• Com ha anat?

  Tal com vam acordar ahir, cal que deixeu un comentari explicant:

  • Què heu après? (Consulteu les preguntes que va formular cada grup de xerpes,  responeu si sou capaços de contestar-les i justifiqueu la resposta)
  • Què heu de millorar?
  • De què dubteu?

  El termini per escriure el comentari és el 9 de febrer.

 1. Víctor Díaz

  05 febr. 14
  19:02 #

  Com m’ha anat?

  Crec que puc contestar afirmativament a totes i cadascuna de les preguntes plantejades sense comptabilitzar –per raons òbvies- les del meu grup. En tot cas i com a conseqüència de la meva absència el passat dijous, no puc autoavaluar-me de l’apartat de dialectes.

  Entrant en matèria, he assimilat els fenòmens fonètics de sensibilització, emmudiment, ensordiment i sonorització i he après les circumstàncies i elements implicats en la seva aplicació. Pel que fa als determinants sé quins són, quan s’apliquen i quines són les seves particularitats com la concordança amb el nom o les variabilitats de nombre i gènere. Finalment, sé com es forma un sintagma i quins tipus tenim en concordança amb el seu nucli i la seva funció.

  Crec que hauria de millorar a nivell pràctic, per exemple, aprenent-me bé l’alfabet fonètic i la seva concordança per mecanitzar l’aplicació dels fenòmens estudiats o memoritzant els determinants que són invariables respecte del nombre o gènere.

  Finalment, crec que allò que em planteja més dubtes són els dialectes i alguns aspectes de la fonètica, com per exemple la identificació i diferenciació dels fonemes africats.

 2. Anna Izquierdo

  05 febr. 14
  20:58 #

  COM M´HA ANAT?

  La meua valoració es positiva excepte amb la fonètica.
  Al meu grup ens va tocar fer de xerpes dels dialectes,la qual cosa es d´agraïr perquè era un tema llarg i difícil el qual he assolit perfectament i sense esforç.
  També ha sigut per mi un èxit la puntuació.Feia moltes errades i no sabia per on agafar els diferents signes de la puntuació.
  He tornat a repassar els determinants i amb el tema dels sintagmes he de millorar.
  Dubto moltíssim de la fonètica i crec que serà el tema del nivell D que em quedarà pendent per assolir.

 3. Maria Pilar Gil

  06 febr. 14
  15:11 #

  Continuo valorant positivament el curs. Sí que es pot dir que els “apunts” són una mica caòtics, però amb el que els “xerpes” van donant de cada part, puc anar fent bastant bé. A mi la sistemàtica de treball em sembla bé, ja que, en veure l’horari de les classes vaig pensar que seria molt pesat fer dues hores de classe després d’un dia de feina laboral i a casa, i sorprenentment, no em fa mandra venir a les classes i participar, de fet, m’agrada i em relaxa. Crec que vaig assolint els continguts a poc a poc, però necessito dedicar més hores a l’estudi.
  Això si, el tema del muraly pot amb mi i no disposo de temps per fer gaires proves. De totes maneres ho tornaré a provar.

 4. Inés Giménez Franco

  06 febr. 14
  19:35 #

  Per a mi la valoració és semblant a la que vaig fer a la primera unitat. Perquè el punt feble encara és la fonètica; estic treballant-la a casa per memoritzar i trobar-li el sentit peró em costa, sobretot, les parelles de sons fricatius i africats i algunes diferencies de só que jo no les sento. Els altres temes, els tinc força clars.

  Respecte a la dinámica de classe, crec que anem agafant ritme amb el tema del grups i els xerpes, i m´agrada moltissim que després fem repassada conjunta de la teoria i dels dubtes comuns.

 5. Agustín

  07 febr. 14
  11:21 #

  Com m’ha anat?

  En un primer moment dir que abans de començar la segona unitat desconeixia moltes coses, un cop hem finalitzat la unitat 2, he assolit molts coneixements.

