1. Ana Nogueira

  03 nov. 12
  22:47 #

  La Unitat 1

  Espero que aquesta Unitat 1 hagi anat bé! Vull dir que, vaig començar aquest curs una mica desorientada i, com dirien els argentins, desubicada!

  Ens vam presentar, tant els alumnes com els profersors, amb jocs per recordre el nom de cadascú. Vam fer un eslogan sobre l’einxaneta (per cert, amb un video molt emotiu).

  Crec que vaig aprendre a “Donar instruccions”. Per això, podem fer servir la perífrasi d’obligació (Haver de+infinitiu; Caldre+infinitiu o Caldre que + infinitiu), o l’imperatiu per donar ordres, o el subjuntiu per fer prohibicions. Això vol dir que, segon quin temps verbal i quina persona fem servir , l’instruccio tindrá un tó més suau o un altre més fort.

  Per a que aquestas instruccions siguin efectives, hem de conéixer molt bé qué volem dir, hem de utilitzar un llenguatge clar i concís, amb indicacions concretes i per ordre de execució. Mai no hem de fer servir el infinitiu perquè necessitem que el subjecte sigui clar.

  És molt útil fer servir marques d’ordre com, per exemple: Primer (1r), segon (2n), tercer (3r), quart (4t), cinquè (5è)…O també: Después, a continuació, finalment….

  En quant al tema dels temps dels verbs que hem d’usar per a las instruccions, n’hi ha un d’altre que encara que sembli senzill, no ho és. Parlo del gerundi, aquest que diu que “el movment es demostra caminant”.Però compta: Hem de tenir molt clar que només serveix per a accions anteriors o simultàneas, mai no per a accions posteriors. Per a saber si ho fem servir bé, podem posar el gerundi davant i si la frase funciona bé, és a dir, si té el matiex significat, és que ho estem utilitzant bé. El gerundi no suma, pot indicar “Cóm” (cóm fem l’acció)

  També es molt important saber formular un bon títol per a la instrucció. I perquè consti, sé molt bé que aquesta hauría de ser la primera instrucció d’aquest relat de instruccions.

  A compte del tema de les instruccions, vam fer un repàs del subjuntiu i l’imperatiu, sobre tot dels verbs velars, o sigui, aquests que a la primera persona del presente d’indicatiu acaban en “C”, com per exemple:

  Beure – Bec / Caure – Caic / Conèixer – Conec / Coure – Coc / Creure – Crec / Dir – Dic / Dur – Duc / Ésser – Sóc / Estar – Estic / Jaure – Jac / Moure – Moc / Poder – Puc / Pendre – Prenc / Viure – Visc

  I per últim, vam veure adverbis del tipus de: Enlloc (cap lloc) – Mai (cap vegada) – Ningú (cap persona) – Res i Cap (cap cosa comprable) i Gens (cap cosa incomptable)

  Ningú, Res i Cap, es fan servir per a frases interrogatives i condicionals.

  Sóc molt contenta amb els nous recursos informàtics i encara que ens hem d’acostumar a fer-los servir i oblidar-nos dels tradicionals llibres, crec que serán una bona eina.

 2. Cathy salomon

  04 nov. 12
  16:31 #

  Unitat 1

  En aquesta unitat he après a fer textos instructius, seguint diversos passos:
  – amb marques d’ordre
  – amb un léxic especialitzat
  – utilitzant frases curtes i un lenguatge sencill
  – evitant l’ús de l’infinitiu i utilitzant l’imperatiu i la perífrasi d’obligació

  També he après a utilitzar el MAI, ENLLOC, GENS, CAP, NINGÚ, RES.
  Quan ENLLOC, MAI i GENS van acompanyats de la negació NO, aquesta es pot suprimir. I quan NINGÚ, RES i CAP estan en interrogació o condicional, no tenen sentit negatiu.

