Entrades amb l'etiqueta ‘pronoms’

 • 11a sessió Suficiència 3

  19 de maig 2015

   

  Avui la classe ha començat amb unes frases mal fetes, del dijous passat:

   

   

  1) Tot lo que té a veure amb els drets d’ autor és lo que provoca la controvèrsia

   

  Correctament:            el/ allò                                                 el / allò

   

   

  2) Ninguna persona pot agafar el seu llibre i posar-lo a Internet.

   

  Correctament:  Cap= Ningú

   

  Ningún/ Ninguna no existeix en català,

  Cap, exemple: No hi ha cap problema, No hi ha cap revista

  Ningú, exemple: No hi ha ningú, cap persona.

   

   

  3) La gent té que treballar…

   

  Correctament:            ha de…

   

   

  Després la classe continua amb un concurs. La Lourdes diu que s’ assembla molt a un concurs de televisió anomenat El Gran Dictat.

  La classe es divideix en grups i la Lourdes reparteix unes fotocòpies. L’exercici es divideix en dues activitats. Per una banda, “La paraula mal dita” i, per una altra banda,  “La frase desfeta”.

  Hem de posar les paraules (12 paraules) correctes  i hem d’ordenar la frase de forma correcta, en 2  i 3,5 minuts respectivament.

   

  Paraula ma dita:

  20 punts o 10 per paraula correcta

   

  • palillo escuradents
  • cubito glaçó
  • catxorro cadell
  • ombligo melic
  • berberetxu escopinya
  • enfermer infermer
  • lio      embolic
  • pepino cogombre
  • xino xinès
  • boniato moniato
  • mariquita marieta
  • juanete galindó

   

   

  Frases:

   

  20 punts per frases correctes

   

  • Ser bisexual duplica les oportunitats d’ aconseguir una cita per dissabte a la nit.

   

  2) El benestar és quan vas a un dinar i el compte el paga un altre.

   

  3) El dia que vaig llegir que l’ alcohol era dolent per a la salut vaig deixar de llegir.

   

  Després del concurs hem finalitzat amb el exercicis pendent dels pronoms febles:

   

  • Em van dir que serien a la festa però no hi
  • Volien que els expliqués el que havia passat però no els ho vaig explicar.
  • El Jordi vol el diari: Per què no l hi compres?
  • Dijous vaig anar a la platja i en vaig tornar divendres.
  • L’ habitació està desendreç Endreça- la !
  • El nen vol caramel. Per què no lin compres uns quants?
  • Sempre que parla d’aquets tema m’ avorreix i en parla sempre. ( o men parla sempre)
  • Aquella noia és la teva germana o no l és? (la+ és= l’és).
  • Els teus fills volen anar al cine. Per què no els hi portes?
  • ells volien aconseguir la llicència per obrir el local però l’ Ajuntament no els la va concedir. ( CD det. la + CI pl. els)
  • Ell volia aconseguir la llicència per obrir el local però l’ Ajuntament no la hi va concedir. ( CD det. la + CI sing li/ hi). *IMPORTANT*
  • Si ell vol pomes, li n donaré un parell. ( CD ind. en + CI sing. li)
  • Vols que expliqui a la Marta el que va a passar o no vols que li ho expliqui? ( CI sing. li + CD neutre ho)
  • Volia accedir a aquella feina però no hi va poder accedir.
  • Va comprar el pis a uns veïns o no els el va comprar? ( CD det. el + CI pl. els).

   

   

  * IMPORTAT: EL PRONOMS LES CONVERTEIX EN HI I L’ORDRE DE COL.LOCACIÓ S’INVERTEIX

   

  CD (determinat)+CI (singular)——————-    LA HI

  L’HI

  ELS HI

  LES HI

   

   

  Per últim la Lourdes ha plantejat el tema dels Verbs Irregulars… Ha explicat que:

   

   

  • No hi ha infinitius que acabin en –guer ni gerundis que acabin en –guent

   

  Sapiguer   Saber

              sapiguent     sabent          

  poguer          poder

  poguent        podent

   

  • Hi ha molts verbs irregulars de la segona conjugació que acaben en –c (un so velar) en la primera persona del singular del present d’indicatiu:

  Jo bec, molc, resolc, entenc, aprenc

  Tots aquest verbs presenten un altre so velar, -gu, en el present de subjuntiu (begui, beguis, begui, beguem, begueu, beguin) i en el pretèrit imperfet de subjuntiu (begués, beguessis, begués, beguéssim, beguéssiu, beguessin).

