Entrades amb l'etiqueta ‘ela geminada’

 • Suficiència 3 (3a i 4a sessió)

  https://www.youtube.com/watch?v=COz0gv52f2g

  Bona tarda a tothom,

  Aquest és el primer resum de classe. Crec que són una bona opció per repassar, ja que aquest és un trimestre molt important per a tots nosaltres, i hem de  posar-nos les piles per poder passar la prova de desembre. Així, doncs, bona sort a tothom!

  Hem estat veient la diferència entre les següents paraules, que ens pot portar a confusió:

  • Complet / incomplet (que vol dir quan no hi ha més espai). Està complet. (Incomplet seria el contrari, quan hi ha més espai). El pàrquing està incomplet.

   

  • Complert / incomplert (que vol dir executar completament) (Incomplert, vol dir el contrari). He complert la promesa.

   

  • Almenys / al menys: Almenys (tot junt) vol dir com a mínim, i al menys (separat) vol dir (“al menos” com en castellà). He d’estudiar almenys tres hores. / Intentarem aparcar al menys lluny possible del restaurant.

   

  • *En quant a / quant a: “en quant a” no existeix en català. És gramaticalment incorrecta. En canvi la forma correcta de dir-ho seria quant a

   

  • Si no / sinó: si no és la combinació de si (conjunció) i no (adverbi). Després de si no, generalment apareix un verb: Hi aniré jo, si no hi vas tu. Sinó junt és una conjunció que indica oposició: No volia fer els deures, sinó que volia anar a jugar a pàdel.

   

  • *Donar-se compte / adonar-se: “donar-se compte” no existeix. En català és gramaticalment incorrecte. En canvi, adonar-se seria la forma correcta de dir-ho. No t’has adonat que el terra estava mullat.

   

  • Alhora / a l’hora: Alhora, tot junt, vol dir al mateix temps, i a l’hora vol dir en un moment determinat del temps. És de mala educació mastegar i parlar alhora. Ens veiem a l´hora de sopar.

   

   

  • Compte / Comte / Conte: Compte és del verb comptar. Comte és un títol nobiliari. Conte és una narració. La meva mare viu al carrer Comte d’Urgell. Tinc el compte buit. Vols que llegim un conte?

   

  • Perquè / per què / per a què: fem servir perquè quan no és una pregunta. En canvi fem servir per què en frases interrogatives, directes o indirectes, vol dir “per quin motiu”. I per a què vol dir per a quina finalitat. “he anat a dormir perquè estava molt cansada”. “Per què no has fet els deures?”. “Per a què servirà això?.

   

  Després de repassar tot això, vam fer un dictat, en el qual vam tenir algunes faltes com:

  • Davant de m sempre va m: emmalaltir, immersió, Immaculada, imm..
  • Els verbs poder / voler normalment sempre van amb o, però hi ha algunes excepcions que porten u, serien la 1a persona del singular del present d’indicatiu:  jo puc / jo   Present de subjuntiu (tot):  jo pugui / jo vulgui.  Imperatiu (tot): pugues tu. Tota la resta de temps verbals porten o.

  També ens va explicar la professora, que des de fa molt poc temps, ja és correcte dir “donat que”, que vol dir: ja que, com que.

   

  Ens ha recordat unes terminacions que sempre s’escriuen així:

  -àvem

  -àveu

  -íem

  -íeu

  També hem repassat l’apostrofació:

  El + vocal / hac + vocal : masculí sempre s’apostrofa: L’Antoni…

  La + vocal / hac + vocal: no s’apostrofa + i / u – hi / hu àtones: La història, la Isabel, La universitat, L’Inma, l’Anna…

   

  I finalment hem estat repassant la ela geminada L·L. La Lourdes ens va repartir un full on posava les regles ortogràfiques, després de llegir el full vam fer uns exercicis per repassar-les:

  Porten l·l la majoria de mots començats amb:

  Al·l-: al·legar, al·leluia…

  Col·l-: col·legi, col·lectiu, col·lecció…

  Il·l-: il·legible, il·lògic…

  Mil·l-: excepte miler, milió i derivats. Mil·lèsima, mil·limètric…

  També porten l·l la majoria de mots acabats en.

  -el·la: aquarel·la, passarel·la…

  -il·la: clorofil·la, goril·la…

  -il·lar: capil·lar, maxil·lar…

  Després d’haver après aquestes regles, hem fet el joc del “passaparaula” per repassar tot això, i hem vist que tenim companys que dominen molt bé la l·l.