  En primer lloc, puc dir que no he terminat d’assolir bé els fenòmens fonètics, ja que, he de repassar més a casa, però sí que he entès bé de què tracta l’ensordiment, emmudiment, sonorització i la sensibilització. També puc dir que els determinants ja sé quins són i sobre els sintagmes tot i que el dia que els xerpes van fer la seva exposició no vaig poder anar per motius de treball, amb l’explicació i exercicis que vam fer amb el Jaume m’ha anat força bé.

  Per finalitzar em queda els dialectes que els he de memoritzar per poder diferenciar-los. Penso que hem fet un gran esforç en aquesta unitat i espero que tots tinguem l’esperada recompensa al final del curs.

 6. Pilar Amat i Vallès

  07 febr. 14
  17:14 #

  Com m’ha anat ?

  En general la meva valoració sobre l’aprenentatge és positiva, ara bé, tinc molts dubtes.

  En primer lloc, crec que no tinc assolit encara l’apartat de la fonètica, ja que amb aquesta unitat els sons tenen una complicitat més alta pel só que tenen les últimes lletres al unir-se amb la primera lletra de la següent paraula. En segons lloc, també he de millorar els temes dels sintagmes i de la puntuació. Sí bé, amb els que hem sento més segura són els apartats dels determinats i dels dialectes.

  En resum, crec que vaig assolint de mica en mica els continguts de cadascun dels temes, tot i això, hauré de dedicar-li més hores a l’estudi.

  Pilar Amat i Vallès

 7. Noemí

  08 febr. 14
  19:23 #

  Vaig arribar al curs a la meitat de la primera unitat i vaig estar uns dies un xic desconcertada per la dinámica de les classes.

  Ara que he assolit la segona unitat ja vaig veient el sentit d´aquestes classes tan particulars.
  En general, crec que estic aprenent més del que podia pensar en un principi.
  La fonètica no és simple però amb les explicacions dels xerpes i les aportacions claus del professor es converteix en un tema menys feixuc.

  Pel que fa la resta de temes, penso que podria assolir els objetius, tot i que reconec que em falta estudiar per a resoldre les quëstions amb més fluïdesa.

  Felicito des d´aquí a tots els xerpes per la feina ben feta!

 8. Albert Martínez

  08 febr. 14
  20:38 #

  COM HA ANAT?

  En la segona unitat hem aprofundit més sobre els diferents camps que ja vam tractar en la primera unitat. En general la valoració és positiva. Els exercicis i les preguntes que realitzem després de cada explicació amb els xerpes van molt bé per acabar d’assolir els conceptes i aclarir aquells dubtes que encara tenim. També valoro molt positivament els exercicis de repàs que es plantegen al principi de cada sessió en relació al tema del dia anterior. És una manera de començar el següent tema recordant i valorant els conceptes ja entesos.
  El tema que considero més complicat és la fonètica. Potser pel fet que durant la meva vida acadèmica no la vaig tractar gaire i que començava gairebé de zero amb aquesta matèria aquest curs és la que més problemes em provoca. Dintre d’aquesta matèria, saber identificar els tipus de fonemes i la funció que fan és l’exercici amb més dificultat per a mi.
  En relació al tema dels dialectes, penso que el més important és conèixer els principals paràmetres que canvien en cada dialecte i part del lèxic concret que utilitza. D’aquesta manera al visualitzat un text podrem orientar-nos al dialecte al qual pertany sense haver de conèixer totes les característiques del dialecte en concret.

 9. Dolors Bermejo

  09 febr. 14
  19:31 #

  COM M´HA ANAT?

  Aquesta unitat m´ha anat força bé. Gairebé diria que he assolit tots els coneixements que hem donat, els que he trobat amb més dificultat són : els dialectes i els fenòmens fonètics, ja que aquests temes s’han de memoritzar per aprendre’ls. Els acabaré assolint a poc a poc amb la constància de estudia cada dia una mica –el meu cap està cansat, deu ser l’edat-.

