• Suficiència 3 (5a i 6a sessió)

  Hola a tothom!

  La setmana passada vam repassar els pronoms febles. És una part molt important del nostre curs i hem de tenir les idees molt clares si volem assolir el nostre objectiu.

  Per començar, anem a veure els tipus de complements possibles: Indirecte, Directe, Atribut, Circumstancial, Predicatiu i Preposicionals.

   

  COMPLEMENT INDIRECTE

  És qui es beneficia o surt perjudicat per l’acció del verb i està introduït per les preposicions “a” i  “per a”.

  Per al singular(Masc./Fem.)- LIno s’apostrofa

  Per al plural(Masc./Fem.) .- ELS

   

  COMPLEMENT  DIRECTE.

  El CD no porta preposició i val la pena  preguntar què?  al verb.

  Hi ha tres tipus de CD:

  • Determinat:  EL, LA, ELS, LES , 
  • Indeterminat (numeral o no numeral): EN 
  • Neutre, que és introduït per les paraules això, allò o una frase subordinada: HO

  ATRIBUT

  Necessari amb els verbs “ Ser”, “Estar”, “Semblar”: HO

  Vam recordar que s’utilitza EN per donar èmfasi .

  Ex.:Ell està malalt—Ell n’està molt, de malalt.

   

  COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL

  Responen a les preguntes de: on?, quan?, com?…

  Se substitueixen normalment pel pronom: HI

   

  Si és un CC de lloc introduït per un preposició “de” se substitueix pel pronom EN

  Ex. Vinc de Girona—En vinc.

   

  COMPLEMENT PREDICATIU:

  En la majoria de casos posem HI però si tenim els verbs Fer-se; Dir-se; Nomenar, i Elegir posem EN.

  Ex: Ell es diu Marc—Ell se’n diu.

   

  COMPLEMENT PREPOSICIONAL

  Són els complementes verbals acompanyats d’una preposició exigida pel verb i substituïts pels pronoms EN o HI segons sigui la preposició. Normalment se substitueixen pel pronom HI 

  Ara bé, si estan introduïts per la preposició “de”, se substitueixen pel pronom EN .

   

  Més coses…

  A més a més vam comentar que els pronoms tenen un ordre:

   

  Normalment es col·loquen davant del verb i quan  és infinitiu pot anar davant o darrere. En el cas de tractar-se d’un imperatiu es col·loca darrere.

   

  Quan  hi ha més de dos pronoms l’ordre és: CI + CD+ ALTRES.     

  I va aprofitar la nostra estimada Lourdes per parlar-nos de la combinació especial:     Si en una oració apareix la combinació CI singular (LI) i CD determinat (el, la, els o les), es produeix una doble transformació. El  CD apareix abans que el CI en la frase i el pronom LI es converteix en HI . Així:

  El + hi   = L’HI

   La + hi  =  LA HI

   Els + hi =  ELS HI

  Les + hi=  LES HI

   

  Continuarà…

  Ginés

   

 1. BLANCA BARRIOS

  25 oct. 17
  17:42 #

  Moltes gràcies Ginés.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share