• Dietari S2 27/1/14

  Suficiència 2 – 5ª Sessió 29-01-14 Dietari d’aula

  Hola companys!

  Aquest dilluns passat dia vint-i-set de gener, la Núria va començar la classe donant-nos un full per omplir i completar amb les paraules cara i cap per repassar i aprendre frases fetes perquè tinguin un significat semblant al de la frase aparellada.

      Cara:

  a)   Vaig passar molta vergonya.

  Em va caure (la cara de vergonya).

  b)   Em va retreure de mala manera que no li hagués portat el vídeo.

  Em va (tirar en cara) que no li hagués portat el vídeo.

  c)   Amb la seva actitud està buscant que li clavin una pallissa.

  Amb la seva actitud està buscant que li (trenquin la cara / facin una cara nova).

  d)   L’alumne era tan intel.ligent que aviat va avantatjar el professor.

  L’alumne era tan intel.ligent que aviat (li va passar la ma per la cara).

  e)   Després de la correcció, el text comença a estar més bé.

  Després de la correcció, el text comença a (tenir cara i ulls).

  f)   Aquest xicot sempre ha tingut un aspecte sa i robust.

  Aquest xicot sempre ha (fet bona cara).

  g)   Què et passa, Joan, que tens l’aspecte d’estar enfadat?

  Què et passa, Joan, que (fas cara de pomes agres?)

  h)   En Lluís sap oposar-se coratjosament a les adversitats.

  En Lluís sap (plantar cara) a les adversitats.

      Cap:

  i)    Heu penjat el quadre en posició invertida.

  Heu penjat el quadre (cap per avall).

  j)   Després de l’èxit, la Marta no s’ha envanit gens.

  Després de l’èxit, la Marta no li (han pujat els fums al cap).

  k)   Això que has dit no té cap mena de sentit.

  Això que has dit no té (ni cap ni peus / cap ni peus).

  l)    Ja se sap: al claustre hi ha tantes opinions diferents com persones.

  Ja se sap: al claustre, (tants caps tants barrets).

  m)  Recordo vagament que en aquest barri hi havia un teatre de varietats.

  (Em balla pel cap) que en aquest hi havia un teatre de varietats.

  n)   Aquest noi no té gens de seny: és un eixelebrat.

  Aquest noi no té gens de seny: és un (cap de trons /cap de pardals).

  • o)   Calla una estona, Mercè: m’estàs marejant a força de parlar.

  Calla una estona, Mercè:m’estàs (posant el cap com un timbal/ escalfant el cap).

  A continuació hem fet un repàs de morfosintaxi per saber els usos de les preposicions simples cap i fins o les corresponents compostes (amb a):

  *S’utilitza fins i cap (sense la preposició a) en aquests casos:

  CAP (EXEMPLES NOMÉS DE LLOC)

  DAVANT…

  FINS (EXEMPLES DE LLOC I DE TEMPS)

   

  cap aquí

  cap allà

  cap amunt

  cap avall

   

  …dels adverbis aquí, allà, amunt, avall,ara, avui, demà…i similars (diumenge, dilluns, l’endemà…)

   

  fins aquí

  fins ara

  fins dimecres

  fins l’endemà etc.

   

   

  cap aquesta casa

  cap aquella carretera

  cap aquells camins etc.

   

   

  …dels demostratius (aquests,aquelles…)

   

  fins aquests pobles

  fins aquelles places

  fins aquest moment etc

     

  …de la conjunció que

   

   

  fins que ens perdoni

  fins que ho sàpiguen etc.

   

   

  *S’utilitza fins a i cap a (amb la preposició a) en la resta de casos:

  Cap a (EXEMPLES DE LLOC I DE TEMPS)

  DAVANT…

  fins a (EXEMPLES DE LLOC I DE TEMPS)

   

  cap a la dreta

  cap a darrere

  cap al matí

  cap a mitja tarda etc.

   

  …d’adverbis i expressions de temps que ja van sempre amb a com ara a davant, a darrere, a l’esquerra, a la nit…

   

   

  fins a davant

  fins a prop de l’estadi

  fins a punta de dia

  fins a sota etc.

   

  cap a l’escola

  cap a Terrassa

  cap a casa d’en Pau

  cap a l’estret camí etc.

   

  …de sintagmes nominals no encapçalats per demostratius

   

  fins al pavelló

  fins a Xàtiva

  fins al millor restaurant

  fins al nou institut etc.

   

  cap a trenta convidats

  cap a deu criatures

  cap a mil euros

  cap a cent alumnes etc.

  …de numerals

   

  fins a cent persones

  fins a quatre paraules

  fins a dos mil socis

  fins a dues o tres vegades etc.

