• 5a sessió Intermedi 3

  Avui hem començat la classe repassant la vocal neutra. És a dir, la A / E en posicióàtona (que sonen igual). Exemple: pare  (sona para).

   

  Hem repassat tambéles normes:

   

  1: norma general: les paraules femenines acaben en a  i les masculines en e. Ex: una alumna i un alumne.

   

  2: els plurals sempre es converteixen en es.

   

  3: els verbs que contenen una vocal neutra en última posicióacaben en a (ex: ell canta) i en penúltima posicióen e (ex: ells canten).

   

   

   EXCEPCIÓ:  OBRE, CORRE, VINE i  OMPLE.

   

   

  4: Alternances ortogràfiques, terminacions vocal neutra:

   

                                                 vaca- vaques            (-ca -ques)

    

                                                  pasqua- pasqües     (-qua -qües)

   

                                                 amiga- amigues         (-ga -gues)

   

                                                 platja- platges            (-ja -ges)

   

                                                 plaça- places             (-ça -ces)

   

                                                 aigua- aigües             (-gua -gües)

   

   

  Més tard, hem fet un exercici en grup de 3 persones, amb la fotocòpia de la classe anterior. Hem escrit les paraules subratllades , les hem tallat i les hem col·locat en un full.

   

  PARAULES: pesticida, problema, catàstrofe, imatge, intempèrie, mare, afaitar, avaluació, avaria, emparar, Empordà, meravella, treball i naixerà.

   

  Hem vist en aquest exercici els casos problemàtics i hem completat els espais buits:

   

  EXERCICI:

   

  *PARAULES MASCULINES ACABADES EN A : -arca, -cida, -ista, -ma, -ta.

  patriarca, monarca, insecticida, pesticida, artista, dentista, idioma, problema, poeta, planeta…

   

  *FEMENINES ACABADES EN E: base, catàstrofe, classe, febre, higiene, imatge, índole, intempèrie, llebre, mare, superfície, torre…

   

  *PARAULAS AMB A: afaitar, ambaixador, assassí, avaluació, avaria, maragda, rancor, sanefa…

   

  *PARAULAS AMB E: assemblea, emparar, Empordà, estella, malenconia, meravella, monestir, polseguera, tàvec, temptejar, tràfec, treball vernís…

   

  *VERBS: jeure/ jaure, néixer/ nàixer i treure/ traure.

   

  SÍL·LABA ÁTONA: A: jaiem, naixerà, traurien …

   

  SÍL·LABA TÒNICA: E: jec, treu, neix…

   

  A continuació reprenem el tema sobre Seguretat Laboral. Novament ens separem en grups, en aquesta ocasió segons l’ àrea laboral escollida en classes anteriors.

   

   

  RESTAURACIÓ: cambrer, cuinera, pastisser i comercial.

   

  SERVEIS: fuster, manteniment, encarregada de bugaderia i transports.

   

  SEGURETAT: vigilant, bomber i mosso d’esquadra.

   

  Teníem com a tasca elaborar una opinió de cada sector i tres arguments.

   

  PRIMER GRUP – SEGURETAT

   

  Opinió: poca seguretat laboral.

   

  Argument 1: no saps quines persones trobaràs (desequilibrats, agressius…)

  Argument 2: riscos físics (fum, foc…)

  Argument 3: riscos psicològics.

   

   

  SEGON GRUP- SERVEIS

   

  Opinió: insuficient seguretat laboral.

   

  Argument 1: sí que hi ha formació per obligació però no prou.

  Argument 2: habitualment s’ estalvia en indumentària i mitjans de seguretat/protecció.

  Argument 3: no aplicació de les mesures establertes.

   

   

  TERCER GRUP- RESTAURACIÓ

   

  Opinió: no és segur.

   

  Argument 1: perill d’ accidents ( tallar-se, cremar-se, relliscades…)

  Argument 2: riscos posturals ( mal d’ esquena, varius…)

  Argument 3: manipulació dels utensilis i màquines.

   

   

  Per deures: pensar propostes de millores  per a cada sector laboral.

   

  Andrea

  Print Friendly, PDF & Email

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share