   

  Quan expressem una ordre amb “no”, el temps verbal que utilitzem és el present de subjuntiu. Ja que els verbs velars presenten gu en els temps de subjuntiu, sempre tindrem gu en les ordres negatives.

  No estenguis la roba!

  No encengueu l’espelma!

  No escrigueu aquí!

   

  En canvi, si l’ordre és positiva, el temps verbal que fem servir és l’imperatiu. Si “tu” no porta g, “vosaltres” tampoc en portarà. Per exemple:

   

  Encén tu

  Encengui ell/ella/vostè

  Encenguem nosaltres

  Enceneu vosaltres

  Encenguin ells

   

  Així, “no encengueu l’espelma”, però “enceneu l’espelma”.

   

  Andrea

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share

  Article complet

 • 10a sessió Suficiència 3

  14 de maig de 2015

  Dijous passat la Lourdes va  començar la classe repartint dos articles i va dividir la classe en dos grups.   Al nostre grup ens va tocar l’article  “Wert compara la immersió lingüística amb el franquisme” i a l’altre grup li va  tocar un article  sobre “La  pirateria”.
  Vam haver de llegir cada grup el seu article i després un dels membres del grup va llegir un dictat que estava penjat a la porta.  Vam omplir l’espai buit del full i  després el vam corregir.  Després,  a la pissarra es podia llegir aquesta frase en llatí:

  “ Errare humanum est”

  Per acabar amb aquesta activitat, en vam posar en comú els errors:

  -Vol demanar als seus fills que estudin  en català.
  Correcció:
  -estudiïn  (subjuntiu)

  -Aprenen holandès, aleman  i anglès.
  Correcció:
  -alemany

  Jo penso que no s’ha de debatir això.
  Correcció:
  -debatre

  -Dividim a la gent per acabar
  Correcció:
  -la gent
  En aquest cas es tracta de complement directe, per això, no porta mai la preposició a.  Podem fer la prova de la passiva per saber si es tracta efectivament d’un complement directe:   la gent és dividida.

  -Jo estic  — d’acord perquè els llibres són molt cars.
  Correcció:
  -Jo hi estic d’acord…
  Es tracta de complement preposicional.  El verb estar d’acord necessita alguna cosa per completar el seu significat i exigeix una preposició.   Estar d’acord amb la pirateria.

  -Això vale la mitat.
  Correcció:
  -Això val la meitat.

  -22 i pico  euros
  Correcció:
  -Més o menys,  -aproximadament,  -i escaig…

  A continuació s’han corregit els errors del dictat:

  -Acabès
  Correcció:
  -Acabés
  Amb el pretèrit  imperfet de subjuntiu las terminacions porten accent tancat:
  Acabés
  Acabessis
  Acabés
  Acabéssim
  Acabéssiu
  Acabessin
  També l’hi porten amb la terminacio:   ís, issis, ís, issim,  íssiu, issin

  -Li’n buscat
  Correcció:
  -Li han buscat
  El verb mai s’apostrofa!
  Només es poden apostrofar: els articles, els pronoms i la preposició “de”, ja que són partícules que no porten gaire significat.

  -Per els passadissos
  Correcció:
  Pels

  -Habien
  Correcció:
  -Havien
  El pretèrit imperfet de indicatiu s’ha  d’escriure  sempre amb v baixa.
  Anava
  Anaves
  Anava
  Anàvem
  Anàveu
  Anaven

  -Se ha assabentat.
  Correcció:
  -Se n’ha  assabentat o s’ha assabentat de la notícia.
  Complement preposicional.  El verb assabentar-se exigeix una preposició i alguna cosa per completar el seu significat i, si no ho posem, hem d’afegir-hi un pronom feble.  En aquest cas és:   EN.
  –  Hauríem sempre d’apostrofar al més a la dreta possible:
  Us heu assabentat de la notícia?
  Sí, ens n’hem assabentat.

  Per a la propera setmana hauríem de fer un nou article d’opinió sobre els temes que han vist avui a classe o sobre un tema lliure.  Ha de tenir com a mínim 150 paraules.

  Per finalitzar la classe, la Paqui va llegir la seva entrada al blog i vam corregir les tres primeres frases del full d’exercicis amb els pronoms febles.

