• 9a sessió Suficiència 1

  Avui hem començat la classe amb la lectura de l’altre dia feta pel Joan. Ha estat molt ben feta.
  Hem fet un joc de “Passaparaula” amb diacrítics. Ha estat entretingut.
  Després hem continuat amb els exercicis que vam començar abans dels accents.

  – Totes les paraules amb accent en la “A” tenen accent obert:
  o De/mo/c rà/ci/a
  o Con/trà/ri/es
  o Me/tàl/li/ques
  o Se/cun/dà/ri/a

  Com podem veure, també les hem separat en síl•labes.

  – Totes les paraules amb accent en la “I, U” tenen accent tancat:
  o Mag/ní/fi/ca
  o Ai/xí
  o
  – Las paraules amb accent en la “E” són normalment oberts:
  o Exemples:
   È/xit
   Fre/nè/tic
   A/lè
   Ca/fè
   Vos/tè
   Dè/bil
   Mè/rit
   Mo/lès/ti/a
   Di/fe/rèn/ci/a

  o Excepcions:

   Formes verbals de futur i passat simple
   Gal•licismes
   Els compostos de -bé, -té i –vé
   Els mots que fan el plural en –essos
   Els verbs acabats en -cén i –tén
   Aquests tres adverbis
  • Des/prés,
  • No/més,
  • a/dés
   Els temps verbals següents
  • Pré/mer, té/mer
  • é/rem, é/reu
  • tin/gués/sim, tin/gués/siu
   Els mots següents
  • Fe/rés/tec
  • Prés/sec
  • Prés/tec
  • Cér/vol
  • Llé/pol

   Els mots següents
  • Es/glé/si/a,
  • Cér/vo/la,
  • Llé/me/na,
  • Dé/ni/a,
  • Sé/ni/a,
  • Fe/rés/te/ga
  – Les paraules amb accent en la “O” són normalment oberts (planes i esdrúixoles):
  o Exemples:
   sòlid
   memòria
   història
  o Excepcions:

   es/tó/mac
   có/rrer (i els derivats: concórrer, discórrer, recórrer…)
   fór/mu/la

  – Les paraules amb accent en la “O” són normalment tancats (agudes):

  o Exemples:
   cançó
   atenció
   camió
   carbó
  o Excepcions:
   Ai/xò
   allò
   pe/rò
   de de/bò
   ar/ròs
   es/pòs
   ter/ròs

  – Las paraules d’altres llengües respecten els accents de l’altra llengua:
  o Her/nán/dez
  o Már/quez

  També hem vist les normes d’accentuació:
  – Paraules agudes s’accentuen si acaben en:
  o Vocal
   català
  o Vocal + S
   repàs
  o –EN
   amén
  o –IN
   Berlín
  – Paraules planes s’accentuen si NO acaben en:
  o Vocal
  o Vocal + S
  o –EN
  o –IN
  o Exemples:
   Íntim
   Malèvol
   cànem
  – Paraules esdrúixoles s’accentuen sempre:
  o àguila
  o església

  Per últim hem preparat en grups un dictat que ens hem dictat d’un grup a altre. Havia de tenir molts accents per comprovar les normes.

  Bé, crec que res més però segur que m’he oblidat de coses

  Josué (amb accent tancat)

  Print Friendly, PDF & Email

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share