  Per últim, he estudiat que el gerundi expressa accions anteriors o simultànies. Encara que trobo una mica difícil identificar en una oració si es una acció anterior o simultània o una aciió posterior a la principal.

  Tot això està en el itinerari d’aprenentatge del bloc, i fer-lo servir m’ajudarà durant tot el curs.

 3. Rubén

  05 nov. 12
  12:28 #

  Hola a tothom, bona tarda.

  Com l’exercici d’aquest cap de setmana és parlar de la nostra experiència amb la primera unitat, he estat repassant el que havíem fet, les coses que he après, aquelles que han sigut més difícils, etc. Per a mi entre altres coses m’ha servit per recordar alguns temps verbals com l’imperatiu, que suposava que ja el tenia controlat, però que he vist que hi havia certs verbs que no es formulavan com jo pensava i d’estar xupat res de res.

  Una altra cosa que hem vist i que no pensava que donaria tantes voltes i mals de cap, és la forma de donar ordres, instruccions i exposar prohicions, ja que pensas que estàs acostumat a barallar amb tot aquest en la feina i després veus que “potser que al treball hauries de canviar alguna cosa perquè algú no faci malament el que li pertoqui per culpa d’unes instruccions errònies”.

  Per finalitzar volia fer referència al que se’ns va preguntar a l’última classe sobre aspectes positius i negatius i penso que potser que la majoria de nosaltres estiguem acostumats a una forma d’estudi massa dirigida i tradicional (amb llibres de text, etc.) i que hagués sigut un canvi massa gran per fer-ho tot d’una vegada. Al meu entendre necessitaríem alguna documentació de suport en paper i una mica més de temps d’assimilació per fer les coses d’aquesta manera.

  Salutacions,

  Rubén.

 4. […] que faltava un procés més individualitzat. Li va entusiasmar la idea d’anar bastint un dietari d’aprenentatge.  ( Val l a pena llegir els comentaris, arran del debat). Va reconèixer que ja anava bé […]

  1. Ana Nogueira

   05 nov. 12
   22:15 #

   Hola,

   No sé qui ets o si la rebotiga és un espai de reflexió, però la pregunta és molt interesant i difícil de contestar. Jo, com que sóc mig gallega i diuen que el gallecs sempre respondrem amb una altra pregunta, dic:

   Instruir capacitant? o Capacitar instruïnt?
   :
   La cosa porta una “pensada” i segurament no arribarem a cap lloc clar. Probablement necessitarem fer totes dues coses per aconseguir un bon resultat global.

   Crec que necessitem una instrucció que ens faciliti desenvolupar les nostres capacitats. Ara es parla de que s’ha descobert que no hi ha una intel·ligència, sino que n’ni ha set (7): Lingüística, lógica o matemàtica, corporal o kinètica, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. Abans es parlava de “Intel·ligència” i hi había, i segueix existent, un CI o Coeficiènt d’inte·ligència, que tothom suposava que ens deia quina capacitat (en singular) teniem per poder desenvolupar-nos (a la mateixa vida). O sigui que ens mitjançant l’intel·ligència!!! Quina?

   Llavors, ara puc preguntar: Quina instrucció hem de rebre per desenvolupar quines capacitats?