   

  Diana

  Share

  Article complet

 • 9a sessió Suficiència 3

  12 de maig de 2015

  Partint d’uns exercicis que la Lourdes ens ha donat per a fer individualment i que després hem corregit en grup, avui hem treballat LES COMBINACIONS BINÀRIES DE PRONOMS FEBLES (de dos en dos)

  PASSOS A FER:

  1r     Completar la frase amb tota la informació que tinguem.

  2n    Identificar el complement verbal i substituir-lo pel pronom feble corresponent.

  3r     Col·locar els pronoms en ordre. Com a norma general:       CI + CD + altres complements

   

  EXERCICI:

  • Els alumnes ja saben que demà no hi haurà classe? ………………..has de fer saber immediatament.

  Completem la frase: Has de fer saber immediatament als alumnes que demà no hi haurà classe.

  Identifiquem i substituïm:          -als alumnes: CI PLURAL; substitució: ELS

  -que demà no hi haurà classe: CD NEUTRE (oració subordinada); substitució: HO

                  Posem en ordre: CI + CD

  Solució: ELS HO has de fer saber immediatament.

   

  • La Mariona vol la solució. Ja …………………….. has dit?

  Completem la frase: Ja has dit la solució a la Mariona?

  Identifiquem i substituïm:          -la solució: CD DETERMINAT; substitució: LA

  a la Mariona: CI SINGULAR; substitució: hauria de ser LI però és HI. *

                  Posem en ordre: en aquest cas CD + CI **

  Solució: JA LA HI HAS DIT? (sense apostrofar; L´HI ho trobarem quan es tracti de CD MASCULÍ.)

  Es tracta d’una combinació especial: si tenim un CD DETERMINAT (representat per el, la, els, les) i un CI SINGULAR (representat per li) el pronom li es converteix en HI (*) i s’inverteix l’ordre de col·locació CD + CI (**)

   

   

  • El Pau vol un tractor nou. …………………… compraré un pel seu aniversari.

  Completem la frase: Compraré un tractor nou al Pau.

  Identifiquem i substituïm:          -un tractor nou: CD INDETERMINAT;  substitució: EN

                                                                –al Pau: CI SINGULAR; substitució: LI

  Posem en ordre: CI + CD

  Solució: LI‘N (li + en apostrofat) COMPRARÉ UN PEL SEU ANIVERSARI.

   

  • Són els teus veïns o no ………… són?

  Són els teus veïns o no són els teus veins?

  Els teus veïns:   ATRIBUT DETERMINAT (complementa el verb copulatiu SER i està introduït per ELS TEUS); substitució: ELS

  Solució: SÓN ELS TEUS VEÏNS O NO ELS SÓN?

   

  • Has de col·locar les camises a l’armari. Per què no …………..col·loques?

  Per què no col·loques les camises a l’armari?

  Les camises: CD DETERMINAT; substitució: LES

  A l’armari: CC DE LLOC precedit de preposició A; substitució: HI

                  Posem en ordre: CI + CD + altres complements

  Solució: PER QUÈ NO LES HI COL·LOQUES?

   

  • Els alumnes volien el certificat d’assistència. Ja ………….has donat?

  Ja has donat el certificat d’assistència als alumnes?

  El certificat: CD DETERMINAT; substitució: EL

  Als alumnes: CI PLURAL; substitució: ELS

   

  Posem en ordre:  CI + CD

   

  Solució: JA ELS L’ HAS (ELS EL HAS apostrofat) DONAT?

   

  • L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no ……….. va deixar?

  o no va deixar la bicicleta al seu germà?

  La bicicleta: CD DETERMINAT; substitució: LA

  Al seu germà: CI SINGULAR; hauria de ser LI però és la combinació especial d’abans. Es converteix en HI

   

  Posem en ordre: també canvia…. CD + CI

  Solució: L’ELISENDA VA DEIXAR LA BICICLETA AL SEU GERMÀ O NO LA HI VA DEIXAR?

   

  • Penses treure les sabates del sofà? Treu …………….ara mateix!

  Treu les sabates del sofà ara mateix!

  Les sabates: CD DETERMINAT; substitució: LES

  Del sofà: CC DE LLOC precedit de preposició DE; substitució: EN

   

  Posem en ordre: CI + CD + altres complements

   

  Solució: TREU- LES – EN ARA MATEIX! ***

   

  (***) Els pronoms han d’anar sempre units al verb, i si hi ha dos o més pronoms han d’anar sempre junts, ja sigui al davant del verb o al darrere.

  Si van darrere del verb sempre han d’estar lligats entre si amb guionets, apòstrof….hi hagi els que hi hagi.