  Dolors Bermejo Garcia

 10. Lourdes

  09 febr. 14
  20:16 #

  Unitat 2, com ha anat?
  No puc dir que he avançat massa, perquè els coneixements teòrics ja els he treballat abans. Però en tot cas és responsabilitat meva per no trobar la manera d’avançar, tot i que no em senti còmoda amb el mètode en conjunt. I puntualitzo: no demano fer-ho TOT diferent. Només fer més pràctica “dirigida”, que no vol dir de manera individual. Per entendre’s: més exercicis a classe, que es poden treballar també en grup .L’altre petit canvi que demanava -una mica més de concreció inicial- crec que s’ha tingut en compte en el plantejament de la unitat 3 o….potser m’ho sembla a mi? 🙂 qui no es conforma és perquè no vol.
  Intentaré ser millor xerpa de mi mateixa i compartir més i millor el que sé. Unitat 3, “Here we go!”

 11. Laia

  09 febr. 14
  20:16 #

  COM M’HA ANAT?

  La meva valoració respecte els continguts i els aprenentatges d’aquesta segona unitat és positiva, ja que considero que en línies generals he assolit els objectius establerts. La dinàmica de classe amb els xerpes i el treball cooperatiu entre els grups em segueix agradant i crec que és el camí que hem de seguir. Potser el que em preocupa més no és el tema de com treballem a classe si no de com treballo jo pel meu compte, perquè sóc conscient que ara que hem acabat la unitat 2 hi ha molts continguts que encara no he assolit i que necessiten del meu temps per a poder-los dominar.

  Pel que fa a aquesta segona unitat, puc dir que el fet de formar part del grup de puntuació m’ha anat bastant bé per poder repassar les regles de cada signe, així com per saber en quins moments s’utilitzen uns i altres. En referència a d’altres temes com el de sintagmes o determinants, malgrat ja saber quins tenim o com i quan els hem d’utilitzar, m’he adonat que no tenia clares algunes normes i que barrejava alguns conceptes. Tot i així, espero aprofundir més encara sobre els sintagmes treballant les funcions sintàctiques en la unitat 3.

  El que em continua preocupant més és la fonètica. Tinc la sensació que els meus coneixements encara són molt mínims. Crec que sóc capaç de reconèixer alguns dels fenòmens fonètics treballats però que em caldrien molts més exercicis per acabar-los de dominar. A més, sóc conscient que encara no domino l’alfabet fonètic i que sovint tinc dubtes amb alguns sons i lletres. El mateix em passa amb els dialectes, però penso que és perquè és un tema que no m’atrau gens i que per tant, d’alguna manera intento evitar. Sé que m’haig de posar de valent a estudiar-los si vull superar la prova.

 12. Jaume C.

  09 febr. 14
  21:48 #

  Quant a com m’ha anat, penso que he adquirit nous coneixements i les sensacions que tinc no són dolentes. He tingut la mala sort per motius laborals de perdre’m alguns dels temes exposats en aquesta unitat.

  El gran dubte que tinc és; tindré temps en assolir i interioritzar el que estem donant a classe? El que si que tinc clar és que s’ha d’estudiar i preparar el temari a casa, sent aquests aspectes els que he de millorar i força.

  Jo no canviaria el mètode de treball, les classes són dinàmiques i quant al mural dir que no es difícil d’utilitzar-ho ja que jo tinc uns coneixements informàtics molt bàsics i he pogut penjat arxius en un espai molt reduït de temps.

 13. Montse Comas

  09 febr. 14
  22:11 #

  Ja hem acabat la unitat 2 i el Jaume ens ha demanat que en fem una valoració. Es tracta de buscar les preguntes que va formular cada grup de xerpes i comprovar si en sabem totes les respostes. Així doncs, obro el bloc, clico l’enllaç dels murals, entro al mural de la unitat 2 i busco les preguntes corresponents a cada grup.

  Començo pels determinants: sé què són i quins tipus hi ha? Doncs sí, sé què són i entenc la funció que té cada tipus de determinant, tot i que el més important d’aquest tema de cara a l’examen és, sens dubte, conèixer i recordar algunes peculiaritats i errades freqüents, com ara l’ús de “gens” i “gaire”, l’abús dels possessius o el mal ús dels demostratius.