 5. Pamela Valdivia Pardo

  05 nov. 12
  23:13 #

  Hem començat fa quatre setmanes el curs i ja hem acabat la primera unitat!, com passa el temps de ràpid, oi?
  Em recordo que, a la primera classe una de les activitats que vam fer, fou debatre sobre el tema: Com s’aprèn?. Vam posar sobre la taula la teoria de l’aprenentatge d’en Robert Schank i ens vam aproximar al tema de l’educació experiencial.
  En aquest curt temps hem vist que estem aprenent d’una manera “no-tradicional”, la primera senyal va ser deixar el llibre de nivell enrere, com diu el pla de curs estem aprenent a partir de projectes que emprenem en grups, els quals posteriorment analitzem i valorem, segons el tema que toquin, ja sigui donar ordres, prohibicions, etcètera.
  Amb aquest sistema, com diu l’Ana N., vaig començar una mica desorientada, i encara no ho he superat del tot especialment quan toquem temes complexos com les formes velaritzades o la utilització del gerundi, aquestes encara no em queden gaire clares.
  Tanmateix, he après prou bé (o crec) coses pràctiques com donar ordres, consells, fer recomanacions, prohibicions, i textos instructius, a més del correcte ús dels adverbis negatius i preposicions.
  Per altre banda, per treballar amb aquests continguts he utilitzat eines com: l’arxiu de la categoria “suficiència 2” penjat al bloc; els enllaços “itineraris d’aprenentatge llengua catalana nivell suficiència”, el diccionari. cat, diccionaris. cat i cada vegada menys el internostrum.com; i per últim cal mencionar com eines, llibres com “Tots els verbs i la seva conjugació” de Josep Milà.
  Ara bé, davant les dificultats esmentades i les que surtin, crec que seria necessari l’ús de algun material de consulta general, com un bon llibre de gramàtica, en el qual puguis tenir tots els continguts a la mà.
  Finalment i com hem parlat a l’última classe, aprendre deduint es fa molt fluid, però un text de suport ens permetrà consultar els temes que es queden sense entendre, a més ens permetrà veure exemples i aprofundir en els conceptes plantejats a classe.

 6. Maria Marin

  06 nov. 12
  0:43 #

  Unitat1

  En aquesta unitat he après com ha de ser un text instuctiu.
  -amb marques d’ordre
  -és clar(que quedi clara la idea que volem trasmetre)
  -concis(frases curtes)
  -conté el lèxic precis
  -dòna ordres utilizant l’imperatiu o la perifrasi d’obigasió
  -evitant l’ús de l’infinitiu per donar ordres.

  He après que per formar l’ imperatiu combinem unes formes del present d’indicatiu(tu,vosaltres) i del present de subjuntiu.
  També he fet servir marques d’ordres,com per exemple:Primer(1r),segon(2n),tercer(3r)…después,a continuació,finalment…
  He fet servir els adverbis i els pronoms negatius què passa en preguntes i en condicional,per exemple:enlloc,mai,ningu,res,cap,gens.
  Per últim vam estudiar que usem el gerundi per expresar accions anteriors o simultànies o per explicar com s’ha de ser l’ acció.Em costa identificar en una oració quina acció es.

 7. Ana Sánchez

  06 nov. 12
  14:03 #

  Hola a tothom,
  fent una reflexió sobre com a anat aquesta primera unitat, tinc la sensació de no haver aprofundit molt en els temes. Suposo que com vam comentat l’últim dia de classe, estic acostumada a la manera tradicional d’estudiar i de tenir apunts per repassar.
  Sobretot, tinc molt present que desprès vull fer l’examen oficial del nivell C i no sé si estic consolidant i practicant prou (gerundi, parlant d’una cosa simultània…)
  Qué he après: a fer textos instructius, com conjugar els verbs en aquests casos, a fer prohibicions, a donar ordres, a utilitzar alguns advervis de negació i per últim el gerundi.
  Ara que estic fent aquest comentari, m’estic adonant que potser si que he après…
  Acabem de començar el curs i hem de agafar tots el ritme. Estic convençuda que el balanç final serà positiu.

