• 4a sessió Suficiència 1

  mafalda

   

  Castelldefels, 9 d’octubre de 2014

   

  Avui hem treballat sobre el CODI DEONTOLÒGIC, conjunt sistematitzatde criteris o normes ètiques referides a un determinat sector professional: metges, advocats… Concretament hem parlat del CODI DEONTOLÒGIC DELS PERIODISTES, compost per dotze normes.

   

   

   

   

   

  LLEGIR I COMENTAR: DEBAT

  L’activitat ha començat per grups. Cada grup de l’u al quatre ha llegit i comentat el tres criteris o normes que tenia, intentant posar exemples actuals que complien o no les normes. Les nostres eren:

  1. Clara diferència entre fets i opinions evitant confusió.
  2. Difusió d’informació fonamentada.
  3. Rectificar les informacions que s’hagin demostrat falses.

  L’opinió general del grup ha estat un descrèdit envers el món periodístic, el periodisme d’avui en dia no respecta  aquests criteris.

   

  VOCABULARI: CERCAR I DEFINICIÓ

  Hem treballat el vocabulari seleccionant paraules noves o de poc ús, buscant-ne significats i sinònims, utilitzant si ha calgut el diccionari.

  ExplicitarFer èxplicit. Manifestar quelcom clarament, completament.

  Simultaniejar: Simultani. Que té lloc al mateix temps que una altra cosa.

  Menysprear: Considerar (una persona o una cosa) com a indigna d’estima, sense respecte.

  Lesius: Que pot causar lesió.

  Prevaler: Una cosa té preferència.

   

  DICTAT: ORTOGRAFIA

  A continuació ens hem separat  de manera que cada grup tenia diferents criteris.

  Cadascun hem parlat breument de les nostres opinions respecte a les normes. A part dels criteris  a dalt esmentats,  hem comentat:

   

  1.  Mètodes dignes i imatges no il·lícites.
  2.  Respectar Off the Record.
  3.  Preservar la intimitat de les persones.
  4.  No acceptar retribucions de ningú.
  5.  No aprofitar la informació en benefici propi.
  6.  Respectar el dret de les persones i no aprofitar-se de les víctimes.
  7.  Principi d’ innocència.
  8.  Tractar amb cura la informació de menors sobretot quan son víctimes.
  9.  No fer discriminació.

   

  Finalment, hem llegit a la resta dels companys del grup un dels fragments o punts triats per les seves  característiques,  accentuació, paraules amb dificultat, etc. Per corregir les faltes hem intercanviat els papers i hem fet tots plegats les correccions.

   

  Presumpció: Derivat de l’adj. presumpte conservant  “mp”.

   

  Ambdues/Ambdós:  Totes dues/tots dos. L’un i l’altre, l’una i l’altra.

  • Ambdós germans van rebre premis
  • He vingut amb dues carpetes.

  Innocència:  Derivat de l’adj. innocent conservant  “nn”.

   

  Of the Record:  Extraoficialment.

   

  Gratuïta: Amb una dièresi per separar les vocals en una paraula plana i diferenciar el so entre vocals dèbil+dèbil. Pronuncia “Truita” i després “Gratuïta” i n’observa les diferències.

  Enterar-se/Assabentar-se: No es diu enterar-se, la forma correcta és assabentar-se.

   

  La utilització: Per què no s’apostrofa davant de vocal?

   

  Recordatori GRAMÀTICA

   

  L’article  masculí singular EL + paraula que comença amb vocal o h

   

  Norma:  Sempre s’apostrofa.

  • L’arbre
  • L’home

   

  L’article femení singular LA + paraula que comença amb vocal o h

   

  Norma:  Sempre s’apostrofa.

  • L’obligació
  • L’hora

  L’EXCEPCIÓ

   

  L’article femení  LA davant la i o u /hi o hu àtones no s’apostrofa.

   

  • La  universitat ==> L’universitari
  • La  història
  • La  humanitat

   

  La classe ha estat molt dinàmica i ens ha passat el temps molt ràpid.

   

  Paloma

  Print Friendly, PDF & Email

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share