1. Sara González

  28 nov. 14
  14:10 #

  Resum:

  L’informe qüestiona el concepte i l’ús dels patis en els centres escolars com a un espai lúdic i educatiu.

  S’investiga la utilització d’aquest espai en escoles de primària, per valorar-lo es segueix el mètode de fer un diagnòstic dels usos dels patis, coneixent altes experiències i fer una intervenció en dos patis. Els resultats obtinguts s’exposen davant un seminari d’experts.

  L’equip està dirigit per la presidenta d’IPA i integrat per una comissió de seguiment, un comitè extern d’experts i un equip d’investigadors.

  Sara i Lidia.

 2. Javier

  29 nov. 14
  15:23 #

  El text indaga en la importància i l’ús de l’esbarjo dintre dels espais educatius. Treballar el joc sobre el lloc establert al centre i facilitar un diàleg controvertit als investigadors que observen els primers anys dels infants i, per tant, resoldre diferències i unir coneixements entre uns i d’altres CEIPs.
  Un grup encapçalat per la presidenta de l’IPA, un d’experts, un d’investigadors i un altre que faci el seguiment, són els encarregats.

 3. Enric S. Bonilla

  30 nov. 14
  1:38 #

  L’informe centra el seu interès en l’ús i el concepte que tenen els centres educatius del seus patis. Parteix de la premisa que els patis són a la vegada espais lúdics i educatius i per tal de valorar aquesta dicotomia d’estudi han hagut d’investigar a diferents escoles.

  Aplicant un métode basat en el coneixement de diferents experiències i la diagnosi, s’ha organitzat un seminari on un equip ha fonamentat l’estudi sobre tres pilars: Una comissió de seguiment, un comitè d’experts i un equip d’investigació, tots ells coordinats per la presidenta de l’IPA.

  Enric S. Bonilla

 4. quim arnaiz

  30 nov. 14
  15:37 #

  L’informe té com a objectiu fer un estudi sobre la funció educativa del pati escolar. Reflexiona de quin concepte i que utilitat tenen els patis a les escoles, tenint en compte que el pati és l’únic espai lúdic de trobada i aprenentatge al centre.
  Com a conseqüència s’ha fet una enquesta sociològica en 30 centres escolars, amb una comissió d’experts per iniciar un pla pilot en dos escoles on es portaran a terme les conclusions resultants.
  El grup d’experts dirigits per la presidenta d’ IPA, s’ha dotat d’una estructura de tres comissions: una de seguiment, l’altre d’experts extern i finalment d’un equip d’investigació.

 5. Kike

  01 des. 14
  12:37 #

  RESUM:

  L’informe tracta de parlar i discutir quin és l’ús que li donem als patis de les escoles. Alhora, posa en qüestió l’ús que li donen els centres escolars als patis i també els valora com espais ludics i educatius. Els experts volen centrar els seus estudis i debats únicament en els centres de primària.
  Després, es pretén aplicar un mètode creat per desenvolupar-lo en dos patis amb els coneixements i experiències enregistrades per exposar-les en un seminari.
  Finalment, l’equip dirigit per la presidenta de l’IPA i format pel comité extern d’experts i un equip d’investigació han redactat aquest informe.

 6. Federico CAMPILLO MILÁN

  01 des. 14
  14:42 #

  Es presenta un informe on l’objectiu és debatre l’ús dels patis i les activitats escolars que estan implantades a les nostres escoles , en el que es qüestiona quin concepte , qui és l’ús que actualment estan implantats als centres escolars i on queda reflectit que el pati és l’únic espai lúdic i educatiu que existeix a les escoles.
  Per aquests motius, s’està estudiant i valorant que els patis siguin més que un simple pati ,per poder extreure’n el màxim potencial d’activitats a realitzar i com un excel•lent aparell d’aprenentatge pels nens. Aquest estudi s’ha efectuat en dos escoles de primària i en el seu estudi s’ha utilitzat els coneixements, els mètodes i l’experiència d’estudis realitzats a d’altres països. Una vegada finalitzem l’estudi s’ha organitzat un seminari on participaran experts en la matèria.
  El present estudi ha estat realitzat per un equip dirigit per la presidenta de l’IPA , que ha cret una comissió de seguiment, un comitè d’experts i un equip d’investigació.

  Joel i Fede

 7. Sergi Barba

  01 des. 14
  19:37 #

  El present escrit, és un informe que vol debatre l’ús dels patis a les escoles. Aquest informe qüestiona l’ús que donen els centres d’aprenentatge al pati, atès que se’l considera un espai lúdic i educatiu.
  L’estudi pretén valorar-ne l’ús del pati i per aquest motiu, s’ha investigat diverses escoles de primària. El mètode que s’ utilitza per aquesta investigació és: diagnosticar, conèixer altres experiències i intervenir en dos patis. Les conclusions extretes són exposades a un seminari.
  L’equip encarregat de l’estudi, està dirigit per la presidenta de l’IPA i està composat per una comissió de seguiment, un comitè d’experts i un equip d’investigació.

 8. Lorena Silva Navarro

  01 des. 14
  19:37 #

  RESUM:

  L’informe vol debatre sobre l´ús dels patis. Primerament qüestiona quin concepte i quin és l’ús dels centres educatius d’aquest espai, bassant-se en que el pati és l´’unic espai lúdic i educatiu. D’aquesta manera es preten valorar l’ús per discutir-lo.
  Per portar a terme aquest projecte s’han investigat escoles de primària, fent servir el mètode d’investigar i conèixer altres experiencies, així com, intervenir en dos patis a través d’un seminari d’experts.
  L’informe ha estat dirigit per un equip format per la presidente d’IPA, la comissió de seguiment, el comitè extern d’experts i l’equip d’investigació.

