• 14a i 15a sessió Suficiència 2

  Bon dia, companys,

   

  El dimarts passat vam començar la classe amb la continuació de l´exercici de la presentació per parelles. La Lourdes va escriure les diferents presentacions que havíem fet el darrer dia, on a part de localitzar la paraula incorrecta i proposar la correcta, vam veure les diferències entre elles:

   

  És necessari / És precís

  Fa referència a necessitat / Fa referència a precisió

   

  Mitjans / Medis

  S’utilitza quan són recursos / Per medi ambient

   

  Espatlla / Esquena

  On comencen els braços / Part posterior del cos

   

  Ha anomenat / Ha nomenat

  Donar nom algú o cosa / Designar per un càrrec o funció

   

  Rentable / Rendible

  Es pot netejar / Amb rendibilitat

   

  Les dates / Les dades

  Fa referència a temps / Ens dona Informació

   

  Difós / Difús

  Del verb difondre / Que no és clar

   

  Res / Gens

  Contrari de tot / Contrari de molt

   

  Vestuari / Vestidor

  Conjunt de roba / Lloc

   

  Arran de / Arrel

  Conseqüència de  / Part d’un arbre o una planta

   

  Esborrador / Esborrany

  Objecte per esborrar / Esbós

   

  Més bé / Més aviat

  Millor / Aproximadament…

   

  Taulell / Tauler

  Taula de botiga / Per posar anuncis

   

  Mànegues / Mànigues

  Tub de plàstic / De la roba

   

  Borsa / Bossa

  De valors / Per emportar coses

   

   

  En la segona part de la classe del dimarts vam fer un debat amb dos grups ben enfrontats. Però primer es va proposar la pregunta del debat, sempre amb els animals de companyia com a tema principal. Un cop triat, la pregunta guanyadora va ser la següent;” Estem educats per tenir animals domèstics a casa”? Així que ja podíem fer els grups per defensar tant el sí, com el no, i buscar argumentació per a les intervencions.

   

  Pel que es refereix al dijous, gairebé tota la classe, vam estar treballant a partir d´un full que la Lourdes va fer amb els errors que vam cometre en el debat.

   

  Les frases amb les seves correccions són aquestes :

   

  -Ara la gent reculle els excrements; recull (3ª pers. sing. prest. ind).

   

  -El gos lo tiene per això; el té.

   

  Lo cuida; el cuida / en té cura.

   

  -Són gossos d’una raça que requiere…; requereix.

   

  Té raó a l´hora de manifestar de que s’ha millorat; caiguda de preposicions.

   

  Es té que tenir en compte; s’ha de.

   

  -No li pot donar lo que necessita ; el.

   

  Trobes un animal que ningú ho vol; sense el pronom.

   

  És molt loable; lloable

   

  Seria necessària una llei que fossi més dura; fos. (1ª pers. sing. imp. suj.).

   

  Tinc que passar una ITV; he de.

   

  És un animal que té que caminar 20km; ha de.

   

  A 100 metros; metres.

   

  -Patates frites; fregides.

   

  S’han encarregat de que passesi una castració; passés (3ªper. sing. imp. suj) i caiguda de preposició.

   

  -Això té que estar recolzat per poders superiors. ha de tenir el suport de.

   

  La cantidat de temps; la quantitat.

   

  No m’he encontrat amb ningú veí responsable dels seus animals; trobat, cap.

   

  Els nen le tenen por. li.

  Quan estigui en zelo; zel.

   

  Passa un estrès sin saber per què; sense.

   

  -Tens un montón d’animals; munt.

   

  Els animal han d´estar pel seu puesto; lloc.

   

  Cortar-li una pata; tallar-li una pota.

   

  Té un olfacto; olfacte.

   

  En els anys cinquenta. cinquanta.

   

  Hi ha gent que té animals por tenir animals, per ser aceptados por determinats grups ; per i acceptats.

   

  L´animal és un medio; mitjà.

   

  A la meva  casa sempre hi havia un gos; casa meva.

   

  Un collar de pinxos; punxes.

   

  És el animal; l’animal.

   

  Et crees un víncul amb ell; vincle.

   

  Arran d’aquest exercici vam resoldre alguns dubtes:

   

  Recolzar= recolzar-se a la paret.

  Suport= tenir suport.

   

  Ningú = Cap persona.

  Cap = ningun/ninguna.

   

  Broqueta moruna= pincho moruno.

   

  Fins dimarts, companys,

   

  Fran

   

   

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share