• Aprendre català

   

   En línia

  tecles ordinador

  Gramàtiques

  Resum de gramàtica bàsica. Serveis Lingüístics Universitat de Barcelona. Molt breu i esquemàtica, amb quadres explicatius. Inclou un índex des del qual s’accedeix als diferents temes.

   

  Gramàtica de l’ésadir: l’explicació sobre fonètica, ortografia, morfologia i sintaxi del portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

   

  Recursos

  Parla.cat: En aquest web hi trobaràs cursos de català en línia, de tots els nivells, organitzats per mòduls de 45 hores. Es poden fer amb un tutor (modalitat de pagament) o bé lliurement, sense tutor (modalitat gratuïta).

   

  Verbs.cat: Ofereix taules de conjugacions completes de més de mil verbs coneguts. Hi ha exercicis per treballar les diferents conjugacions. Està pensada per als nivells Bàsic i Elemental.

   

  Viure a Catalunya. Comencem a parlar. Recull de converses senzilles sobre temes quotidians adreçat a persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. Les converses estan agrupades pels temes següents: les persones, els llocs, la casa i l’entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat i les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. La presentació i el sumari estan en diferents idiomes.

   

  Vivim junts. Materials per aprendre català i guia didàctica. Col·lecció de materials que, organitzats per temes, es presenten en dues sèries diferents. La primera conté 23 làmines que presenten diàlegs sobre activitats quotidianes i una guia didàctica per facilitar-ne la utilització a l’aula. Les làmines de la segona sèrie presenten diàlegs basats en fets i personatges històrics de Catalunya i recollits en els noms dels carrers. Totes dues col·leccions estan indicades per fer acolliment lingüístic i nivell bàsic.

   

  Català Bàsic. Iniciació a la llengua oral. Material per aprendre català des d’un nivell molt inicial.

   

  Didac. Diccionari de català. Diccionari per a l’escola primària i el primer cicle de secundària. També molt útil per als nivells Bàsic i Elemental. Les definicions estan escrites amb un llenguatge senzill i planer, i conté il·lustracions.

   

  Itineraris d’aprenentatge nivell Intermedi. Aquest material permet aprendre d’una manera autònoma. El contingut s’estructura en tres eixos: gèneres textuals (models de textos com la carta, l’anunci, la nota, etc.);  patrons discursius  (pautes per escriure una descripció, una narració, etc.) i continguts lingüisticotextuals, que es compon de diversos apartats: morfologia, sintaxi, llengua i comunicació, lèxic i ortografia.

   

  Itineraris d’aprenentatge nivell Suficiència. Aquest material s’estructura com els Itineraris d’aprenentatge de nivell Intermedi, però els continguts són adequats al nivell de Suficiència.

   

  Dictats en línia. Per practicar l’ortografia a través dels dictats. Amb el document amb pdf per a l’autocorrecció. Els dictats estan adequats als nivells Intermedi, Suficiència i Superior.

   

  Diccionari sil·làbic. Molt útil per practicar la separació de síl·labes a l’hora d’accentuar una paraula

   

  Curs de llengua catalana. Nivell B + solucionari. Material en format pdf que conté un dossier amb teoria i pràctica del nivell Intermedi amb les solucions dels exercicis. Editat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

   

  Curs de llengua catalana. Nivell C + solucionari. Material en pdf que conté un dossier amb teoria i pràctica del nivell Suficiència amb les solucions dels exercicis. Editat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

   

  Com redactar bé. Web amb pautes per redactar bé un text a l’hora de triar les paraules més adequades, de donar forma al text en funció del que volem dir, de connectar i relacionar bé les idees, etc.

   

  Rodamots. S’hi troben paraules de tota mena, amb el seu significat, el lloc on es diuen, etc.

   

  Refranys catalans. Recull de 10.000 refranys catalans agrupats per diferents àmbits.

   

  Serveis Lingüístics de la UOC. Portal en què trobaràs ortografia, morfologia, lèxic, puntuació…

   

  SALC (Servei d’Autoformació en Llengua Catalana)

   

   

   En paper

   

  Gramàtiques

  Gramàtica pràctica del català      Gramàtica pràctica del català. Editorial Teide    

  gramatica-catalana-de-la-a-a-la-z-9788498835243                                                

                 Gramàtica catalana de la A a la Z. Publicacions de l’Abadia de Montserrat

   

  Manuals

  A l’hora d’aprendre català es poden fer servir tot de llibres que ens ajudaran a assolir millor els continguts, tant pel que fa a l’estudi de la gramàtica i el funcionament de la llengua, com pel que que fa a la pràctica a través d’activitats diverses. Així, doncs, heus aquí una selecció de les editorials que editen els manuals més útils per aprendre català:

  1. Editorial Teide. Quan siguis dins d’Inici, has de fer clic a l’apartat Català per a adults.
  2. Castellnou Edicions
  3. Editorial Barcanova. Un cop dins de la pàgina, fes clic a l’apartat Àmbit educatiu, i llavors Català per a adults.
  4. Editorial Octaedro                                                                                           

   

   

   

   

   

  Print Friendly, PDF & Email

Encara no hi ha cap comentari. Sigues el primer a enviar-ne un utilitzant el formulari!

Escriu un comentari

RSS dels comentaris

Pots utilitzar els següents tags XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>