• 13a sessió Suficiència 3

  Avui hem començat amb la Lourdes que ens tornava las graelles i els fulls que vam fer abans, amb les correccions. Hem fet un resum de totes les correccions més habituals:

  Després: en un moment posterior
  Desprès: participi verb DESPRENDRE

  Passat recent: aquest dijous/avui
  Passat llunyà: aquell dijous/ Ahir

  Fet: participi FER
  Fet: substantiu (*un hecho)

  *Evento: Esdeveniment
  *En Castelldefels: A Castelldefels

  En lloc: a cap lloc
  En lloc de: En comptes de

  El subjecte no es substitueix per pronoms: *Hi/ El text ha de tenir 150 paraules.

  Enumeració
  o Pomes, peres… (sense coma abans del punts)
  o Pomes, peres, etc. (amb coma abans de ETC)

  ,però/ ,perquè_ la coma normalment es posa abans

  Després hem treballat tres temes en grups:
  1. Perífrasis verbals
  2. Correlació verbal
  3. Gerundi

  1. Perífrasis verbals
  Són dos verbs junts que expressen una sola idea.
  El primer verb es conjuga i el segon es posarà en infinitiu, gerundi o participi.
  1.1. Sentit: Obligació o necessitat
  1.1.1. Haver de + infinitiu (forma Personal): Has de comprar entrades per al Grec, si vols veure aquesta obra
  1.1.2. Haver-se+infinitiu (forma impersonal): el que dius s’ha de provar abans de castigar-lo.
  1.1.3. Caldre+infinitiu (forma impersonal): Caldria tornar les claus al porter, perquè no hi hagi problemes.
  1.1.4. Caldre + que + Oració (forma impersonal): Caldrà que lliureu les actes abans de les vuit del vespre.
  1.1.5. A tenir en compte que no hem d`utilitzar:
  1.1.5.1. *tenir que
  1.1.5.2. *tenir de
  1.1.5.3. *haver-hi que
  1.1.5.4. *ser precís

  1.2. Sentit: Probabilitat
  1.2.1. Deure + infinitiu: No porto rellotge, però ja deuen de ser les nou del vespre.
  1.2.2. Per expressar el dubte cal utilitzar frases amb el verb en futur per evitar castellanitzades:
  1.2.2.1. Serà- Deu ser
  1.2.2.2. Partiríeu- Devíeu partir
  1.2.2.3. Vindrà- deurà venir

  2. Correlació verbal
  2.1. Condicional simple + imperfet del subjuntiu:
  Si no mentissis tan sovint, tothom et creuria
  2.2. Condicional compost + Plusquamperfet del subjuntiu:
  Si haguessis guanyat mes diners, hauries pagat el cotxe.

  3. Gerundi
  L’hem deixat per el proper dia.

  Per últim, la Lourdes ens ha dit que l’examen és fàcil i que arriscaria la seva mà que tots ho farem bé. No sé jo, em sona una aposta molt arriscada.

  Gràcies per la vostra atenció!

  Josué


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share