Entrades amb l'etiqueta ‘llenguatge no sexista’

 • Sessió 4a Suficiència 1

  Benvolguts/udes companys/es de classe de català,

  Avui, l’Andrea i jo, és a dir, la Pilar som les encarregades de fer el dietari de la classe del dijous.
  En primer lloc, hem començat la classe corregint l’últim exercici de la pàgina 80. En aquest es subratllava, d’una banda, la importància de distribuir la informació en paràgrafs i, d’altra banda , la utilització de connectors que ajudin a marcar l’ordre. A més, també hem treballat la fraseologia o formules establertes per:

  1. Començar una carta:
  Us escric aquesta carta per (comunicar-vos, demanar-vos)…
  El motiu d’aquesta carta és (sol•licitar, informar)…

  2. Introduir un tema:
  Com ja deveu saber…
  Em plau comunicar-vos…
  Tal com vam quedar en la nostra conversa telefònica…

  3. Ordenar les idees/exposar un assumpte:
  En primer lloc, d’una banda, d’entrada ….
  En segon lloc, d’altra banda, quant a, pel que fa a …
  En darrer lloc, finalment, per acabar…

  4. Expressar discrepància:
  Em sap greu que aquest cop no puguem posar-nos d’acord…
  Tot i sentir-ho molt, no puc compartir el vostre punt de vista…

  5. Expressar agraïment:
  Us donem les gràcies per…
  Us agraïm la tramesa de…

  6. Concloure:
  Així, doncs,…

  En segon lloc, el Jaume ens ha explicat tres formes d’ús no sexista del llenguatge per a la salutació en una carta formal:
  1. Distingit senyor,
  Distingida senyora,
  2. Distingit senyor/distingida senyora,
  3. Distingit/ida senyor/a,

  També hem treballat sobre la graella de l’activitat 2, la qual ens ajudarà a decidir què ha de contenir cadascun dels apartats d’una carta. Aquests continguts els organitzarem en: introducció, primer i segon paràgraf del desenvolupament, i per últim la conclusió.
  Finalment, cal assenyalar la importància de mantenir la mateixa forma de tractament al llarg de tota la carta, perquè sigui coherent. Per això, existeixen diferents formes de tractament:
  Carta Formal:

  • Tractament de vostè (utilitzem la tercera persona del singular).
  El/La saludem… Li demanem informació… Volem que ens enviï…,etc.

  • Tractament de vostès (utilitzem la tercera persona del plural).
  Els/Les saludem… Els demanem informació… Volem que ens enviïn…,etc.

  • Tractament de vós (utilitzem la segona persona del plural).
  Us saludem… Us demanem informació… Volem que ens envieu…,etc.

  Carta col.loquial:

  • Tractament de tu (utilitzem la segona persona del singular).
  Et saludem…Et demanem informació… Esperem la teva resposta… etc.

  Per concloure, dir que la classe ha acordat per majoria els criteris avaluatius, els quals queden de la següent forma:

  • TASQUES FINALS:

  3 TASQUES x 5 PUNTS = 15 PUNTS

  • PORTAFOLIS = 5 PUNTS

  Cordialment,

  Andrea i Pilar

  Opinió de l’Andrea: el transcurs de la classe ha estat molt bé, com ho ha estat fins ara. La meva percepció és que cada vegada els meus coneixements i aprenentatge respecte a l’idioma estan més assolits. Encara falta moltes coses, però confio que amb l’ajuda dels professors, els nostres compromisos i esforç dominarem aquesta llengua i finalment un dia no molt llunyà escriurem i parlarem el català tan bé com ho fan els catalans. Molts ànims i força a tots!

  Opinió de la Pilar: el desenvolupament de la classe em va resultar molt dinàmic, ja que hem treballat i canviat de tema en diverses ocasions. Tot això ha estat possible al millor professor del món, el Jaume (encara que soni una mica baliga-balaga). La major dificultat que he trobat és fer un dietari de 200 paraules, cosa que no he aconseguit.

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share