• Sessió 6a Suficiència 1

   

  Bona tarda a tothom!

  Avui substituïm  la Marisol i el Toni per fer el dietari del dia 5 de febrer. Esperem fer-lo tan bé com els nostres companys.

  La Lourdes va començar dient que el proper dimarts ja començaríem a apadrinar els errors dels dietaris. Va donar un full amb exercicis de puntuació, frases que havíem de puntuar correctament i dir el per què. L’exercici consistia a posar correctament a les frases comes, punts, interrogacions, etc.

  Les frases presentaven diferents casos.

  Enumeració:

  Usem la coma per delimitar els elements de sèries homogènies. El darrer element d’una sèrie tancada no s’inicia amb coma, sinó amb una conjunció (i, o).

  Vocatius:

  També usem la coma quan invoquem o cridem algú. Observa com es delimiten les invocacions amb una o dues comes:

  Noi, escolta’m.

  Hola, Jordi.

  Aquestes cartes, Maria, les hauries de conservar totes.

   

  Moltes vegades fem aquesta crida a la salutació de cartes i postals:

   

  Estimada Nati,

  Benvolguts cosins,

  Senyor,

  Davant i darrere d’un incís:

  Recordeu que, per a obtenir el text complet dels articles, només ho heu de sol·licitar.

  El 3 de juny rebem, del regidor del districte, una resolució.

  Mots de relació

  Es posa després (o abans i després) de paraules i expressions de sentit adverbial o conjuntiu, i també de certs adverbis acabats en -ment que pronunciem fent una pausa:

  així mateix, doncs, no obstant això, primerament…

   

  Datació:

  En una datació, separa la localitat de la data.

   

  Cervera, 20 de gener de 2008

  En una adreça, separa el carrer del número, i el número del pis, però no el pis de la porta.

   

  Av. Catalunya, 10, 6è 3a

  Per a indicar l’elisió d’un verb:

  A primer expliquen la prosa i a segon, la poesia.

  De Conjunció:

  Per a separar elements (mots, frases, etc.) d’una enumeració, fora que hi hagi les conjuncions i, o o ni.

  S’ha de menester un PC, una impressora, un mòdem i un vídeo.

  Les aules no disposen d’ordinadors, projectors ni pantalles.

  Comiat:

  Fixeu-vos en l’ús el punt i de la coma al final de les fórmules de comiat: si la frase té un verb en primera o segona persona, es tanca amb un punt; en tots els altres casos, es tanca amb una coma.

  Salutació:

  Observeu que després de la fórmula de salutació s’escriu una coma. Les fórmules de salutació mai no s’han d’abreujar. No s’ha d’escriure, doncs:

  Sr.,

  Sra.,

  Darrere la fórmula de salutació mai no s’ha d’escriure ni el nom ni el cognom de la persona a qui va destinada la carta. No s’ha d’escriure, doncs:

  Senyora Joana Mas,

  Senyor Torres,

   

  Finalment  havíem d’escriure una carta (activitat 4, pàg. 75) i escollir una de les tres referències per demanar informació. A continuació, havíem d’escriure una altra carta com a resposta (activitat 3,pàg 85).

   

  Opinió personal de l’Ana:

  Tinc la sensació que cada vegada estic aprenent més, ja que les últimes classes hem treballat molt el vocabulari i estem treballant l’escriptura.

  Una salutació a tothom!

  Opinió personal de la Noèlia:

  Particularment, he de dir que totes les classes són de gran profit, però en aquesta especialment m´he adonat que no tinc tan clar l´ús de la coma i l’he de treballar més.

  Encara queda tot un curs per endavant per adquirir més coneixements, que no dubto que entre tots adquirirem.

  Ara ens veiem!

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share