  Segueixo amb els sintagmes: sé com es formen i quins tipus tenim? Rotundament sí. I, a més, els reconec sense cap dificultat.

  Ara toquen els signes de puntuació: sé quins són i per a què serveixen? Novament, la resposta és afirmativa. Tret de l’ús del punt i coma, crec que, en general, aquest tema el tinc prou assolit.

  Pel que fa als fenòmens fonètics, aquest era el meu tema i me’l vaig preparar a consciència. És per això que, tot i que abans de començar la unitat els meus coneixements sobre aquest tema eren pràcticament nuls, ara puc afirmar que el domino força i m’hi sento prou segura.

  I, ja per acabar, els dialectes: sé quins tenim i com es diferencien? Sé que en tenim sis i en conec els trets diferencials més importants. Tanmateix, si vull respondre bé totes les preguntes sobre dialectes o identificar correctament un text a l’examen, hauré de repassar bé el magnífic quadre que ens van proporcionar els xerpes.

 14. Isabel Rayas

  09 febr. 14
  22:20 #

  VALORACIÓ SEGONA UNITAT
  La meva valoració és positiva. Penso que cada vegada tenim més integrat aquest nou sistema d’aprenentatge i els nostres guiatges són més concrets i profitosos. Encara que implica tota una feina prèvia, que requereix del nostre esforç individual i grupal.
  Què he après? Què he de millorar? De què dubteu?
  He après fenòmens fonètics: quins són, quan es produeixen, com puc identificar-los…evidentment em cal fer un bon repàs dels signes fonètics per anar memoritzant-los. També he fet un repàs dels determinants, quan els he de fer servir, possibles excepcions… Referent al tema de puntuació, penso que el xerpa que ens ho va explicar ho va fer molt entenedor i em va quedar més clar quan els he de fer servir i quan no. El tema de SN i SV, també m’ha ajudat a fer repàs i refrescar coses que havia après feia temps. I per mi el tema més problemàtic és el dels dialectes, hauré de fer un bon repàs ja que no acabo de tenir-lo clar del tot.
  He de procurar fer repàs de les coses que anem treballant, per tal de consolidar conceptes i sobretot fer més exercicis pràctics.

 15. Conxi Jiménez

  10 febr. 14
  0:46 #

  La meva valoració global és positiva, les classes “in situ”continuen sent dinàmiques, els punts a millorar ja queden reflectits a l’acta i respecte als temes tractats:
  • He après a identificar els principals fenòmens fonètics, tot i que encara no els tinc assimilats . Haig de repassar els apunts i practicar amb exercicis.
  • Hem sento segura respecte al tema dels sintagmes, el fet de fer de sherpa d’aquest punt m’ho ha facilitat força…
  • Respecte a la puntuació: com que vaig faltar aquest dia, i és un dels meus punts febles, no estic gens contenta. Crec que em queda força per assolir.
  • El desenvolupament del tema dels determinants em va agradar molt com ho van fer els sherpes i penso que no em costa gaire, potser a les excepcions cal fer-li un bon repàs.
  • I per acabar, gràcies a la fantàstica graella que ens van passar els sherpes sobre els dialectes, aquest tema s’ha fet “fàcil”. Ara és qüestió de “memoritzar” i saber identificar les variacions. Tot i això, agrairia escoltar més audicions dels diferents dialectes.

 16. Montse Bellot

  10 febr. 14
  17:55 #

  En aquesta unitat s’han treballat ampliacions dels continguts de la primera unitat. M’adono de la gradació dels temes i com mica en mica anem realitzant continguts cada cop més complexes.
  En el meu cas, no he fet català des de l’institut, lo que em suposa que molts temes els tinc bastant oblidats. Personalment tinc dificultats en la part de sintagmes i puntuació, però cal a dir que els exemples que vam fer a classe em van resultar molt esclaridors.
  També paral•lelament a la unitat hem realitzat un resum. En el meu cas la escriptura d’articles i resums és la activitat que em resulta més difícil de realitzar. Agraeixo l’esforç d’en Jaume en les correccions dels articles, ja que soc conscient de la carga de treball que comporta la seva revisió .
  Per acabar crec que he assolit els continguts de la unitat, i que em queda pendent interioritzar-los i posar-los en pràctica amb més exercicis.

