• 8a i 9a sessió Suficiència 2

   

  Hola, estimats companys,

  Pel que fa al 10 de febrer (8a sessió Intermedi 2) jo en particular destacaria les següents parts del treball fetes durant aquesta classe.

  En la primera part vam escoltar i vam analitzar la tasca elaborada per la  nostra  companya Diana, sobre: cometes, títols (guions), estructures, recursos argumentatius…

  Després, la Lourdes va fer una compilació aplicada a fer un bon article.

  Serà un bon article  d’opinió si…:

  • Té un títol que crida l’atenció
  • Està ben estructurat:
  • Introducció
  • raonament/argumentació
  • contraargumentació
  • queda clara l’opinió
  • utilitza recursos augmentatius (exemples, ironia, comparacions…)
  • està ben cohesionat:
  • puntuació
  • connectors
  • utilitza un llenguatge adequat al destinatari (precís)
  • és correcte (ortografia, gramàtica…)

  L’objectiu principal de la següent part de la classe va ser:

  Pronoms relatius

  Vam treballar textos units amb pronoms relatius que la Lourdes ens va repartir.

  Els pronoms relatius fan d’enllaç entre una oració principal i una subordinada, que pot ser substantiva o adjectiva.

  Es va presentar i analitzar uns dels exemples:

  Els animals passen una revisió veterinària  molt exhaustiva. (frase 1)

  Els animals han estat trobats al carrer. (frase 2)

  Frase 1 i frase 2 es va convertir en:

  Els animals que han estat trobats al carrer passen una revisió veterinària molt exhaustiva.

  Veiem que la frase: que han estat trobats al carrer, complementa  els animals.

  Un altre exemple:

  El meu veí treballa en una immobiliària. (frase 1)

  El meu veí és molt xerraire. (frase 1)

  Frase 1 i frase 2 es va convertir en:

  El meu veí, que és molt xerraire, treballa en una immobiliària.

   que = el meu veí

  Després vam treballar el tema de les oracions de relatiu especificatives o explicatives

  Especificatives –  són les que aporten una informació necessària de l’antecedent, per exemple:

  • Els alumnes que estaven marejats es van quedar a l’autobús.

  (En aquest cas hi ha una part dels alumnes que estaven marejats.)

  • Els testimonis que ja han declarat poden sortir de la sala.

  (En aquest cas hi ha testimonis que encara no han declarat i que han de romandre-hi).

   

  Explicatives – són les que aporten una informació complementària de l’antecedent i es caracteritzen pel fet que van sempre entre comes, per exemple:

  • Els alumnes, que (el qual; la qual; els quals; les quals) estaven marejats, es van quedar a l’autobús.

  (En aquest cas tots els alumnes es van quedar a l’autobús.)

  • Els testimonis, que (el qual; la qual; els quals; les quals) ja han declarat, poden sortir de la sala.

  (En aquest cas tots els testimonis poden sortir de la sala.)

  Altres exemples  que vam tractar  en aquesta classe:

  • Las mascotes amb les quals (amb què)convivim tenen pràcticament les mateixes necessitats.
  • El tema de què (del qual) parlo és molt interessant.

  S’usa:

  • Qui (persones)
  • Què (coses)
  • On (indica lloc)

  Per exemple:

   

  Els professionals del centre veterinari on porteu els vostres animals domèstics us assessoren sobre  el calendari de vacunes que han de seguir.

   

  Per acabar aquesta classe vam fer els exercicis següents:

   

  • La feina a la qual (a què) vaig renunciar era molt dolenta.
  • La escola on (en la qual, en què) estudiava quan era petita ha tancat.
  • La dieta a la qual (a què) estic acostumat és massa calòrica.
  • Els motius per què (pels quals) em van suspendre són injustos .
  • La noia amb qui visc és molt endreçada.
  • El problema de què ( del qual; la qual) et vaig parlar ja està solucionat

   

  A la classe del dijous 12, en primer lloc, vam fer repàs dels  pronoms relatius.

   

  Tenim:

   

  1.

  Que:

   

  • Explicatives (van entre comes)
  • Especificatives

  2.Preposició àtona

  • + el qual; la qual; els qual; les quals
  • +què(coses);qui (persones)

   

  1. on (lloc)

  Atenció: què; el qual; la qual; els qual; les quals (coses)

  qui; el qual; la qual; els qual; les quals (persones)

  Ex.

  El tema de què (del qual) et parlo és molt interesant

  El Tadeusz del qual (de qui) parlo és…

  La pel·lícula en què (en la qual) penso és molt polèmica

  El home en qui (en el qual) penso s’està divorciant

   

  Després, vam treballar amb l’exercici del text titulat “UN ANIMAL NO ÉS CAP JOGUINA”   del qual la Lourdes ens va donar una fotocòpia.

   

  Es van presentar alguns  exemples d’aquest text:

  1. Com podem evitar malalties i accidents?

  “El morrió i corretja són estris imprescindibles __________ (digueu que sense aquests estris no es pot passejar el gos per la via pública).”

  Resposta:

  El morrió i corretja són estris imprescindibles, sense els quals no es pot passejar el gos por la via pública.

   

  1. “Heu de posar un microxip identificador a la vostra mascota, _______(digueu que amb aquest microxip us poden localitzar en cas que el gos es perdi)”.

   

  Resposta:

   

  Heu de posar un microxip identificador a la vostra mascota, amb què ( amb el qual) us poden localitzar en cas que el gos es  perdi.

  Finalment, vam acabar la classe (de la mateixa manera com la classe del dia 30/10/2014) amb un espècie de “Dictat a la paret”. Vam fer grups en parelles i la Lourdes va penjat un text a la porta. Una persona s’encarregava de  llegir i memoritzar el text per després llegir-lo en veu alta al altre membro del seu grup. Una altra persona del grup va escriure aquest text. Per acabar cada un dels grup va tornar a corregir les  frases fetes.

  Els errors més freqüents  (els va presentar la Paloma) van ser els següents:

   

  “Se” en lloc de “sé”  (verb)

   

  “Veterinaria” en lloc de “veterinària” (esdrúixola)

   

  “Símtomes” en lloc de “símptomes” (esdrúixola)

   

  “es” en lloc de “és” (verb ser)

   

  “te” en lloc de “té” (verb tenir)

   

  “tant” en lloc de “tan”

   

  “dolen” en lloc de “dolent”

   

  “cel” en lloc de “zel”

   

  Això és tot.

   

  Tadeusz

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share