• 2a sessió Intermedi 3

  Hola, estimats companys, us saluda la Mª Pilar com a alumna integrant del curs del nivell Intermedi 3. Em plau iniciar la tasca que la Lourdes, la nostra estimada professora, ens ha encarregat consistent que cada dia sigui un de nosaltres qui faci el resum dels continguts treballats a classe.

  Pel que fa al 3 d’abril (segon dia de classe) recordem, per la seva rellevància, els punts tractats el passat dia 1: vam començar aclarint dubtes envers l’examen de fi de curs i també es van esmentar algunes novetats pel que fa a la mecànica de les classes que queden definides en els següents punts:

  “Les Perles del Dia”, “El Corrector”, “El Dietari” i “Com mantenir els 20 punts de la nota de curs”.

  – Hem començat per plantejar i resoldre “Les Perles del Dia” (així es diu el nou apartat on la professora recollirà els nostres errors d’expressió i vocabulari, per tal d’evitar-los i avançar). Avui hem recordat com fer l’ús correcte, entre altres, de: “vaig arribar”, en lloc de “he arribat” ; “doncs”, en lloc de “pues”, i “m’agrada”, en lloc de “me agrada”. Aquesta activitat ens ha donat l’oportunitat d’aplicar per primera vegada “El Corrector” que vam decidir entre tots a la classe anterior.

  – Queda definit, doncs, El Corrector, eina que ens facilitarà l’estudi a través de l’autocorrecció: hem associat cada tipus d’errada (ortogràfica, morfosintàctica, de lèxic, connectors, puntuació, etc.) a un signe diferent, per tal que la professora utilitzi aquests signes per marcar-nos els errors i nosaltres en farem la correcció que correspongui. Alguns exemples: si en un text hem comès un error ortogràfic, s’ha decidit que la professora ens el tornarà encerclant la part que està malament; si el problema es d’adequació, ho marcarà amb un signe “=”; en el cas que es tracti d’un contingut “comentat a classe”, la Lourdes ens dibuixarà “un ull”, per tal que repassem les nostres notes i en fem memòria…

  – Pel que fa al Dietari, hem treballat la seva definició, que ha quedat expressada com que serà: un resum del que es fa a classe diàriament i cada un dels alumnes es farà càrrec de redactar-lo i passar-lo per correu electrònic a la professora, qui el corregirà i penjarà al blog. Queda establert l’ordre alfabètic per portar-lo a terme.

  – Com mantenir els 20 punts de nota de curs?: Es tindran en compte el aspectes següents:
  1.- L’assistència a classe (haurà d’estar per sobre del 75%).
  2.- Fer el deures, que inclou: escriure el dietari, emplenar les graelles (autocorrecció) i portar a terme les tasques de classe.
  3.- La participació a classe.

  A continuació vam iniciar una activitat (que continuarem el proper dia) relacionada amb les professions i els riscos laborals. Consistia que cadascú escollís una professió i li adjudiqués tres riscos laborals inherents a la seva realització.
  Per cloure, i ja dintre de la Unitat 1, que es titula precisament Riscos Laborals, vam fer un primer exercici de vocabulari, practicant les paraules: abrusadora, cautelós, endreçat, enlluernadora, estrepitós, evacuació, gèlida, insà, resclosit i ventilat.

  És tot companys. Continuem…

  Mª Pilar

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share