 9. Ernest VINITZKI

  01 des. 14
  21:04 #

  Bona tarda Jaume,
  Aquest és el meu resum.

  Ernest

  S’ha encarregat a un grup d’experts, dirigits per la presidenta de L’IPA, que realitzessin un estudi sobre l’ús dels patis als centres educatius de primària, per tal de reflexionar de quina manera es podria impulsar aquest espai lúdic dins del sistema educatiu.
  Amb tota la informació recollida a la investigació s’ha elaborat un pla específic per aplicar-lo en dos patis en concret i veure’n el resultat.
  En concloure l’estudi, s’ha organitzat un seminari per opinar i debatre sobre els resultats de la investigació on han participat professionals relacionats amb l’entorn educatiu.

 10. Conchi

  01 des. 14
  21:43 #

  En aquest informe es debat i es qüestiona quin ús se li dona als patis escolars, com espai lúdic, o com espai educatiu.
  L’objectiu de l’estudi es reflexionar sobre l’ús i el temps de pati escolar per així estimular la capacitat de joc i de desenvolupament personal.
  L’estudi s’ha elaborat a partir d’investigar escoles de primaria, através d’un métode d’estudi que ha consistit en diagnosticar, conèixer altres experiencies i intervenir directament en els patis.
  Finalitzada la recerca d’informació, s’ha organitzat un seminari per treballar els resultats i les conclusions de l’estudi, on es recull l’opinió dels profesionals. Un equip dirigit per la presidenta d’IPA, on ha hagut una comissió de seguiments, un comité d’experts i un equip d’investigació.

 11. Marisol

  01 des. 14
  22:05 #

  RESUM

  L’informe ens presenta un estudi realitzat per l’associació IPA Espanya sobre l’ús dels patis escolars en diferents escoles de primària amb la finalitat de reflexionar i valorar quin concepte i quina rutina s’està portant a terme en els patis d’aquests centres escolars.
  Per assolir aquest objectiu s’ha organitzat un seminari a càrrec de la presidenta d’IPA que ha comptat amb el suport d’una comissió de Seguiments, un Comitè extern d’experts i un equip d’investigació.

 12. Maite

  01 des. 14
  23:16 #

  Aquest informe parteix de l’ intenció de debatre el concepte i l’ús dels patis en els centres educatius. Basant-se en la premissa que el pati és l’únic espai lúdic i educatiu.
  Per portar a terme aquest projecte d’estudi sobre l’ús dels patis s’ha investigat escoles de primària a través del diagnòstic i altres experiències. Estudi realitzat per un seminari d’experts.
  L’informe ha estat dirigit per la presidenta d’IPA , una comissió de seguiment, un comitè extern d’experts i un equip d’investigadors.

  Lorena i Maite

 13. Ivette Grima Rue

  02 des. 14
  0:02 #

  L’informe exposa l’ús dels patis a les escoles de primaria. Fa énfasi en què és un espai lúdic i educatiu, L’estudi s’ha dut a terme en diferentes escoles fent una diagnosi, comparant experiències i intervenint en dos patis. L’equip encarregat de redactar aquets informe estava liderat per la presidenta de l’IPA i comptava amb la col.laboració d’una comissió de seguiment, un comité d’experts i un equipi d’investigació.

 14. Marcela

  02 des. 14
  12:34 #

  L’informe parla sobre l’ús i el concepte que tenen les escoles dels seus patis. Com el pati és l’unic espai que és lúdic i educatiu a la vegada volen valorar i discutir el seu ús.
  Han investigat a diverses escoles per conèixer diferents experiències. Per últim s’ha organizat un seminari per tractar sobre el tema i que ha dirigit la presidenta de l’IPA .L’equip estava composart per una comissió de seguiments,un comitè d’experts i un equip d’investigació.

 15. Joseba Ferrando

  02 des. 14
  16:15 #

  RESUM
  L’informe parla de l’ús dels patis; en qüestiona l’ús tradicional. Encara que són d’acord que és un espai lúdic i esportiu, pretenen afegir activitats educatives. S’ha investigat en moltes escoles i ha estat dirigit per personalitats del IPA i fet per un comité d’experts.

 16. Eva Barberan Camas

  02 des. 14
  19:43 #

  Aquest informe descriu el pati de les escoles, presentant l’espai com un lloc d’oci i educatiu, sobre el que reflexionar.

  Així doncs, s’ha realitzat un estudi d’investigació en patis d’escoles de primària, per fer una observació acurada, recollir dades i analitzar les intervencions. Tot plegat ha estat registrat en un seminari.

  El treball s’ha dut a terme amb un grup d’experts coordinats per l’ I.P.A.

 17. Susanna Sardà

  02 des. 14
  20:26 #

  L’informe té l’objectiu de debatre l’adequació dels patis
  escolars, en espais d’aprenentatge mitjançant el joc. Qüestionen com són i de quina manera s’utilitzen aquests a les escoles, per veure, si realment funcionen com un espai educatiu i millorar-ne la qualitat. Atès que el pati és l’únic indret lúdic i, a l’hora educatiu dels centres, els permet fer reflexions sobre el seu ús.
  Per elaborar aquest informe, valoren els patis de les escoles de primària, cercant dades, que després analitzen, coneixen altres experiències, obtenen una diagnosi i intervenen en dos patis de dues escoles, oferint recursos lúdics.
  Organitzen un Seminari per poder treballar els resultats.
  El projecte ha estat dirigit per la presidenta d’IPA . N’ha collaborat una Comissió de seguiment, un Comitè d’experts i un equip d’investigadors


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share