  Espero que us serveixi d’ajuda el meu resum si teniu algun dubte. Fins després!

  Coralia

   

  Share

  Article complet

 • Intermedi 3 (13a sessió)

  Bon dia,

  La tarda del dimecres va ser molt entretinguda.

  En primer lloc, vam llegir l’entrada (molt ben feta) al blog que va fer la Coralia resumint la classe del dilluns.

  Després van repassar els erros més comuns que van fer alguns integrants de la classe en les graelles que havíem d’omplir amb els nostres erros. Aquests erros són:

   

  1) La diferència entre tan i tant.

  Aquí la professora ens va ensenyar un truc: aquest truc consistia en traduir les paraules al castellà, i veure quina era l’ opció correcta. Els mots traduïts són: tant = tanto    i    tan = tan.

  Per exemple:

  La noia és tan alta com el nen.

  No vull tant pa.

   

  2) Molta gent s’oblida de posar la “s” en els pronoms demostratius de poca distància i distància mitjana. Aquests són:

  aquest , aquesta, aquests i aquestes.

   

  3) La diferència entre “el”  i  “al”.

  El truc que ens va ensenyar la Lourdes va ser mirar l’estructura de les paraules. Aquí hem vist que al = a el Per tant, si traduim això al castellà veurem com és més fàcil tot.

   

  4) “Tinc que” és incorrecte, es diu “he de + Infinitiu”.

  5) “És precís” (quan ens referim a una necessitat o obligació) és incorrecte, es diu “és necessari”.

   

  Després, ens vam posar mans a l’obra amb la continuació dels diferents temes (l· l, h, g/j, x/ix) que teníem pendents de l’anterior classe, i vam fer alguns exercicis del tema que vam escollir.

  Finalment, vam presentar en grups el nostre tema a la resta de companys i la Lourdes ens va donar les fitxes on estaven les regles de tots aquests temes.

  Va ser una tarda molt completa i divertida.

  Salut a tothom!!!!

  Miguel Ángel

   

  diferència tan / tant (Optimot)

  és correcte tenir que? (Optimot)

  Grafies G/J, TX/IG, TG/TJ, X/IX (teoria i exercicis a Itineraris d’aprenentatge de la DGPL). Busqueu l’aparat corresponent a l’esquerra de la pantalla.

  Grafies L, L·L, LL (teoria i exercicis a Itineraris d’aprenentatge de la DGPL). Busqueu l’aparat corresponent a l’esquerra de la pantalla.

  Share

  Article complet

 • 13a sessió (Suficiència 3)

  Hola a tothom!

  Em toca fer el resum d’aquesta tretzena sessió. Vam començar la classe corregint els deures, les frases que faltaven dels pronoms. No vull insistir més perquè els teniu detallats en la sessió anterior.

  Després, sorpresa! El dijous passat vam endinsar-nos en el món del cinema.
  Ens vam posar molt còmodes, la Lourdes ens va portar llaminadures i la classe es va enfosquir. Vam gaudir de l’estrena dels curtmetratges que vam fer per poder “sobreviure a l’S3”. Trucs i pistes per tenir més fàcil el nostre aprenentatge de la matèria.

  En la segona part, per grups, vam intentar encertar les paraules que contenen “l” geminada (l·l) en un entretingut joc de passaparaula. Paraules com: rebel·lió, tranquil·litat, idil·li, fal·lera, paral·lel, col·legi, mil·lenni, il·lògic… Els grups amb més punts van guanyar i van ser premiats amb “incentius” de paper.

  Ens apropem més i més al temible examen, però no patiu: amb tranquil·litat ens sortirà tot bé!

  Fins aviat!

  Irina

  Share

  Article complet

 • Suficiència 3 (13a sessió)

  Bona tarda a tothom!

  Avui hem començat la classe amb “la nostra especialitat”: les combinacions binàries dels pronoms febles. Aquest és un tema que, per unanimitat, “ens agrada molt”. Vam corregir els deures (combinacions binàries), vam fer més exercicis i, com a premi, la Lourdes ens ha donat més deures per fer a casa.

  La Lourdes ens ha recalcat que, per fe bé la substitució dels complements per pronoms febles, hem de procurar fer la frase sencera omplint-la amb les paraules que hi falten i saber quines funcions fan. Després, aplicarem les normes de col·locació.

  Exemple:

  L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no ______________ va deixar?