 8. Alejandra

  06 nov. 12
  14:21 #

  Bona tarda companys i profes,

  Hem començat amb una presentació personal divertida, després hem conegut la metodologia de treball i finalment hem decidit tots plegats el contingut mínim del curs. També hem reflexionat sobre com s´aprèn (amb el suport d´una entrevista a Roger Shank).
  Després, hem treballat en grups les imatges d´un vídeo emocionant, Enxaneta.
  Tot seguit, el text instructiu a sigut el fil conductor per a treballar amb l´imperatiu, la perífrasis d´obligació, l´imperatiu dels verbs amb formes velaritzades.
  Després, tot relacionat, hem parlat de l´ús dels mots MAI, ENLLOC,RES, CAP, NINGÚ i GENS amb valor negatiu i positiu (en frases que expressen interrogació o una suposició).
  Hem repassat els ordinals, l´ ortografia de la v/b (deures per fer a casa).
  El tema final: el correcte ús del gerundi (que expressa una acció simultània o anterior a l’acció expressada en el verb de l’oració principal).
  Finalment hem terminat amb valoracions, els punts positius i el negatius de l´unitat: personalment, encara em sento en un període d´adaptació (que una mica m´ amoïna, ho he de confessar ). He treballat sempre amb una estructura de continguts clars, amb una seqüencia i material de reforç físic, i crec que amb molts bons resultats sincerament. Aquest canvi de metodologia pràcticament al final és desconcertant perquè no sé si sabré aprofitar-la correctament, però també crec a la vegada, que és una oportunitat conèixer un altre sistema.

 9. BEGOÑA PEREA

  06 nov. 12
  20:51 #

  Bona tarda,

  Un cop finalitzada la unitat 1, la meva valoració d’aquesta és positiva. Crec què malgrat no seguir unes pautes d’ensenyament tradicional, amb dedicació i esforç finalment he assolits tots els continguts d’aquesta unitat.

  He après a redactar textos instructius, a classe hem treballat la utilització de l’imperatiu així com la perífrasis de imperació i obligació. També hem aprés a fer prohibicions, donar ordres. A més, hem recordat el gerundi i ens hem adonat de que encara tenim dubtes de com utilitzar-lo, també hem repassat els adverbis, els pronoms i els verbs velars (Cal dir que són força complicats).

  Els recursos utilitzats han estat els següents:
  Primer de tot i sota el meu punt de vista, el més important, he assistit a totes les classes, he realitzat els exercicis proposats al bolc (dictats en línia, exercicis de morfologia, lèxic, etc.).

  No obstant haver començat l’entrada afirmant que havia assolit tots els coneixements de la unitat, encara tinc alguna dificultat què espero poder resoldre a mida que vagi avançant el curs.

 10. Montse Gonzalez

  07 nov. 12
  1:16 #

  Bona nit companys,

  Finalitzada la unitat 1, la meva valoració és positiva.

  La veritat que ha estat les directrizes de la unitat han sigut una mica atípiques, estic més acostumada a una sistemàtica més tradicional (utilitzar llibres, apunts), però tot el que sigui innovació va bé.

  He après a com desenvolupar un text instructiu, treballant amb l’imperatiu, la perífrasi d’obligació, prohibicions, com donar ordres, verbs velars, com usar el mai, enlloc, gens, cap, ningú i res d’una manera positiva i negativa, evitar l’ús de l’infinitiu per donar ordres o verbs massa genèrics, el gerundi per expressar accions anterior o simultànies …

  Reconec que he de practicar més, és com es diu en castellà “El hábito hace al monje)” ;-))

  Amb dedicació, constància, esforç i assistint a classe, tot es pot aconseguir en aquesta vida.
  ÀNIM!

 11. Montse Gonzalez

  07 nov. 12
  1:26 #

  Hola novament,

  Correció

  La veritat que les directrius d’aquesta unitat han sigut… (tot queda igual)

 12. TERESA

  07 nov. 12
  18:30 #

  Bona tarda !
  Com passa el temps, ja hem acabat la primera unitat!
  El primer que volia exposar es que, en aquest curs, estic aprenent a treballar sense llibre desprès de 4 anys que porto estudiant català i he de confessar que encara em costa una mica.
  Bé, en aquesta unitat tot ha girat en torn a la elaboració de textos de caràcter instructiu, per això hem treballat l’imperatiu i la perífrasi d’obligació. També hem aprés les prohibicions i l’us dels adverbis mai, enlloc,res,cap,ningú i gaire bé.
  La tasca final ha sigut el gerundi utilitzat per expressar accions anteriors o simultànias, però com no vaig poder vindre aquest dia a classe no ho tinc molt clar, ho hauré de repassar una mica més.