   

   

  cap a descansar

  cap a córrer la marató etc.

   

   

  … d’ infinitiu

   

   

  fins a comprendre’ls

  fins a trobar el document etc

   

  -Ens ha sortit un dubte en les frases fetes amb la paraula “capcigrany” i al principi no ens funcionava l’ordinador per poder saber el que és. Però més tard la Núria ha trobat la paraula però escrita amb “s” és a dir “capsigrany”. En la primera entrada del diccionari diu que és un ocell; i la segona entrada diu que és una persona de poc seny.

  També hem repassat l’ús de com i de com a quan significa “en qualitat de“:

  *S’utilitza com a davant de substantius o d’adjectius qualificatius sense articles:

  Ella hi va anar com a responsable de l’entitat, no com a, actriu.

  M’han donat aquests regals com a bones mostres que som benvinguts.

   

  * S’utilitza com davant d’articles, de possessius, de numerals, etc.:

  Ella hi va anar com la principal responsable de l’entitat, no com una actriu de l’obra.

  M’han donat aquests regals com dues bones mostres que som benvinguts.

   

  Després hem fet dos exercicis on hem omplert els buits de les oracions, el primer posarem fins a (o fins al i fins als, si cal) o fins i al segon omplirem els buits amb cap a (o cap al i cap als, si cal) o cap. Així aprenen a identificar les preposicions i utilizar correctament.

   

  1) Exercici

  1.Els va dir ( fins ) que la mort us separi.

  2.Seguint el sender arribareu ( fins a ) la platja.

  3.La pujada continua (fins a ) arribar al Castell.

  4.La inscripció es pot fer del dia 10 ( fins al ) dia 22 d’octubre.

  5.Em sembla que és millor que anem (fins / fins a ) aquella carretera. (És demostratiu)

  6.Ho haurien de netejar ( fins a ) sota de tot.

  7.En aquella manifestació hi havia ( fins a ) cinquanta mil persones.

  8.Potser no el tornaràs a veure ( fins ) dijous.

  9.Diuen que d’aquest tema n’estan ( fins als ) nassos.

  10.Vostès no ho sabran ( fins ) que ja s’hagi resolt el conflicte.

  11.No vindrà ( fins ) demà.

  12.Tindrem obert des de les tres ( fins a ) les sis de la tarda.

  13.Apa, adéu. ( Fins a ) la tarda!

   

  2) Exercici

  1.L’artèria pulmonar porta la sang ( cap als ) pulmons.

  2.Va parlar, dirigint-se especialment ( cap a ) les noies de la primera fila.

  3.Vindré ( cap al ) vespre i no pas al matí.

  4.Potser serem ( cap a ) cinquanta persones.

  5.Primer de tot, aneu ( cap ) allà.

  6. Amb tot el respecte ( cap / cap a ) aquelles alumnes, crec que vosaltres ho fareu millor. (És demostratiu)

  7.Potser ho portaré (cap als ) dos llocs.

  8.Es van dirigir ( cap a ) aquella zona selvàtica.

  9.Mireu ( cap ) avall, també.

  10.No sé si trencar cap a l’esquerra.

  11.L’acte començarà ( cap a ) tres quarts de set.

  12.El va conduir ( cap al ) fons de la sala per presentar-li el diputat.

  13.Ha dit que passaria ( cap al ) migdia a recollir els extractes.

   

  Finalment, hem començat amb la unitat número quatre amb el títol “La meva mascota no es troba bé”. Primer hem llegit la tasca 1 “En defensa dels animals”, un breu text que ens explica els diversos casos d’animals de companyia, abandonats i maltractats en la nostra població. Per grups hem decidit constituir una associació per a la protecció i defensa dels animals domèstics amb la idea final de donar informació, suport i ajut tant a les mascotes com a les persones.

  En l’activitat 1 hem parlat amb els companys de grup dels nostres animals domèstics, i les seves característiques, problemes, salut…

  Teníem diferents estructures de vocabulari per poder portar la conversa i parlar una mica de tot aquest món de les mascotes.

   

  Finalment, hem omplert el quadre de la activitat 2 (pàgina 58) on amb els mateixos grups hem de constituir una associació per a la protecció i la defensa dels animals domèstics. Per això hem d’incloure tota la informació i les diferents idees possibles que el grup ha preparat per poder omplir tota la informació necessària.

  El pròxim dia farem una posada en comú en què cada grup explicarà els detalls de la seva associació a la resta dels companys de classe.

   

  Salutacions a tots

  Àgata i Núria

  ****************************************************

  **********************************

  ***********

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share