• Suficiència 3 (9a sessió)

  Bon dia, companys ,

  El passat dilluns 30 d’octubre vam fer la correcció dels exercicis de  pronoms febles,  analitzant frase a frase què és el que s’ha de fer si volem encertar la resposta correcta.

  Com que teníem el cap boig de tant corregir, vam jugar una mica al joc  de la cadira buida.

  Després van exposar el seu tema els dos grups que faltaven.  Els temes eren el gerundi i els verbs velars.

  *EL GERUNDI  s’utilitza per expressar una acció  o un fet simultanis o immediatament anteriors al verb principal. Ex: Vaig aprovar estudiant molt

  MAI amb posterioritat        ex: Va ensopegar trencant-se una cama.  INCORRECTE

  Va ensopegar  i es va trencar una cama. CORRECTE

  Primer va ensopegar i en conseqüència de la caiguda es va trencar una cama.

  El truc de la “i”. Quan a la frase es pot substituir per la “i” el gerundi no és correcte.

  *ELS VERBS VELARS  són aquells que la 1ª persona de singular de Present d’Indicatiu acaben amb C.    Ex:  Jo soc, conec, entenc…

  Quan es fa el Present de Subjuntiu  d’aquestes verbs  la C es transforma en G

                                Ex: Jo sigui, conegui, entengui…

  Si fem frases de manament negatives utilitzarem Present de Subjuntiu, per tant el verb anirà sempre amb G.

                              Ex: No siguis!, no coneguis!, no entenguis!…

  Si fem frases de manament afirmatives hem de mirar la conjugació del verb en present d’imperatiu i, si la 2ª persona de singular no porta G, llavors la 2ª persona de plural tampoc. Ara bé, si la la 2ª persona de singular porta G, també en  portarà la 2ª persona del plural.

  Ex:  ( conèixer) coneix tu!, conegui ell!, coneguem nosaltres!, coneixeu vosaltres!, coneguin ells!

  (seure)                seu tu!, segui ell !, seguem nosaltres!, seieu vosaltres!, seguin ells!

  (ser)                   sigues tu!, sigui ell!, siguem nosaltres!, sigueu vosaltres!, siguin ells!

  Bon cap de setmana!!

  Fins dilluns!

  Alba

   Teoria i activitats verbs velars (Itineraris d’aprenentatge)

  Teoria i activitats gerundi (Itineraris d’aprenentatge)

   

   

   

   


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share