• 15a sessió Suficiència 1

  Avui treballarem el tema del guionet. Començarem amb uns exercicis. Hem de col•locar les següents paraules en els espais buits de les diferents normes d’utilització del guionet.

  vicepresident, nord-est, a corre-cuita, no violents, dues-centes

  S’escriuen amb guionet:
  • Regla DUC dels numerals: vint-i-dos, dues-centes, tres-cents.
  • Els punts cardinals: nord-americà, nord-est
  • Els compostos repetitius i expressius: baliga-balaga, corre-cuita, de nyigui-nyogui…
  • No+substantiu: no-alineament, no-violència…
  S’escriuen sense guionet:
  • Mots formats amb prefixos: arximilionari, exministre, vicepresident
  • No+adjectiu: no alineats, no violentes, no violents
  • Compostos a partir de mots. Excepte:

  a) El primer element acaba en vocal i el segon comença amb r,s o x.

  b) Aglutinació de dos elements que pot induir a lectures errònies.

  c) El primer element duu accent gràfic.

  Ara omplirem els buits del text següent amb paraules compostes formades a partir del mot entre parèntesi:
  • A l’acte hi van assistir gairebé tres-centes (tres) persones.
  • La majoria d’assistents ni volíem fer la gara-gara (gara) al vicepresident ni el volíem agredir.
  • Això sí, el trobo un xic massa alt: sembla un gratacel (cel).
  • Si dic que em vaig avergonyir, no va ser pel nou equipament, sinó per l’actitud d’alguns pocavergonyes(vergonya) que van voler boicotejar l’acte.
  • Uns quants busca-raons (raó) volien agredir el vicepresident amb objectes com paraigües o para-sols (sol).
  • Afortunadament, les forces de seguretat havien fet un cordó de prevenció i tot va quedar en un no-res (res).
  Continuem ara amb la correcció ortogràfica d’un text que parla sobre les normes del “guionet”.
  Funció demarcativa:
  És la que fa la majúscula que ens indica que comença una frase després d’una pausa important. Qualsevol mot o paraula (nom, verb, preposició, article) pot portar la inicial majúscula amb aquesta finalitat.
  Ús majúscula:
  1. A principi de text
  2. Després de punt
  3. Després d’admiració i d’interrogació. Ex: Volia dir alguna cosa? No s’esperava aquella pregunta. Prou! No he robat res!
  4. Després de punts suspensius, s’ha d’escriure majúscules si coincideixen amb el final d’una frase. Aquest fet es pot donar quan la frase acaba en una enumeració que no està tancada, o bé quan una frase queda incompleta. Una guerra no es pot aturar amb un llibre, per moltes edicions que se’n facin… Però la història no s’acaba. Si la frase no està tancada després de punts suspensius, s’utilitzarà minúscules. Però … encara no has acabat?
  5. Després de dos punts normalment amb minúscules, però, quan es transcriu un text que comença amb majúscula originalment, cal respectar la majúscula
  6. Enumeracions introduïdes per dos punts i que s’inicien amb guionet, numeració alfabètica o numèrica. Majúscules quan són oracions o sintagmes nominals llargs (en aquesta cas també punt al final). L’Ajuntament organitza el diumenge una cursa: – La distància és de 4.589m. – L’avituallament és farà a la arribada. Minúscules normalment en sintagmes nominals curts (sense verb conjugat). Cal presentar la documentació següent: certificat d’inscripció, document nacional d’identitat, etc.
  7. Inici després de parèntesi: Després de punt-> majúscula. Si no hi ha punt->minúscula.

  Funció distintiva:
  És la que fa la majúscula per indicar-nos que ens trobem davant d’un nom propi.

  Amb majúscules:
  • noms de persones. Ex: Guillem Miralles…
  • formes de tractament abreujades. Ex: Sr. Parellada…
  • entitats, institucions, organismes… Ex: Ajuntament de Castelldefels…
  • empreses i establiments. Ex: tintoreria Mil Colores…
  • noms de productes o marques. Ex: la nova edició de Windows Vista…
  • plans, programes, campanyes i projectes. Ex: Projecte educatiu de ciutat…
  • exposicions, conferències, discursos i lemes. Ex: l’exposició “La gran aventura dels velers”…
  • cursos i tallers. Ex: Taller de teatre…
  • textos legals. Ex: Ordenança municipal…
  • títols de llibres i obres artístiques. Ex: Diccionari general de la llengua catalana…
  • festivitats cíviques i esdeveniments socials. Ex: Festa del Mar…
  • noms de llocs. Ex: el Barcelonès…
  • noms d’edificis singulars, dependències i monuments. Ex: Poliesportiu Marina Besòs…
  Amb minúscules:
  • entitats, institucions, òrgans de gestió… no concrets. Ex: els departaments de la Generalitat…
  • parts genèriques d’un document o d’un escrit. Ex: preàmbul…
  • càrrecs de persones. Ex: els consellers…
  • formes de tractament completes. Ex: doctor Barraquer…
  • cicles educatius i assignatures. Ex: formació professional…
  • noms dels dies de la setmana i dels mesos. Ex: l’acta es va aprovar el divendres…
  • noms genèrics que acompanyen noms de llocs. Ex: avinguda de Catalunya…

  Jordi

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share