• 8a sessió Intermedi 3

  Castelldefels, 7 de maig de 2014

   

  Hola a tothom,

  Avui dimarts hem començat recordant les alternances ortogràfiques que vam veure en la classe anterior.

  Seguidament, ens han explicat:

   

  COMPLEMENT DIRECTE: que hi ha tres tipus diferents:

  –          Determinat: construït amb un article, un demostratiu o un possessiu. Se substitueix per: el, la, els, les.

  Exemple: Has comprat les maduixes? à Sí, les he comprat.

  –          Indeterminat: se substitueix per en.

  Exemples: Vols pa? à Sí, en vull.  Tens gana? à Sí, en tinc.

  –          Neutre: quan és una oració, això o allò. Se substitueix per ho.

  Exemple: Has comprat el que t’ha demanat? à Ho has comprat?

   

  COMPLEMENT INDIRECTE:

  Sempre està introduït per la preposició a o per a.

  És el beneficiari de la acció, el destinatari.

  Exemples: Compro un regal a la Maria Pilar; Posem un deu a la Noelia.

  Pot ser:

  –          Singular (se substitueix pel pronom li)

  –          Plural (se substitueix pel pronom els)

   

  Després d’aquesta explicació vam realitzar un exercici sobre aquests dos complements verbals:

   

    Com se substitueix? Per què?
  Vols el cafè, Josep?

   

  Sí, el vull Complement directe determinat
  Vols la llet, nen? Sí, la vull Complement directe determinat
  Vols llet, nen? Sí, en vull Complement directe indeterminat
  Vols això, nen? Sí, ho vull Complement directe neutre
  Em va dir si volia sopar amb ell i vaig dir a ell que sí Li vaig dir que sí

  Vaig dir-li que sí

  Complement indirecte singular
  Vaig prometre a les alumnes que regalaria a les alumnes un llibre Que els regalaria un llibre Complement indirecte plural
  Estan enfadats perquè no has dit la veritat a ells Els has dit Complement indirecte plural
  Vaig preguntar a la dependenta a quina hora tancaven la botiga Li vaig preguntar

  Vaig preguntar-li

   

  Complement indirecte singular

  A continuació, vam fer una gravació en equip, relacionada amb el treball fet sobre la seguretat laboral, explicant arguments per millorar les diverses professions.

  I per finalitzar la classe d’avui, tenim de deures un quadre amb paraules per posar si ens sona que són masculines o femenines i que el corregirem dijous.

  Espero que no m’hagi oblidat gaires coses.

  Una salutació,

   

  Amelia

   


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share