  Com a norma trobarem

   

  PRONOM + VERB

  També podem trobar:

   

  Verb imperatiu + pronom; Exemple: porta’ls de seguida!

  Verb infinitiu + pronom; Exemple: no t´he dit de portar-ne tants

  Verb gerundi + pronom; Exemple: portant-los així et cauran

  Verb format amb un infinitiu.., els pronoms hi poden anar al davant o al darrere; Exemple: He d’anar-hi demà / Hi he d’anar demà

   

  • Vas anar a Viladecans ahir al matí. Quan …………vas tornar?

  Quan vas tornar de Viladecans?

  De Viladecans: CC DE LLOC precedit de preposició DE (sempre hem de fixar l’atenció en l’ultima frase); substitució: EN

                  Solució: QUAN EN VAS TORNAR?

   

  • Aquell home es diu Josep o no …………diu?

  Aquell home es diu Josep o no es diu Josep?

  Es diu Josep: COMPLEMENT PREDICATIU (verb dir-se); substitució: EN

                  Solució: AQUELL HOME ES DIU JOSEP O NO SE’N DIU?

   

  • M’he penedit d’aquella decisió. Tu no ……………….has penedit?

  Tu no t’has penedit d’aquella decisió?

  D’aquella decisió: COMPLEMENT PREPOSICIONAL introduït per preposició DE; substitució: EN

   

  Solució: TU NO TE N’HAS  PENEDIT?

  A continuació la Lourdes ens ha donat uns fulls de teoria però ens aconsella que no ens compliquem la vida intentant aprendre el seu contingut. Amb el que hem vist a classe hi ha més que suficient.

  Després la professora ha copiat a la pissarra un fragment d’un dels nostres articles d’opinió; és el següent:

  Crec que els estem exigint massa, ens estem oblidant de que son nens i encara han de jugar i fer activitats diverses i esports,i crec que tot és important, no només estudiar i aprobar uns exàmens que posen uns professors i que els nens han d’aprovar. Tots aquests canvis, a més, arriben quan la majoria de nens tenen biològicament els canvis i necessiten el seu temps d’adaptació.”

  Llegit el text, entre tots hem fet correccions (caiguda de preposició a la primera línia) i suggeriments per millorar-lo. Fent les frases més curtes, eliminant algunes paraules i evitant repeticions hem aconseguit que quedés així:

  Crec que els estem exigint massa. Ens estem oblidant que són nens i encara han de jugar i fer activitats diverses. Opino (penso, sóc del parer) que tot és important i no només estudiar i aprovar uns exàmens que posen uns professors. Tot això, a més, succeeix quan la majoria de nens canvien biològicament i necessiten el seu temps d’adaptació.”

  Finalment i per acabar, en Tadeusz ha llegit la seva entrada al dietari del dia 7 de maig, i amb això – paraules textuals de la Lourdes-, s’han acabat els pronoms!! però  no sense fer abans els deures que ens ha posat.

  Una última informació: dia 18 de juny, a les 19,00 hores, FESTA CURSOS CATALÀ al Castell.

  Paqui

   

   

   

  Share

  Article complet

 • 7a sessió Suficiència 3

  Hem començat llegint el resum del diari del 30-4-2015 per part del José Luis. Després la Lourdes ha repartit uns paperets per formar tres grups de cinc persones. Cada grup havia de fer exercicis sobre un dels tres complements que faltaven per explicar dels pronoms febles.

  La Paqui, el Jordi, el José Luis, el Carlos i jo hem fet un grup sobre el complement predicatiu. L’Anna, l’Andrea, el Xavier, la Sibylle i el Josué han format un grup sobre el complement circumstancial i la Diana, el Tadeus, el Fran, la Nadia i la Paloma han fet un grup sobre el complement preposicional.

   

  Complement circumstancial

  • De lloc ( respon a les preguntes On? i D’on? ) Vius a Castelldefels? Sí, hi visc.
  • De manera ( “                   Com?) Treballa molt dur? Sí, hi treballa.
  • De temps ( “                   Quan?) Vindrà tard? Sí, hi vindrà.
  • Quan el complement circumstancial és de lloc i està introduït per la preposició (de), llavors utilitzem el pronom feble (en) i les seves variants. En la resta de casos utilitzem el pronom feble (hi). Véns de Castelldefels? Sí, en vinc.
  • Exemples:
  1. Demà aniré al concert. Demà hi aniré.
  2. Baixava de la primera planta. En baixava.
  3. Anava amb tu. Hi anava.
  4. Treu la motxilla de l’armari. En treu la motxilla.
  5. Visc a Barcelona. Hi visc.