  Abans d’identificar els complements, fem la frase sencera:

  “L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no va deixar la bicicleta al seu germà?
  CD det. [LA] CI sing. [LI]

  *Aquest és un cas especial en què hi ha un CD det. + CI sing. En aquest cas, el CI sing. passa de ser LI a HI: l’hi, la hi, els hi, les hi.

  Per tant, la frase quedaria així:

  -L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no la hi va deixar?

  Deixant de banda els pronoms, vam fer algunes correccions d’errades de les presentacions del blog que vam fer per grups el darrer dia de classe. Algunes coses interessants i a tenir en compte van ser:

  -Les paraules femenines que comencen en i/u àtones i hi/hu, s’escriuen amb l’article la sense apostrofar:

  la universitat
  la informàtica
  la invitació
  la història
  la humitat

  -Depenent de la forma femenina d’un mot, si aquesta porta accent, també la portarà quan li afegim la terminació -ment.

  ràpid-a +ment = ràpidament
  lent-a +ment =lentament (no porta accent)
  paral·lel-a +ment = paral·lelament (no porta accent)

  -L’imperatiu del verb estar s’escriu amb -g-.

  Esteu tranquils – NO / Estigueu tranquils -SÍ.

  -En els verbs jeure, treure i néixer, quan la primera vocal del lexema és tònica s’escriu amb la vocal que es pronuncia; i quan és àtona, amb a.
  Treieu-vos – NO / Traieu-vos – SÍ

  – Cadascú és un pronom invariable. Equival a cada u i a tothom: “Cadascú es va menjar la sopa”.

  Cadascun o cadascuna són adjectius i van seguit d’una especificació: “Cadascun dels alumnes va estudiar per l’examen”.

  – Nostre / nostra, vostre/ vostra: terminació en -e si segueix d’una paraula masculina, i amb -a quan li segueix una paraula femenina.

  – Hem tingut que escriure – NO / Hem hagut d’escriure – SÍ (El passat perifràstic s´ha de fer amb el verb haver).

  -Examen no porta accent, perquè es tracta d’una paraula plana acabada en -en.

  En acabar les correccions, vam escollir els paràgrafs més interessants de cada presentació per poder crear la presentació definitiva per al nostre projecte de curs sobre “Com sobreviure a l’S3”.

  Finalment, vam veure les paraules amb l·l (la ela geminada), les quals no tenen una norma per saber quines paraules s’escriuen amb l·l, i quines amb l. Per tant, l’única manera d’escriure aquests mots correctament és aprendre´s de memòria les paraules que les porten encara que s’escriuen amb l·l:

  -La majoria de mots començats amb:

  al·l-: al·licient, al·lusió…
  col·l-: col·lecció, col·lectiu, col·loqui, col·legi…
  il·l-: il·lògic, il·luminar…
  mil·l-: mil·lèsima, mil·lenni..

  -La majoria de mots acabats en:

  -el·la: passarel·la, aquarel·la…
  -il·la: goril·la, clorofil·la…
  -il·lar: capil·lar, maxil·lar…

  Sense res més a al·legar, rebeu una salutació cordial.

  Marjorie

  Share

  Article complet

 • 12a sessió (Suficiència 3)

  Hola a tothom,

  Aquí teniu el resum del dia 5 de novembre d’aquest any.

  En primer lloc,  la Lourdes ens va parlar sobre el voluntariat per difondre la llengua catalana i després ens va informar  del taller de teatre per si algun de nosaltres volia apuntar-s’hi.

  Després d’això, vam repassar la classe del passat dimarts: combinacions binàries, col·locació, infinitiu, ordre…

  Un cop fet aquest repàs, vam fer un exercici de pronoms i es van corregir des del primer fins al cinquè. Vam deixar la resta de deures.

  També es va fer menció del blog del nostre projecte: “com sobreviure a l’S3”. L’adreça per entrar-hi és: https://comsobreviures3.wordpress.com.

  Com que està buit i s’ha d’omplir, la Lourdes es ha va fer escriure un text de presentació per incloure’l dins del blog. Això sí, amb unes paraules que s’havien de col·locar dins d’aquest text i, a més a més, per grups , els mateixos grups de persones que van fer el vídeo el passat dimarts.

  Per finalitzar, cada grup va llegir el text en veu alta i la resta de persones vam apuntar les paraules que pensàvem que podrien ser .

  Per exemple, algunes paraules són: fal·lera, sol·licitem, mil·lèsima, passarel·la, rebel·lió…

  Bé, espero que s’entengui bé i segur que aviat podrem celebrar  l’aprovat .

  Salut!

  Lluis

   

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share