Quadre pàgina 29

Aquí tneiu el quadre de la pàgina 29 del llibre perquè us el pugueu corregir:

singular plural
masculí femení masculí femení
Alt Alta Alts Altes
Fosc Fosca Foscos Fosques
Prim Prima Prims Primes
Blanc Blanca Blancs Blanques
Llarg Llarga Llargs Llargues
Baix Baixa Baixos Baixes
Llis Llisa Llisos Llises
Despentinat Despentinada Despentinats Despentinades
Gras Grassa Grassos Grasses
Curt Curta Curts Curtes
Vell Vella Vells Velles
Clar Clara Clars Clares
Moreno /morè Morena Morenos Morenes
Jove Joves
Blau Blava Blaus Blaves
Castany Castanya Castanys Castanyes
Fort Forta Forts Fortes
Arrissat Arrissada Arrissats Arrissades
Petit Petita Petits Petites
Share