• S1 sessió 4a

  Extreta d'https://pixabay.com/es/perro-lindo-mascota-715545/

  Extreta d’https://pixabay.com/es/perro-lindo-mascota-715545/

  A la classe del dijous 8 d´octubre, van veure els digrafs, es tracte de dos lletres que se separen o no quan volem separar las paraules per síl·labes.

  Las lletres que es separen son les següents:

  Rr car·rer

  Tg  peat·ge

  Ix  cai·xa

  L·l  il·lusio

  Tx  cot·xe

  Tj  plat·ja

  Ts

  Tz  dot·ze

  Ss clas·se

  Las lletres que no se separen son les següents:

  Gu Guitarra

  Qu Quedar-se

  Ny   Castanya

  Ll  llengua

  Ig

  Tx a final de paraula

  1. Un altre tema que van parlar era sobre les onomatopelles en català, es molt curiós pro les onomatopelles son diferents segon el idioma que es parla. Tenim una percepció diferent del soroll dependent del idioma i animal.

  Exemples:

  Els gossos fan BUB-BUB

  Els gats fan MÈU

  Les ovelles fan BE

  Les ànecs fan CUAC

   

   

  1. per últim hem acordat de fer una avaluació tenint en compte les següents punts:

  Portafolis:

  Aquest apartat es tracte de dividir el objectiu en tres blocs:

  • Expressió escrita

  Este punto es fonamental i es preferència de tots poder escriure correctament català.

  Podem fer redaccions i comentaris de text

  També es molt important llegir i fer activitats per evitar faltes d´ortografies

  • Expressió oral

  Este bloc es també molt important y per això podem organitzar exercicis en grup i veure la        evolució amb àudios gravats des de el principi del curs.

  • Gramàtica

  No podem estudiar una llengua sense tenir en compte la gramàtica, anques les classes siguin participatives, hem de tenir objectius per aprendre les regles gramaticals.

  bo (2)

 1. Ana Bernal

  28 oct. 15
  11:24 #

  Nosaltres vam veure.

 2. Transi

  29 oct. 15
  20:55 #

  En la segona diapo es posa : es tractA de dUESs lletres
  ´Es 3ª persona singular (TRACTA) y LLETRA és femení.

 3. Transi

  29 oct. 15
  21:01 #

  Entec el SON sense accent: dormir Y amb accent: del verb ser
  Però en l’ expressió de la frase “son pare és comercial , no seria el seu pare???


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share