Entrades amb l'etiqueta ‘textos argumentatius’

 • C2 5a sessió

   

   

  18 d’octubre de 2018

  Ramon, 

  Me l’han tornada a fotre! Mira que tenen ganes d’enviar cupons a casa. Es veu que la família els escriu expressant la gana que es passa a ciutat. Em tocarà escriure l’acta i d’il·lustrar-la, ja que em vaig oblidar de designar els dos relators. Se’n va anar callant com p… al final de la instrucció. Com si jo no tingués prou feina. Es queixen perquè s’han de llegir un llibre. En realitat, en són tres. Figaflors!

  Sort que la instrucció va anar prou bé. Vam repassar la sessió anterior.  Els va fer gràcia que juguéssim a pedra, paper i tisores. A uns altres, en canvi, els va agradar haver de reconèixer els dos sospitosos mentre escoltaven una cançó.

  Vam mirar de pescar perles del text que van escriure en la primera sessió. Per canviar de bloc, vam jugar a la meva dreta és lliure. Anàvem cridant qui volíem que ocupés la nostra dreta, quan la cadira quedava buida. Els vaig haver de dividir en dos blocs. El Servei d’Intel·ligència ens havia enviat dos textos, però desordenats. Vam descobrir que es referien a l’adaptació cinematogràfica de la novel·la que llegeixen. Un era una crítica mentre que l’altre era un article d’opinió.

  Finalment, els vaig proposar de donar-se d’alta de Twitter i practicar les primeres intervencions per aconseguir el corresponent cupó.

  Espero que ens reuneixi ben aviat la Comandància i puguem compartir incidències dels nostres subordinats.

  Cordialment, 

  El capità Manargues

  Share

  Article complet

 • 6a i 7a sessió Suficiència 2

  Castelldefels,03 i 05 de gener de 2015

   

   

  Vam començar corregint els  deures de  la  puntuació de comes i cometes  sobre l’article del Papa Francesc:  “per ser bons catòlics no cal tenir fils com conills”.

  Vam veure que les cometes no interfereixen  mai amb les comes i que mai es posa coma entre el verb i els seus complements.

   

  La Lourdes va  posar en comú  la frase següent:

   

  “ Tenir opinions no és un error.  L’error és no tenir res més que opinions”

   

  Quan tenim opinions, cal defensar-les amb una argumentació.  Argumentar és defensar l’opinió amb un discurs coherent, raonar i justificar les idees proposades, contrarestar les contràries i arribar a conclusions convincents.

   

  El text argumentatiu

   

  En els textos argumentatius la relació amb el destinatari és determinant. Per això cal que l’emissor defineixi quin grau d’implicació hi vol establir:

   

  • Neutra: Sense manifestar cap relació amb el tema ni amb el receptor. Verbs en tercera persona i formes impersonals.
  • Més compromesa: crear complicitat amb el receptor. Tot això es pot aconseguir mitjaçant l’ús de la primera persona del plural.

   

  Estructura:

  • Títol: Vol captar l’atenció del lector.
  • Introducció: Per situar el receptor.
  • Raonament: Arguments, exemples, proves, contraarguments, evidències. Arguments que donin credibilitat.
  • Conclusió: Recopilació, arguments més rellevants.  Insistència en la tesi ( opinió).

   

  Grau d’implicació, vincle amb el receptor:

  • Neutra: Distanciament,
  • 1a persona del singular.

   

  Recursos:

  • Ironia: Per crear complicitat.
  • Metàfora i comparació: Ajuden a recordar la història i a comprendre-la.
  • Exemplificació: Donar exemples.
  • Ús d’evidència: Proves per defensar el nostre argument.
  • Cites i referències d’autoritat: Serveixen per donar credibilitat i reforçar la certesa dels arguments ( autoritat reconeguda).
  • Repetició: Emfatitzar una idea.
  • Interrogació retòrica: És una afirmació feta en forma de pregunta, a fi d’atreure l’interès del receptor.
  • Utilització de verbs relacionats amb: La causa o consequència (causar, fer, ocasionar,produir…), i amb l’argumentació( inferior, deduir, resultar,concloure…)
  • Utilització de verbs i expressions d’opinió en 1a persona del plural: indiquen la implicació de l’emissor ( considero, opino, crec, la meva opinió…)
  • Utilització de verbs en primera persona del plural: per crear complicitat amb el destinatari.
  • Utilització de formes impersonals: per expressar distanciament i transmetre objectivitat ( cal, convé, fa falta, s’ha descobert…)

   

  Connectors:

  • Textuals d’ordre: En primer lloc, finalment, d’una altra banda…
  • Causa i conseqüència: Ja que, perquè, així doncs, per tant…
  • Oposició: Per introduir contraarguments (encara que, no obstant això, tot i que…). Hem de posar una coma abans de: però i sinó.

   

  Signes de puntuació:

  • Les cometes, per introduir citacions.
  • Els guions, per indicar informació complementària.

  El to de veu, el ritme i la gestualitat, en cas de tractar-se d’un discurs oral.

   

  Havíem corregit, a la 6a sessió, els errors que es trobaven als  fulls sobre els temes que vam escollir la sessió anterior.  En vam donar la nostra opinió, vam posar arguments per defensar-la, i després  un altre grup havia de donar-ne els contraarguments.

   

  Els errors més importants van ser  els següents:

   

  *Majoritariament.             Solució:   Majoritàriament

  Amb els adverbis acabats en -ment- , cal  que mirem  l’adjectiu en femení d’aquestes paraules, així,  podem saber  si aquestes paraules porten accent.

   

  *Com ara les dones treballen…        Solució:    Com que  ara les dones…

  • Com: Serveixi per comparar. El Juan és tan xerraire com en Jordi
  • Com a: En qualitat de. Com a mare,  et diu que has de fer els deures.
  • Com que: Conjunció conjuntiva, equival a: ja que. Com que  ahir va nevar, el Jaume no va venir a treballar.

   

  *treballan…                                   Solució:  treballen…

  Quan els verbs en  3a persona acaben en vocal neutra, cal posar a, però, quan la vocal neutra és la penúltima lletra, cal posar e.

  • Vocal neutra, penúltima lletra: Passen, posen, sopes…
  • Vocal neutra, última lletra: treballa, juga sopa, canta, balla…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share