• Què oferim?

  Cursos de català per nivells:

  PRESENTACIÓ CNLB-nou_010173_001_01cursos específics_01

   

  Sessions puntuals d’aspectes gramaticals:  

  -Pronoms febles (6h)

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1.

  -Accentuació i dièresi (6h)

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1.

  -La puntuació (6h)

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1.

  -Pronoms relatius (6h)

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 3.

  -Connectors (6h)

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 3.

  -Morfologia (6h)

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 3.

   

  Cursos específics per a sectors professionals:

  -Català a taula. Curs per a la restauració (20h)

  Els cursos de Català a taula s’adrecen a persones relacionades laboralment amb el sector de la restauració. Tenen un doble objectiu: d’una banda, aconseguir que el personal tingui la capacitat d’atendre els clients en català i, de l’altra, que l’ús de la llengua es generalitzi també en les comunicacions escrites segons el Codi de consum de Catalunya.

  Nivell d’accés recomanat: sense coneixements previs.

  -Atenció al públic per al comerç (45h)

  Curs de català de nivell bàsic 1 que practica i reforça les situacions comunicatives més habituals pròpies de l’entorn laboral en què es troba una persona que treballa en l’àmbit de l’atenció al públic.

  Nivell d’accés recomanat: sense coneixements previs.

  -Català per a professionals de l’atenció domiciliària (45h)

  Curs de català de nivell bàsic 1 que practica i reforça les situacions comunicatives més habituals pròpies de l’entorn laboral en què es troba una persona que treballa en l’àmbit de l’atenció domiciliària.

  Nivell d’accés recomanat: sense coneixements previs.

  -Català per a auxiliars de geriatria (45h)

  Curs de nivell bàsic 1 que practica i reforça les situacions comunicatives més habituals pròpies de l’entorn laboral en què es troba una persona que treballa com a auxiliar de geriatria.

  Nivell d’accés recomanat: sense coneixements previs.

  -Català bàsic per a empresaris (45h)

  Curs de nivell bàsic 1 que practica i reforça les situacions comunicatives més habituals en què es troba un emprenedor, un empresari o un professional liberal.

  Nivell d’accés recomanat: sense coneixements previs.

   

  Cursos complementaris d’expressió oral:

  -Grup de conversa elemental (20h)

  Curs per augmentar la seguretat i la confiança en el moment de parlar català. S’hi practica la llengua en un entorn comunicatiu que sigui el més semblant possible a la realitat.

  Nivell d’accés recomanat: des de bàsic 3 a elemental 3.

  -Cantem i parlem (10h)

  Es parteix de les cançons per reforçar la lectura en veu alta i treballar aspectes lingüístics. Els objectius són practicar la llengua oral i introduir-se en la trajectòria de la cançó en català.

  Nivell d’accés recomanat: des de bàsic 3 fins a elemental 3.

  -Grup de conversa avançat (20h)

  Curs per practicar el català oral per tal de guanyar fluïdesa, ampliar el lèxic i millorar el nivell d’expressió oral. Les propostes reprodueixen situacions de la vida quotidiana.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1.

  -Parlar per comunicar (10h)

  S’hi donen eines per millorar i estructurar les presentacions orals i el discurs argumentatiu. Amb el suport d’una reflexió teòrica, el curs planteja a l’alumnat pràctiques sobre com fer presentacions i exposar opinions.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1

  -Curs de pronunciació i lectura en veu alta ( 20h)

  Per millorar la pronúncia amb un enfocament pràctic. També s’hi treballen tècniques per a la lectura en veu alta. Adreçat a les persones que tenen dificultats per produir sons propis del català i a les que han de parlar en públic.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1.

   

  Cursos complementaris d’expressió escrita:

  -Escriure per comunicar. Estratègies de comunicació (6h)

  En aquestes sessions es reflexiona sobre els tres pilars de la comunicació escrita: destinatari, objectiu tàctic i missatge. La finalitat és conèixer els elements que intervenen en l’elaboració d’un text escrit i aprendre estratègies bàsiques de planificació del discurs per fer que la comunicació sigui més eficaç.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’elemental 2.

  -Redacció de cartes i correus electrònics (6h)

  En l’activitat diària les comunicacions escrites són una part fonamental de les relacions que mantenim. Els correus electrònics i les cartes formals representen una part important d’aquestes comunicacions. En aquestes sessions es treballen aspectes que són clau per poder redactar de manera efectiva els nostres missatges.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 1.

  -Escriptura creativa (20h)

  Curs per aprendre a escriure textos i a desenvolupar la creativitat tot experimentant amb diversos gèneres.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 3.

  -Taller d’articles d’opinió (10h)

  S’hi treballen els textos d’opinió pas a pas, des d’una piulada, un comentari en un bloc o una intervenció en un fòrum d’internet, fins a una carta al director.

  Nivell d’accés recomanat: a partir de l’intermedi 3.

   

   

   

   


Arxius


Categories


Entrades recents


Comentaris recents


etiquetes