  Complement Preposicional

  • Introduït per les preposicions (a, amb, en, per, per a) utilitzem (hi).

  Estava acostumat? Hi estava.

  • Introduït per la preposició (de) utilitzarem (en, n’, ’n,-ne). Parla de moltes coses? Sí, en parla.
  • Exemples:
  1. Vols parlar de les eleccions? Vols parlar-ne? No en vull parlar. I tant que en vull parlar. I tant que vull parlar-ne.
  2. Et burles massa de la llei. Te’n burles massa.
  3. No volem renunciar a res. No hi volem renunciar. No volem renunciar-hi.
  4. No pensa mai en els altres. No hi pensa mai.
  5. No parlem mai de futbol. No en parlem mai.
  6. Es dedica al bricolatge. S’hi dedica.

  Complement Predicatiu

  • Respon a la pregunta de Com?.
  • Quan els verbs són dir-se, fer-se i anomenar-se, llavors utilitzem (en) i en la resta de casos utilitzem (hi). Va penjar el quadre tort? Sí, va penjar-hi el quadre. Es diu Joan? Sí, se’n diu.
  • Exemples:
  1. Aquest noi es diu Marc? Sí que se’n diu.
  2. Han penjat els quadres torts? Sí, hi ha penjat els quadres.
  3. En Carles s’ha tornat antipàtic? Sí, en Carles s’hi ha tornat.
  4. Trobo l’Anna estranya? Sí, hi trobo l’Anna.

  Després hem llegit un text de la Montserrat Roig “Amadeu no em toquis el pronom feble” on fa una crítica al seu amic Amadeu, que en el seu programa televisiu havia posat el títol “Tria Tres” en lloc de la frase correcta que seria “Tria’n tres”.

  Per últim, la Lourdes ens ha repartit un exercici de pronoms febles que hem d’acabar a casa i el corregirem el proper dia de classe.

  Juan

  Share

  Article complet

 • 6a sessió Suficiència 3

  Diari suficiència 3

  Avui dijous 30 de abril, hem començat la classe fent un repàs sobre  complements verbals. La Lurdes ens ha donat un full on explica alguns d’aquests complements (la seva identificació i substitució pel pronom feble corresponent) i un altre full d’exercicis amb espais buits per omplir-los amb els tipus d’articles o preposicions que correspongui.

  La setmana passada, la Paloma va explicar en el seu diari el complement directe (CD) i complement indirecte (CI) . Però tornarem a repassar aquests complements una altra vegada per recordar-los.

   

  Complement directe

   

  Com es pot diferenciar:

  • Passant de l’oració activa a la passiva

  Ex: Hem escoltat la conferència.  La conferència  ha estat escoltada per nosaltres

  • No va precedit de preposició

  Ex: S’ha d’estimar molt la dona.  La dona ha de ser molt estimada

  Tipus:

  • Determinat: Introduït per: article determinat, demostratiu, possessiu Substitució: el, la, els, les (l’, ‘l -lo, la, ‘ls, -los, les)

  Ex: Has cridat el nen?  No l’he cridat mai

   

  Exemples de la fulla d’exercicis:

  1.    Ells sempre saluden en Pere; però elles no el saluden mai.
  2.  Has vist la Roser? la vaig veure ahir.
  3.  Aquests documents, endreça’ls al seu lloc.
  4. Escolteu aquest disc, però escolteu-lo amb atenció.
  5. Llenceu tota la brossa: llenceu-la avui mateix.

   

  • Indeterminat: No està introduït per cap article determinat ni demostratiu ni possessiu

  Substitució: en (n’, ‘n, -en)

  Ex: Tens cervesa?  No en tinc cap.

  Quants llibres  tens?  En tinc quatre.

   

  Exemple del full d’exercicis:

  1. En Sergi, de llet, no en beu gaire.

   

  • Neutre: “això”, “allò”, oració subordinada

  Substitució: Ho

  Ex: Portes això? No ho porto.

  Compres el que et vaig dir.  Compra-ho

   

  Exemple del full d’exercicis:

  1.    Això, la Nuria ho vol o no ho vol?

   

  Complement indirecte  (respon a A QUI, PER A QUI)

   

    Introduït per la preposició a o per a i amb idea de destinació.

  1. Singular: Li: Ex: Vaig comprar això per a la Maria? Sí que li vaig comprar això.
  2. Plural: Els (‘ls, -los) Ex: Portes pastís a les noies? Si els porto pastís.

