Entrades amb l'etiqueta ‘apòstrof’

 • 7a sessió Intermedi 3

  Bona tarda,

  El passat dimecres, quan vam arribar a la classe de català, la Lourdes ens estava esperant a la porta de la biblioteca perquè una altra vegada canviaven de classe.

  Ens va donar uns paperets que portaven paraules i lletres amb diferent colors.

  Tot seguit havíem de buscar  la seva parella. Eren paraules amb les seves abreviatures i sigla.

  Sigla:  Abreviació del nom d’una persona, d’una entitat, d’un partit, etc., formada per les primeres lletres de cadascuna de les diverses paraules que formen aquest nom (s’escriuen en majúscules i sense punt).

  Exemples:

  Institut d’Estudis Catalans                     IEC

  Número d’identificació fiscal                 NIF

  Codi Postal                                                 CP

   

  Abreviatura: És la representació d’una paraula o d’una frase per una o alguna de les seves lletres (s’escriuen en minúscules i acaben amb un punt)

  Exemples:

  agost                           ag.

  baixos                         bxs.

  entresòl                        entl.

  telèfon                         tel.

  àtic                              àt.

  plaça                           pl.

  planta                          pl.

   

  A continuació ens van donar un full amb una llista de paraules començades amb vocal o h i per parelles havien de posar davant de cada paraula l’article corresponent escollint entre: l’, el o la

   

   

  L’ Hora L’ Home
  L’ Aigua L’ Estiu
  L’ Oliva L’ Orenga
  L’ Esperança L’ Horari
  L’ Amistat L’ Ocell
  L’ Adreça L’ Exili
  La Ena L’ Abril
  La essa L’ Hivern
  La Història L’ Agost
  La Humitat L’ Octubre
  L’ Odontologia L’ Excepció
  La Humanitat L’ Embrió
  La Hisenda L’ Electricista
  La Isabel L’ Arbre
  L’ Orella L’ Arquitecte
  L’ Eutanàsia L’ Univers
  La Unió L’ Ull
  L’ Aranya L’ Euro
  L’ Armari
  L’ Albarà
  L’ Espai

  Els articles s’apostrofen:

  • Els articles definits ella davant els mots que comencen amb vocal o hac + vocal
  • Davant les siglesque comencen amb so vocàlic (l’IEC)

   

  Observacions:

  • La preposició de s’apostrofa sempre que la paraula següent comenci per vocal o hac + vocal
  • El + mot masculí sempre s’apostrofa

   

  No s’apostrofen:

  • L’article femení ladavant de paraules femenines que comencen amb iuhihu àtones
  • Davant de paraules que comencen amb un diftong creixent (i/u o hi/hu + vocal)
  • Davant el nom de les lletres.
  • Davant les sigles femenines que comencen amb i o u (la UOC)

   

  Més tard, la Lourdes va repartir les sol·licituds un cop corregides i va donar unes explicacions de com s’havien d’omplir:

  • La sol·licitud ha de ser breu
  • El seu objectiu és demanar alguna cosa i aconseguir-la
  • S’havien de posar les dades personals
  • L’adreça s’ha d’indicar amb abreviatures (c. Guadiana, 17, 2n 1a)

   

  Exemple:

   

  EXPOSO:

   

  Que …………… (idea) ………..

   

  Que …………….(2a idea) ………..

   

  Que ……………. (3a idea) ……….

   

   

  SOL·LICITO:

   

  Que valorin aquesta proposta.

   

   

  Signatura

   

   

  Castelldefels, 19 d’octubre de 2016

   

  I per fi arribem al millor moment de la classe ja que ens vam ajuntar els grups per acabar el joc que estàvem fent.

   

   

  José Ruano

   

   

   

  Share

  Article complet

 • 10a sessió Suficiència 1

  Avui hem començat la classe amb un “Dictat a la paret”. Hem fet grups en parelles i la Lourdes ha penjat al vestíbul de la l’escala quatre textos a la paret i hem designat la tasca a realitzar per a cada membre del grup. Una persona s’encarregarà d’anar entrant i sortint de la classe per anar llegint el text del vestíbul i anar dictant-lo a la persona que està dintre. L’objectiu és acabar primer que els altres i no tenir cap error ortogràfic. A mesura que els grups van entregant els documents a la Lourdes, ella els corregeix i el grup torna a corregir les faltes que s’han detectat. Doncs després d’una mitja hora aproximadament hem acabat l’exercici. Els guanyadors de la prova han estat el Josué i la Sybille, seguits de l’Andrea i el Jordi i, en tercer lloc, la Diana i el Joan. La Lourdes (que mona), ens ha portat unes magdalenes, de Casa Ametller, de premi per als guanyadors. Val a dir que era un text de Miquel Martí i Pol, del llibre Jocs d’escacs. És un text que treballa molt la part de l’accent gràfic.

  Anem a fer una mica de comentari de text. Les paraules més singulars són:

  algun -> no s’accentua perquè és aguda i no acaba en -en ni en -in.
  entén -> sí s’accentua perquè és aguda i sí acaba en -en o -in.
  posar-> s sonora entre vocals.
  passar-> ss sorda entre vocals.
  possible-> ss sorda entre vocals.

