• 9a sessió D

  Comencem una nova sessió amb una mala notícia: les noves tecnologies ens fallen,però sempre ens quedaran LES FOTOCÒPIES!! La sessió es va dividir en dues parts: la primera dedicada a l’article d’opinió i la segona als plans de treball.

  Castelldefels-20131119-01462

  De Lourdes

  La primera activitat va ser un exercici  en què havíem de trobar d´entre una sèrie d’afirmacions quines eren tesis(opinions, idees centrals) i quines arguments ( justificacions d’una tesi), després havíem de relacionar-les de tal manera que quedessin aparellades cada tesi amb el seu argument corresponent i finalment dir de quin tipus d’argument es tractava. TIPUS D’ARGUMENTS TIPUS D’ARGUMENTS SOLUCIÓ

  Val a dir que l’exercici va costar una mica, ja que no tot era el que semblava i entre nosaltres també hi havia diferents punts de vista.

  Vam concloure l’exercici enumerant els tipus d’arguments que havíem trobat:

  • Arguments exemplificadors: es tracta d’un tipus d’argument molt emprat en els discursos argumentatius. Es té realment la sensació que una tesi queda demostrada si es poden aportar exemples de la seva veracitat. Una afirmació es pot reforçar amb un o més exemples específics (si cal, es pot citar l’autoritat que els ha generat).

  Exemple:

  Tesi: El tabac provoca malalties cardiovasculars.
  Argument amb exemples [per construir]: referència a casos concrets coneguts.

  • Arguments per analogia:  els arguments que es basen en una analogia consisteixen a defensar una tesi sobre una realitat determinada a partir de la comparació amb una altra realitat amb la qual hi ha algunes semblances.

  Exemple
  Tesi: S’ha de privatitzar la sanitat pública del país perquè el sistema funcioni amb més garanties.
  Argument 1 (per analogia): A Nova Gal·les del Sud s’ha fet el mateix i tot funciona molt bé.
  Argument 2 (per analogia): La privatització d’altres serveis públics del país com el de telèfons ha portat èxit econòmic i millora del servei.

  • Argument causal: De vegades es prova d’explicar o justificar una afirmació recorrent-ne a les causes. En aquests casos es parla d’arguments relacionats amb les causes.

  Exemples
  Tesi: S’han mort les petúnies.
  Argument (causal): Ha fet molta calor.

  • Argument d’autoritat: els arguments d’autoritat aporten afirmacions o arguments que es basen en el fet que han estat enunciades per un locutor particular autoritzat. La raó per creure’s una afirmació ja no es busca en els exemples o en les analogies amb altres casos, sinó en el fet que ho avala una persona o una entitat que es reconeixen com a garantia.

  Exemples
  Tesi: L’atur baixarà.
  Argument (d’autoritat): Ho ha afirmat el conseller d’Economia.

  Aquest exercici ens servirà per preparar el nostre article d’opinió, ja que haurem d’argumentar la nostra tesi per tal de poder justificar la nostra postura i opinió respecte al tema que hem escollit i així poder convèncer més.

  Castelldefels-20131119-01464

  De Lourdes

  Dediquem el final de la sessió   als plans de treball.  Ens posem per grups i continuem la feina encetada. Cadascú de nosaltres omple la motxilla de xerpa amb aquella informació que considerem principal sobre el tema treballat i marquem quatre pautes comunes per tal de tenir una bona travessia amb la resta de xerpes que ens esperen.

  Bona sort, companys!!

Cap comentari

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share