• La Generalitat disposa la possibilitat d’eximir el coneixement lingüístic dels informes d’integració per la Covid-19

  Les persones que no puguinacreditar el coneixement del català i castellà per tramitar l’arrelament per manca d’opcions formatives durant els darrers sis mesos podran rebre un informe favorable en cas que es comprometin a formar-se en el termini d’un any

  Una nova instrucció de la Generalitat modifica el requeriment pel qual es demana tenir uns coneixements mínims de les llengües oficials de Catalunya perquè es consideri que la persona està prou integrada per realitzar el tràmit de regularització per arrelament o de renovació de la residència temporal mitjançant els informes INF02 (gran d’integració social) i INF03 (esforç d’integració), respectivament.

  L’obligatorietat de demostrar que es coneixen les llengües oficials per aconseguir un informe favorable està determinada a la Instrucció vigent SIMC/2017, de 15 de novembre, i s’acredita passant una entrevista personal mitjançant la qual es valora el grau de comunicació en català i castellà o, en cas de no superar l’entrevista, a través dela presentació de certificats que provin que la persona ha rebut formació reglada. Tanmateix, la manca d’ofertes formatives en els darrers mesos, ocasionada per l’alerta sanitària de la Covid-19, justifica l’excepció instruïda per la Generalitat, per la qual les persones interessades que no superin l’entrevista i tampoc comptin amb la formació suficient en la llengua, podran rebre un informe favorable sempre que:

  -Hi hagi una impossibilitat objectiva d’accedir a formació lingüística en el municipi o comarca de residència en els darrers sis mesos, a causa de les restriccions per la Covid-19.

  -Es comprometi a realitzar la formació del S1A en el termini d’un anydes de la seva declaració.Aquesta excepció és vàlida per a totes les sol·licituds presentades entre el 10 de setembre del 2020 i el 31 de desembre del 2020, afectant també els procediments iniciats amb anterioritat i encara no resolts.

  Les persones que es trobin sense formació lingüística i no puguin acreditar el seu coneixement de les llengües per realitzar els tràmits de regularització per arrelament o de renovació de permisos, podran rebre assessorament personalitzat al SAIER, en funció de la seva situació.

  Notícia Saier

   

   


Arxius


Categories


Entrades recents


Comentaris recents


etiquetes