 13. Elena

  07 nov. 12
  22:32 #

  Hola companys i professors!

  Com diuen els meus companys, és veritat que el temps pasa molt de pressa, encara sembla que estem començant i ja tenim el nadal aquí mateix.

  Aquesta unitat, m’ha semblat molt curta, perquè tinc la sensació de no haver fet gaire. Amb aquesta nova metodologia tothom a trobat el canvi. Aquest canvi m’ agrada. Penso que aquesta forma de treballar ens fa esforçar-nos i pensar més a classe encara que no fem gens deures a casa.

  Personalment, he après a fer un text instructiu: com ha de ser, quins temps verbals es fan servir, quines són les marques d’ordre, etc.
  També he après que el gerundi no es pot fer servir per expressar accions posteriors (a la que fa referència l’oració principal). Y altres usos dels adverbis GENS, ENLLOC, RES, CAP, NINGÚ I MAI.

  La resta de coses que hem fet, ha estat bé per a repasar continguts que encara no domino del tot, com per exemple l’imperatiu, el subjuntiu, la perífrasi d’obligació, de prohibició, i la manera de donar consells.

  Suposo que ara que sóm al nivell C ja no queden moltes coses noves per aprendre, i penso que el més important que hem de fer es agafar fluidesa i practica i sobre tot, ampliar el vocabulari.

 14. Antoni Gómez

  08 nov. 12
  12:27 #

  HOLA A TOTS

  Per mi, el més important que he après és que FER ÉS SABER.M’agrada aprendre pragmàticament i utilitzant casos reals de la vida quotidiana.No vull aprendre teoria, vull pràctica.Vull aprendre coses per posar-les en pràctica, interioritzar-les i solidificar-les en els meus coneixements.No vull aprendre teoria per a passar un examen i oblidar-la desprès.

  Principalment he fet servir el blog, però també he utilitzat l’optimot, diccionaris i el traductor. Darrerament estic utilitzant el núvol d’etiquetes (va molt bé)

  Al principi m’ha costat una mica, i m’ està costant, l’ús del bloc (Que si suficiencia 2, que si dietari d’aula, que si dietari d’aprenentatge, que si históric, que si enllaços, que si núvol d’etiquetes, en fi una mica de liu). Però m’he adonat que no utilitzava correctament aquestes eines. Crec que amb LA PRÀCTICA aniré mijorant.

  Em pot ajudar, i m’està ajudant el professor. Sobre tot en la forma d’utilitzar aquestes noves eines per APRENDRE PRACTICANT.També m’ajuden molt els companys de classe amb el seus comentaris i intercanvis d’opinions.El treball en grup també trobo que és una eina molt enriquidora.

  ANTONI

 15. Maria Gallardo Gallardo

  08 nov. 12
  12:33 #

  Hola bon dia.
  En principi vaig pensar que la classe sense llibre de text i deures a casa no m’aniria bé, dons els dies van passant i em trobo més còmoda a la classe.
  Vaig començar el primer dia aprenen a fer un eslògan i crea’n unes normes.
  Hem après a fer textos instructius marca’n un ordre, un lèxic específic amb frases curtes i un llenguatge senzill eviten l’ús de l´infinitiu i fen servir l’imperatiu d’obligació,
  També hem après a utilitzar els adverbis: enlloc, mai, ningú, res, cop, sens.
  Per fet frases interrogatives i condicionals utilitzen: ningú, res i cap.
  I el últim tema el gerundi que no puc expressar una accions posterior ha de ser accions anterior o simultànies.
  Crec que fen ús de l’itinerari d’aprenentatge del bloc m’ajudarà molt.
  salutacions
  Maria Gallardo


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share