 17. fran

  10 febr. 14
  19:54 #

  Per començar , crec que el sistema de treball que utilitzen per fer les unitats és motivador, divertit , original i eficient, ja que fa que no perdis l’atenció a classe i t’obliga a esforçar-te i col•laborar amb la resta de companys.
  Crec que si a les classes s’utilitzés la forma magistral tradicional, tot seria més monòton i difícil de seguir.
  Per concloure, en primer lloc m’agradaria felicitar al Jaume per fer que aquest curs sigui diferent, especial i entretingut. En segon lloc, vull destacar que aquesta és la meva opinió personal , ja que mai parlaria en nom de cap minoria ni de cap majoria.

 18. jordi

  11 febr. 14
  15:37 #

  Que he après?
  Cada cop que em faig aquesta pregunta em quedo en blanc, no sabria detallar el que he après i com puc millorar-ho. El fet és que tinc dubtes cada cop que m’enfronto a un exercici, cada cop que iniciem un nou tema i fins i tot quan ja està exposat i suposadament assimilat.
  Aquests dubtes fan que em doni compte de l’immens camí que encara queda i que indiscutiblement haig d’estudiar.
  He faltat a alguna classe i sempre que falto em sembla que m’he perdut els temes més interessants, però com ja he dit abans ara toca estudiar de valent.

 19. Monica

  11 febr. 14
  15:49 #

  Que he de millorar?
  He escollit aquesta pregunta perquè m’ha fet molta gràcia, però un cop llegida crec que en el meu cas hauria de dir: Que no he de millorar? Haig de millorar-ho tot.
  I el fet és que hi ha temes que són més assequibles que d’altres, i com a més complicats en tinc uns en particular: el marc lingüístic i la fonètica.
  Cada unitat amaga nous reptes, alguns més feixucs que d’altres, però sobretot em deixa clar que haig de posar-me a estudiar a diari ja que el camí comença a fer pujada.
  M’agrada el mètode i m’agraden les classes, que més puc dir? Doncs poca cosa més que desitjar a tothom una bona unitat i millor examen.

 20. Àngels Puig

  11 febr. 14
  16:01 #

  Valoració treball Unitat 2

  Jaume, el meu parer personal és que he observat un canvi del treball com a xerpa amb la Unitat 1 i la Unitat 2. En principi he de dir que amb el primer grup no va haver-hi una comunicació suficient, suposo que per la inexperiència del nou sistema de treball, al menys en el meu cas crec que no vaig ser una gran ajuda pels companys.
  Pel que fa a la Unitat 2 he trobat una gran diferència amb l’anterior, la tasca de repartir el tema entre tots, compartir documentació via telemàtica i la comunicació ha estat adequada.
  Per terminar admeto que em queda molt per aprendre, però tot i així estic contenta de la progressió.

 21. Mireia Benito

  11 febr. 14
  19:04 #

  Com ha anat?

  La meva valoració de la unitat segona és positiva, ja que he pogut assistir a totes les classes dels xerpes i he parat molta atenció a les explicacions de totes les matèries.

  Del que vaig treure un profit més immediat i sense fer cap esforç més és el tema de puntuació, el dels determinants i els dels sintagmes, mentre que el de fonètica l’hauria de revisar i fer memòria, malgrat que l’explicació a classe per part del Jaume em va servir molt per aclarir-me. El tema dels dialectes és, al meu parer, el que queda més coix, potser perquè requereix un treball més individualitzat, ja que els trets característics de cada dialecte són els que són i s’han d’estudiar; es tracta d’estudiar més que de comprendre, però requereix temps.

  Per acabar, m’agradaria fer un incís en el tema dels sintagmes. Considero que estudiar els sintagmes per sí sols com hem fet és un error o potser no és la manera més adequada; penso que es molt més senzill estudiar-ho directament amb l’anàlisi morfosintàctic complet, és a dir, amb el que coneixem col•loquialment com al mètode d’arbre.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share