  Exemples del full d’exercicis:

  1. Em va dir si volia sopar amb ell i li vaig dir que sí.
  2. Vaig prometre a les alumnes que els regalaria un llibre.
  3. Vaig preguntar-los a quina hora tancaven la botiga, als dependents.
  4. Que els vas ensenyar el pis, a les veïnes?
  5. Té, a les bibliotecàries, torna’ls les revistes que em van deixar.

   

  Atribut

   

  Complementa  els verbs (  ser, estar i semblar)

  Tipus:

  • Determinat: Introduït per: article, demostratiu, possessiu

                      Substitució: el, la, els (l’, ‘l, -la, -lo, ‘ls, -los, les)

                           Ex: És la teva filla ? Si que l’és.

   

  • Indeterminat: La resta de complements. Substitució: Ho

  Ex: És d’Esplugues. Ella també ho és.

  Estan molt feliços; tots ho estem

  Exemples del full d’exercicis:

  1. En Pere és metge o no ho és?
  2. Semblaven angelets, però no ho eren.

  15 . Ell és l’alcalde? Si que l’és  (deter.)

  A continuació, hem fet grups de tres. La Lurdes ens ha donat a cada grup una vinyeta diferent, d’un diari, amb nens i professor en classe. Aquestes vinyetes, estaven tallades en quatre parts, i hem hagut d’ordenar-les segons el diàleg entre professor i alumne. Després, cadascú triava la seva conclusió d’aquesta vinyeta.

  Finalment, hem de llegir un article del professor Joan Maria Girona  sobre:  Innovació escolar,centres innovadors i escola pública , i després , cadascú hem de triar una frase per resumir cada paràgraf.  No ens ha donat  temps per a fer aquest últim treball.  Continuarem.

   

  Fins  aviat,

   

  José Luis

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Share

  Article complet

 • 8a sessió Intermedi 3

  Castelldefels, 7 de maig de 2014

   

  Hola a tothom,

  Avui dimarts hem començat recordant les alternances ortogràfiques que vam veure en la classe anterior.

  Seguidament, ens han explicat:

   

  COMPLEMENT DIRECTE: que hi ha tres tipus diferents:

  –          Determinat: construït amb un article, un demostratiu o un possessiu. Se substitueix per: el, la, els, les.

  Exemple: Has comprat les maduixes? à Sí, les he comprat.

  –          Indeterminat: se substitueix per en.

  Exemples: Vols pa? à Sí, en vull.  Tens gana? à Sí, en tinc.

  –          Neutre: quan és una oració, això o allò. Se substitueix per ho.

  Exemple: Has comprat el que t’ha demanat? à Ho has comprat?

   

  COMPLEMENT INDIRECTE:

  Sempre està introduït per la preposició a o per a.

  És el beneficiari de la acció, el destinatari.

  Exemples: Compro un regal a la Maria Pilar; Posem un deu a la Noelia.

  Pot ser:

  –          Singular (se substitueix pel pronom li)

  –          Plural (se substitueix pel pronom els)

   

  Després d’aquesta explicació vam realitzar un exercici sobre aquests dos complements verbals:

   

    Com se substitueix? Per què?
  Vols el cafè, Josep?

   

  Sí, el vull Complement directe determinat
  Vols la llet, nen? Sí, la vull Complement directe determinat
  Vols llet, nen? Sí, en vull Complement directe indeterminat
  Vols això, nen? Sí, ho vull Complement directe neutre
  Em va dir si volia sopar amb ell i vaig dir a ell que sí Li vaig dir que sí

  Vaig dir-li que sí

  Complement indirecte singular
  Vaig prometre a les alumnes que regalaria a les alumnes un llibre Que els regalaria un llibre Complement indirecte plural
  Estan enfadats perquè no has dit la veritat a ells Els has dit Complement indirecte plural
  Vaig preguntar a la dependenta a quina hora tancaven la botiga Li vaig preguntar

  Vaig preguntar-li

   

  Complement indirecte singular

  A continuació, vam fer una gravació en equip, relacionada amb el treball fet sobre la seguretat laboral, explicant arguments per millorar les diverses professions.

  I per finalitzar la classe d’avui, tenim de deures un quadre amb paraules per posar si ens sona que són masculines o femenines i que el corregirem dijous.

  Espero que no m’hagi oblidat gaires coses.

