Entrades amb l'etiqueta ‘Ivette’

 • D 26a sessió

  La sessió va començar com de costum. Vam llegir l’acta. Tot seguit es va continuar amb l’activitat del dictat que es va començar dijous passat i es va corregir mentre  s’anava aclarint els dubtes.

  Es va fer una breu explicació de la puntuació ja que el tema no estava gaire clar. Es treballarà més a fons durant el curs però va fer algun aclariment:

  • Coma: separa enumeracions i s’ha de colocar sempre davant de conjuncions adversatives. Els connectors porten la coma al darrera.
  • Doble coma: per fer incisos.
  • Punt: per acabar una oració.

  A continuació va preguntar si ens agradaven algunes coses i s’havia d’aixecar tothom a qui li agradessin els temes que mencionava: viatjar, decoració, moda. També va fer el mateix per saber qui tenia un blog i qui en llegia.

  Això va servir d’introducció per al nou tema ja que la tasca a realizar será escriure una entrada a un blog. S’ha d’escollir entre viatges, decoració o moda.

  En grups de 3 vam pensar preguntes sobre que volíem saber sobre els blogs i porsteriorment ho vam posar en comú. Van sortir les preguntes següents:

  1. Què és un blog?
  2. Per a què serveix?
  3. Com funciona?
  4. A qui va adreçat?
  5. Què hi trobarem?
  6. Has de ser un expert?
  7. Quins tipus de textos?
  8. S’ha d’actualitzar?
  9. Com s’escriu?

  Per parelles es van contestar a les preguntes. Cadascuna n’havia de respondre una. Per fer les parelles va repartir un frases que eren consells d’una blogaire americana, Rebecca Blood,  per escriure l’entrada del blog. Els qui tenien el mateix consell treballaven junts.

  Les respostes a les preguntes anteriors són les següents:

  1. Pàgina web que crea una persona i publica entrades. Es pot participar. És un internet social.
  2. Per compartir coneixements.
  3. Les entrades apareixen en ordre cronològic invers.
  4. Va adreçat al públic en general.
  5. De tot. Fins i tot relats.
  6. No cal ser un expert. Amb uns certs coneixements és sufficient. Si tens una afició se sobrenten que en saps una mica del tema.
  7. No es va respondre en aquell moment. Més endavant s’explica.
  8. La periocitat l’estableix cadascú.
  9. Ha de tenir títol i un text. Es recomana que les entrades no tinguin més de 500 paraules. Han d’apareixer idees Claus i hi ha recursos tipogràfics (cursiva, negreta, etc.). També es poden crear víncles a vídeos, fotografies, etc. S’organitza per categories i trobem etiquetes que serveixen per a poder trobar el blog quan es fa una cerca.

  Un cop es van contestar totes les preguntes es van comentar els consells per escriure un blog que havia donat previament per fer les parelles:

  • Tria una eina fácil.
  • Determina un objectiu.
  • Sigues real.
  • Escriu sobre allò que estimes.
  • Enllaça les fonts.
  • Enllaça altres blogs.
  • Sigues pacient.
  • Diverteix-te.

  Després de comentar-los, en Jaume va repartir unes fotocòpies que eren l’entrada d’un blog. Per parelles s’havia de comentar quin tipus de text era, quina finalitat tenia i quin patró discursiu seguia.

  Els tipus de textos segons el patró discursiu són els següents:

  • Narratiu: Relata fets. (Novel.la, dietari…)
  • Descriptiu: Descriuen. Poden ser persones, espais, etc.
  • Explicatiu: Textos informatius, didàctics… (el descriptiu i l’explicatiu es barreigen freqüentment).
  • Argumentatiu: Expressa l’opinió.
  • Directiu: Consells, recomanacions de com s’han de fer les coses, etc. Un exemple seria una recepta de cuina.

  Per finalitzar la sessió, vam  revisar  l’entrada del blog perquè tenia moltes errades. La classe es va dividir en 4 grups. Un en va revisar l’apostrofació; l’altre, els pronoms de relatiu; un altre, els signes de puntuació i el quart grup, les majuscules i minúscules. En Jaume va revisar els pronoms febles.

  Per concloure es va corregir.

  *Nota: El pronom de relatiu fort (amb accent) ha de tenir sempre una preposició al davant.

  D 26a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 20a sessió

  A la darrera sessió , vam començar la classe i vam corregir l’exercici 2 de l’Àrea 2 . En aquest exercici s’havia de completar cadascuna de les frases omplint el buit amb una paraula de les tres que teníem com a resposta . De les tres possibles respostes, n’ hi hava dues que eren correctes i una que era la incorrecta .
  Després, en Jaume ens va dibuixar a la pissarra un símbol/senyal que consistia en una X gran a sobre d’una línia i ens va preguntar què podia significar aquest símbol . Finalmen, entre tots, vam deduir que el símbol volia dir que , encara que en el nostre grup hi havia diverses opinions sobre el tema de Ciutat morta , entre tots podem opinar i parlar del tema amb educació, sense barallar-nos i respectant l’altra part.
  A continuació, en Jaume ens va repartir una notícia d’un article del diari ” El Periódico” sobre l’ocupació de l’antic Palau del Cinema a Via Laietana i en què van projectar el documental Ciutat morta. Després ens vam col•locar per parelles i havíem de dir si aquesta notícia contenia la resposta a les preguntes obligatòries que ha de tenir una notícia. Aquestes preguntes són:
  – QUI
  – QUÈ
  – ON
  – QUAN
  – COM
  -PER QUÈ
  Posteriorment, ens vam agrupar en els mateixos grups de la sessió anterior, és a dir , en els grups de policies , juristes, polítics i periodistes. En Jaume ens va demanar que cada grup escrivís una notícia sobre un tema i en la qual es pogués donar resposta a les preguntes abans esmentades . Per fer la notícia havíem de seguir l’estructura que ha de tenir una notícia. Aquesta estructura és :
  – CAPÇALERA
  – TITULAR
  – SUBTÍTOL/ENTRADA
  – NOTICIA
  – DESENVOLUPAMENT
  El més important és que la capçalera, titular, subtítol/entrada i notícia generalment responen a les preguntes de qui, què, on, quan. I en el desenvolupament es respon generalment al com i al perquè.
  Cada grup va fer la notícia, però no va donar temps  que cada grup pogués exposar-la a la resta de la classe.

  D 20a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share