anomenat Bloomsday amb diferents actes i recorreguts pels escenaris de la novel·la.

  La percepció social d’Ulisses ha anat evolucionant. Si fa anys era gairebé una obligació haver llegit aquesta novel·la, actualment es troba avorrida. Àlex Figueras la va començar a llegir fins que li va resultar incomprensible. Opina que és un exemple dels límits de la creació artística.

  Els artistes avantguardistes coetanis de Joyce també van jugar amb els límits de l’art fins que es va entrar en un món de l’art on tot s’hi val. Molts voldrien tornar enrere”.

  Per acabar aquesta entrada us plantegem una pregunta: per què us sembla que és adequat el resum que us he transcrit?

  Esperem els vostres comentaris!

  Article complet

 • La sessió presencial sobre anàlisi sintàctica

  Escrit per el 06 de novembre del 2013 a les 18:57 a: Sintaxi

  Aquesta setmana hem fet la sessió presencial sobre sintaxi. Us en fem cinc cèntims per a totes les persones que no hi hàgiu pogut assistir:

   • Primer de tot, hem parlat de l’oració simple, hem explicat la diferència entre oració simple i oració composta i hem repassat els principals complements verbals (complement directe, complement indirecte, atribut, complement predicatiu, complement preposicional o de règim verbal i complement circumstancial). Consulteu el document categories gramaticals per obtenir més informació.

   

   

  Deixeu un comentari en aquesta entrada si teniu algun dubte després de consultar el material de què us hem parlat. També aprofitem per fer-vos arribar les  pautes d’estudi unitat 2 nivell D, que esperem que us siguin útils per acabar de preparar-la.

  Bona setmana!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • Susagna Sabaté: No, Elisabet, si et mires l’esquema de l’examen que he penjat al blog ja veuràs que no hi...
 • Elisabet: A la prova no hi haurà dictat?
 • Susagna Sabaté: Elisabet, el tema que s’ha de desenvolupar ha de tenir una extensió de 130 paraules més o menys.
 • Elisabet: Hola! Bona tarda a tothom! Estic preparant la part de la prova que tracta sobre el marc històric i...
 • Susagna Sabaté: En l’expressió escrita, el perfet perifràstic (vaig cantar, vas cantar…) és més propi del...

Núvol d'etiquetes

Dialectes Dubtes Els pronoms relatius Estructura de la prova Expressió escrita Història de la llengua La carta Locucions prepositives Pautes d'estudi Preposicions Pronoms febles Pronoms relatius Remarques Repàs Resum Sant Jordi Ser i estar Sessions presencials Signes de puntuació Sintaxi Verbs