  Una salutació,

   

  Amelia

   

  Share

  Article complet

 • 7a sessió Intermedi 3

  Dietari intermedi 3

  Castelldefels, 29 /04/2014

  Hola, companys,

  Avui dimarts, hem començat llegint el dieteri que va fer l’Andrea la setmana passada.
  Hem repassat tot allò que havíem fet la classe anterior i que la Magda ho ha exposat
  en el seu dietari.

  A continuació, hem vist:

  Complement circumstancial

  El cc afegeix al verb informació de lloc (on, d’on), de temps (quan), de mode (com)…
  Exemple: Treballo com a tècnic informàtic en una multinacional.

  Pronoms amb funció de complement circumstancial.

  El cc se substitueix per en quan es tracta d’un complement de lloc introduït per la preposició de (de+lloc)= en.

  Exemple: Tornes del mercat? / No, no en torno.

  Se substitueix per hi en la resta de casos.
  Exemple: Treballes en una cafeteria? / Sí, hi treballo.

  Pel que fa a exercicis en grups, hem fet la substitució del complement nominal o atribut,
  complement circumstancial i complement preposicional pels pronoms corresponents.

  Els exercicis consten de tres blocs de quatre frases. Cada membre del grup fa l’exercici d’un bloc i corregeix els altres dos blocs.

  Bloc 1:

  1) Treballa en un poble de la costa. ->Hi treballa / Hi substitueix (en un poble de la costa)-cc
  2) Vius a Viladecans?-> No, no hi visc / Hi substitueix (a Viladecans) -cc
  3) Vaig trobar en Jordi al mercat.-> Vaig trobar-hi en Jordi / Hi substitueix (al mercat) -cc
  4) Han tornat de Calella. -> N’han tornat / En = (de+lloc) substitueix (de Calella) -cc

  Bloc 2:

  1) Ella és alta. -> Ho és / Ho substitueix (alta) atribut -verb ser
  2) Ell sembla cansat. -> Ho sembla / Ho substitueix (cansat) atribut -verb semblar
  3) Ells estan avorrits. -> Ho estan / Ho “ (avorrits) atribut -verb estar
  4) Ella és la presidenta. -> No l’és / La “ (presidenta) atribut -verb ser

  Bloc 3:

  1) Penso en tu. -> Hi penso / Hi substitueix (en tu) –complement prep.
  2) Accedeixo a la feina. -> Sí, hi accedeixo / Hi substitueix (a la feina) – complement prep.
  3) Parlem d’aquest tema? -> Sí, en parlem / En =(de) substitueix (d’aquest tema)- complement prep.
  4) T’adones del problema? -> No, me n’adono / En= (de)substitueix (del problema)- complement prep.

  No he agafat nota de res més. Suposo m’hauré oblidat de coses.

  Salutacions,

  José Luis

  Share

  Article complet

 • 6a sessió Intermedi 3

  Castelldefels, 27/04/2014

  Hola a tothom,

  Avui m’ha tocat a mi fer el resum de la classe del dijous 24. No em tocava, però algú es va deixar les ulleres. Ha, ha, ha… (és broma).

  Vam començar la classe repassant algunes paraules que quan les posem en plural canvien molt la terminació.

  ALTERNANCES ORTOGRÀFIQUES

  Ca-ques= vaca/ vaques
  Ga-gues= mantega / mantegues
  Ja-ges=platja / platges
  Gua-gües= aigua / aigües
  Ça-ces= força / forces
  Qua -qües= pasqua / pasqües

  A continuació,

  Paraules masculines que acaben en A

  Arca- patriarca, monarca, etc.
  Cida- pesticida, insecticida, etc.
  Ista-artista ,dentista, etc.
  Ma-problema, idioma, etc.
  Ta- poeta, planeta, etc.

  Paraules femenines que acaben en E

  Catàstrofe, imatge, intempèrie, mare, etc.
  Paraules que s’escriuen amb A però que no segueixen cap norma correcta.
  Avaria, avaluació, sanefa, assassí, etc.

  Paraules que s’escriuen amb E però que no segueixen cap norma correcta.

  Emparar, Empordà, meravella, treball, tràfec, assemblea, temptejar, estella, etc.

  I finalment , verbs jeure, néixer i treure

  Síl•laba àtona—-A —Jaiem…
  Síl•laba tònica —E—Jec, treu, neix…

  Hem fet grups per treballar i fer uns mots encreuats amb aquestes paraules que surten anteriorment.(ens ha agradat molt)
  En la segona part de la classe, la Lourdes ens va donar un exercici on havíem d’omplir els espais buits amb el pronom adequat.

