• 6a i 7a sessió Suficiència 2

  Castelldefels,03 i 05 de gener de 2015

   

   

  Vam començar corregint els  deures de  la  puntuació de comes i cometes  sobre l’article del Papa Francesc:  “per ser bons catòlics no cal tenir fils com conills”.

  Vam veure que les cometes no interfereixen  mai amb les comes i que mai es posa coma entre el verb i els seus complements.

   

  La Lourdes va  posar en comú  la frase següent:

   

  “ Tenir opinions no és un error.  L’error és no tenir res més que opinions”

   

  Quan tenim opinions, cal defensar-les amb una argumentació.  Argumentar és defensar l’opinió amb un discurs coherent, raonar i justificar les idees proposades, contrarestar les contràries i arribar a conclusions convincents.

   

  El text argumentatiu

   

  En els textos argumentatius la relació amb el destinatari és determinant. Per això cal que l’emissor defineixi quin grau d’implicació hi vol establir:

   

  • Neutra: Sense manifestar cap relació amb el tema ni amb el receptor. Verbs en tercera persona i formes impersonals.
  • Més compromesa: crear complicitat amb el receptor. Tot això es pot aconseguir mitjaçant l’ús de la primera persona del plural.

   

  Estructura:

  • Títol: Vol captar l’atenció del lector.
  • Introducció: Per situar el receptor.
  • Raonament: Arguments, exemples, proves, contraarguments, evidències. Arguments que donin credibilitat.
  • Conclusió: Recopilació, arguments més rellevants.  Insistència en la tesi ( opinió).

   

  Grau d’implicació, vincle amb el receptor:

  • Neutra: Distanciament,
  • 1a persona del singular.

   

  Recursos:

  • Ironia: Per crear complicitat.
  • Metàfora i comparació: Ajuden a recordar la història i a comprendre-la.
  • Exemplificació: Donar exemples.
  • Ús d’evidència: Proves per defensar el nostre argument.
  • Cites i referències d’autoritat: Serveixen per donar credibilitat i reforçar la certesa dels arguments ( autoritat reconeguda).
  • Repetició: Emfatitzar una idea.
  • Interrogació retòrica: És una afirmació feta en forma de pregunta, a fi d’atreure l’interès del receptor.
  • Utilització de verbs relacionats amb: La causa o consequència (causar, fer, ocasionar,produir…), i amb l’argumentació( inferior, deduir, resultar,concloure…)
  • Utilització de verbs i expressions d’opinió en 1a persona del plural: indiquen la implicació de l’emissor ( considero, opino, crec, la meva opinió…)
  • Utilització de verbs en primera persona del plural: per crear complicitat amb el destinatari.
  • Utilització de formes impersonals: per expressar distanciament i transmetre objectivitat ( cal, convé, fa falta, s’ha descobert…)

   

  Connectors:

  • Textuals d’ordre: En primer lloc, finalment, d’una altra banda…
  • Causa i conseqüència: Ja que, perquè, així doncs, per tant…
  • Oposició: Per introduir contraarguments (encara que, no obstant això, tot i que…). Hem de posar una coma abans de: però i sinó.

   

  Signes de puntuació:

  • Les cometes, per introduir citacions.
  • Els guions, per indicar informació complementària.

  El to de veu, el ritme i la gestualitat, en cas de tractar-se d’un discurs oral.

   

  Havíem corregit, a la 6a sessió, els errors que es trobaven als  fulls sobre els temes que vam escollir la sessió anterior.  En vam donar la nostra opinió, vam posar arguments per defensar-la, i després  un altre grup havia de donar-ne els contraarguments.

   

  Els errors més importants van ser  els següents:

   

  *Majoritariament.             Solució:   Majoritàriament

  Amb els adverbis acabats en -ment- , cal  que mirem  l’adjectiu en femení d’aquestes paraules, així,  podem saber  si aquestes paraules porten accent.

   

  *Com ara les dones treballen…        Solució:    Com que  ara les dones…

  • Com: Serveixi per comparar. El Juan és tan xerraire com en Jordi
  • Com a: En qualitat de. Com a mare,  et diu que has de fer els deures.
  • Com que: Conjunció conjuntiva, equival a: ja que. Com que  ahir va nevar, el Jaume no va venir a treballar.

   

  *treballan…                                   Solució:  treballen…

  Quan els verbs en  3a persona acaben en vocal neutra, cal posar a, però, quan la vocal neutra és la penúltima lletra, cal posar e.

  • Vocal neutra, penúltima lletra: Passen, posen, sopes…
  • Vocal neutra, última lletra: treballa, juga sopa, canta, balla…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Print Friendly, PDF & Email

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share