• 8a sessió Intermedi 3

  Bona tarda, Lourdes,

  He començat la classe corregint l’exercici de la setmana anterior. La Lourdes ens va donar una fotocòpia de la Vanguardia, l’entrevista de la contra titulada “la genuflexió no és una actitud decent”.
  S’ havien fet grups i a cada grup havíem de buscar accents diacrítics, diftongs o accentuacions (accent obert i tancat) en el paràgraf que li tocava a cadascú.
  Hem corregit els diftongs i els accents diacrítics i, també, s’ha repassat la separació per síl·labes. Primer grup:

  Es/sen/ci/al                 Re/a/lit/za/ci/ó                               So/bre/viu/re
  Di/a/lèc/ti/ca             E/xis/tèn/ci/a
  Laic                                  Ex/pi/a/to/ri                                    Deu/re
  Re/vo/lu/ci/ó            Ar/reu                                                   Po/dri/a
  Re/di/meix                  Es/clau                                                  U/to/pi/es
  Fei/na                             Lleu/re                                                  Cre/ar
  Re/bel/li/a                    Fi/lo/so/fi/a

  Què es un diftong? Són dues vocals en un sol cop de veu, és a dir en una sola síl·laba.

   

  Diftongs creixents

  1. grups:

  gua qua
  güe qüe
  güi qüi
  guo quo

   

  2.VD+VF:

  • a principi de paraula (iogurt, iode, ioga…)

  • entre vocals (cauen, diuen…)
  Diftons decreixents

  1. VF+VD (au,eu,ou, ai, ei, oi)
  2. VD+VD (ii, uu, ui, iu)

   

  Les vocals fortes són: a, e, o
  Les vocals dèbils són: i, u

  Accent diacrític:
  Les paraules que han sortit al segon grup:
  té (verb tenir ) te (pronom)
  sóc (verb ser) soc (tronc)
  més (quantitat) mes (part de l’any)
  què (pronom interrogatiu) que (conjunció)
  molt (participi verb moldre) molt (quantitat)
  sí (afirmació) si (nota musical o condició)
  véns vénen (verb venir) vens venen (verb vendre)
  sòl (la terra) sol (astre o adjectiu)
  són (verb ser) son (somnolència)
  és (verb ser) es (pronom)

  En el cas del diacrític és/es, La Lourdes va posar un exemple perquè l’entenguem millor. En cas de dubte, podem traduir-lo al castellà.
  El Paco és treballador i tímid (català)
  Paco es trabajador y tímido (castellà)

  El Paco es dutxa cada dia (català)
  Paco se ducha cada día (castellà)

  La resta dels grups els corregiran el proper dia.

  De deures, s’han de separar per síl·labes aquestes paraules:
  Assaig                  Avui
  Defineix              Ciència
  Això                      Conèixer
  Tendeix               Educació
  Societat               Buit
  Subsistència      Així
  Cria                       Instrucció

  Per últim, hem de fer la sol•licitud que ens va donar la Lourdes a la prova.
  Moltes gràcies, Lourdes!
  Fins dimarts,
  Encarni

 1. Esther

  28 oct. 14
  11:56 #

  Gràcies Encarni


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share