  Una mica d’ortografia:

  Potser: la -o és neutra i es tradueix al castellà com “quizás”. Ex: Potser arribaré tard. Es pronuncia tot junt.

  Pot ser: la -o és tònica i es tradueix al castellà com “puede ser”. Ex: Pot ser que arribi tard. Es pronuncia fent una pausa entre “pot” i “ser”. Aquesta construcció necessita de la conjunció “que”.

  Doncs: importat que no ens deixem la -c entre la -n i la -s.

  Les sigles també s’apostrofen i segueixen el mateix criteri de les paraules masculines i femenines.
  Ex: la UNESCO, la ITV …(perquè la -u i la -i són àtones)

  Atenció als castellanismes! No hem de confondre QUASI per CASI (castellà)

  Ara la Lourdes ens ha repartit els articles de premsa que vam entregar la classe anterior i hem de mirar els errors detectats i buscar-ne la solució.

  Anem a comentar els errors trobats:

  Les properes eleccions es celebraran a la tardor (hem d’escriure: les properes eleccions se celebraran a la tardor . Això perquè quan el pronom reflexiu “es” és al davant d’una paraula que comença amb “sa-“, “se-“, “si-”, “so-”, “su-“, “ce-“ o “ci-“ llavors es canvia el reflexiu en la nova forma “se”).
  Es celebrarà una consulta el 9N. ( hem d’escriure: Se celebrarà una consulta el 9N , per la mateixa raó d’abans).

  Recordatori de l’apòstrof:
  L’eurozona ( l’article davant de paraula femenina s’apostrofa si aquesta comença per vocal o h+vocal, excepte si la vocal és “i” o “u” àtona).

  Introducció a la dièresi:
  Gratuït (es posa la dièresi per “trencar” un diftong. Si no, hauríem de pronunciar el grup “ui” en la mateixa síl•laba ).

  Utilització de les sigles:
  Han obligat els EUA i la Lliga Àrab a impulsar uns acords de pau.
  • Després d’un verb transitiu (obligar) no podem posar una preposició entre aquest i el complement directe. No podem escriure “obligar als EUA i a la lliga Àrab”
  • No podem escriure en català EEUU, ja que no es poden repetir sigles per a expressar el plural , excepte en aquells casos de tradició històrica, exemple: PPCC (Països Catalans)
  Això és tot.

  Jordi

  Share

  Article complet

 • 11a sessió Suficiència 1

   
  http://www.youtube.com/watch?v=NWTtAH5ReSU
   

  Bona tarda a tothom!

  Avui la Mª José i la Gloria som les encarregades d’escriure el dietari  del dimarts passat.

  Com és habitual, vam començar llegint el dietari del dijous anterior, que van fer el Nanno i la Bea i després el Toni ens va explicar l’ús de l’apòstrof.

  Sí s’apostrofen:

  • tots els articles “el” o “la” seguits de vocal/h, també “de” + vocal/h.

   

  Però hi ha algunes excepcions:

   

  • no s’apostrofa l’article “la” que va seguit de “i, u/hi, hu” àtones, ni tampoc els noms de les vocals, així com les paraules que es podem confondre.  Per exemple:

  -la asimetria (es pot confondre amb “la simetria “),

  -la a, e, i, o, u,

  -la una (quan parlem de l’hora)

  -la universitat,

  -la humanitat.

   

  A continuació, la Marisol ens va explicar l’ús incorrecte de “al + infinitiu”. S’ha de posar “en  + infinitiu”. Exemples:

  -al adjuntar-les (no és correcte),

  -en adjuntar-les (sí és correcte).

   

  Tot seguit, vam corregir els exercicis de les pàgines 105-106, en els quals s’explica la utilització de:

  • j , tj, o g, tg. Normalment escrivim j o tj davant de les vocals a, o, u, i escrivim g o tg  davant de les vocals e, i. Exceptuant  els mots que continguin –jecc i –ject: infecció, projector…
  • x o ix. Per saber-ho hem de tenir en compte que, escrivim ix darrere de les vocals a, e, o, u, com: faixa, peix, coixí, cuixa, i escrivim x darrere del diftong au, per exemple: rauxa, disbauxa.

  L a Lourdes ens va explicar el significat de:

  -rauxa = impuls,

  -disbauxa = molta festa.

  • ig o –tx. Per saber-ho hem de fixar-nos en altres paraules de la mateixa família:

  -cartutx – cartutxera,

  -roig – rogenc,

  -empatx- empatxar.

  • x o tx. No hi ha paraules que comencin per tx, només alguns noms d’altres llocs com: txacolí, txeca, txa-txa-txa, etc.

   

  Per últim, la Lourdes ens va proposar un joc que consistia a triar deu paraules amb sufixos o prefixos. Amb aquestes paraules hem de fer un encreuat, que acabarem el proper dijous.

  L’opinió de la Mª José: m’agrada anar a les classes perquè poc a poc vaig aprenent aquesta llengua, malgrat que em sembla, a vegades, una mica complicada parlar-la i encara més escriure-la. Però estic contenta,vaig avançant.

  L’opinió de la Gloria: he de comentar que al principi anava una miqueta perduda, però ara les classes em semblen molt entretingudes i crec que estic aprenent  força.

  Bona tarda!

   

   

   

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share