  Després la Ingrid (l’Àngels) i jo (la Núria), vam llegir el text per corregir-lo i la veritat és que les respostes no van anar gaire bé.

  Però després ho va explicar:

  COMPLEMENT NOMINAL O ATRIBUT

  Serveix per donar sentit als verbs ser, estar i semblar.
  Exemple: jo sóc
  Tu estàs aquestes frases no tenen sentit, necessiten un atribut
  Ell sembla

  Exemple: jo sóc experta en riscos laborals

  PRONOMS AMB FUNCIÓ D’ATRIBUT

  -L’atribut se substitueix per el/la/els/les quan està introduït per un article determinat, un possessiu o un demostratiu

  Exemple: És l’expert en seguretat laboral de l’empresa
  Sí, el sóc.

  Se substitueix per en quan es vol emfatitzar la frase.

  Per exemple: els treballadores estan protegits?

  I tant que n’estan

  Se substitueix per ho en la resta de casos.

  Per exemple: Estem cansats?

  Sí, ho estem.

  COMPLEMENT PREPOSICIONAL

  El cp se substitueix per en quan està introduït per la preposició de

  Exemple: T’adones d’això?
  Sí, me n’adono.

  Se substitueix per hi en la resta de casos.

  Exemple: Encara pensa en el teu amic?
  Encara hi penso.

  Espero haver-ho recordat gairebé tot.

  Magda

  Share

  Article complet

 • 11a i 12a sessió Intermedi 2

  Bon dia a tothom!

  Aquesta setmana vam començar repassant els pronoms que havien aparegut la setmana passada (complement directe, indirecte i circumstancial). Vam veure la forma que adopten segons si van davant o darrere del verb i si aquest comença o acaba en vocal o consonant. Per fer-ho vam localitzar els pronoms que apareixien en aquest text i després vam completar-ne el quadre. Si no vau venir, aquí el teniu: quadre pronoms Vam practicar una mica més fent un exercici d’una fotocòpia que us vaig donar. Si no vau venir, us la donaré el proper dia.

  D’altra banda, vam continuar preparant la presentació oral que fareu del teatre que esteu treballant. Vam començar a preparar un esquema del text que heu escrit, ja que no el podrem llegir. Això sí, l’esquema ens servirà per poder-nos orientar durant la presentació. En principi, farem les presentacions dijous vinent. 🙂

  Vam dedicar l’última part de la classe de dijous a fer algunes activitats per veure la importància de l’escolta activa i de la comunicació no verbal. Alguns vau adoptar els rols que us vaig indicar i alguns (molt valents, per cert) van explicar-vos una obra de teatre o una pel·lícula que els havia agradat molt o que no els havia agradat gens. Bé, va quedar clar com influeix l’actitud corporal dels oients en el ponent.

  Finalment, us hauria d’haver gravat fent l’exercici del lavabo. Us vau sentir còmodes, us vau aixecar i vau explicar als vostres companys el millor o pitjor lavabo que heu vist mai. Recordo perfectament la banyera de què parlava la Sybille, l’espelma del Fran, com el Miquel ens transportava al segle passat, la cara de fàstic del Josue parlant d’un lavabo que no va netejar o la cara de circumstàncies del Carlos. 😉

  Estàveu parlant en públic. En petit grup i en confiança, és cert, però us vau posar davant d’un petit auditori i els vau atraure, vau captar-ne l’atenció i us vau comunicar eficaçment. Felicitats!

  Finalment, us vaig proposar una activitat més per veure la importància de mirar l’auditori quan estem parlant. Déu n’hi do els disbarats que vau dir mirant els ulls del vostre company. Va costar controlar el riure, oi? Si us interessa el tema, us deixo un vídeo on apareix Sebastià serrano, un expert en comunicació no verbal, analitzant els gestos dels polítics. A partir del minut 5.

  Bé, que passeu un bon cap de setmana i fins dimarts!

  Lourdes

  Share

  Article complet

 • 9a i 10a sessió Intermedi 2

  Bon dia,

  La setmana passada vam repassar la perífrasi de probabilitat i alguns adjectius que havien aparegut la setmana anterior. Si no vau venir, el proper dia demaneu-me la fotocòpia dels exercicis.

  També vam començar a elaborar una fitxa amb la informació del teatre que havíem triat. Com us vaig avançar, n’acabarem fent una presentació oral. Vau pensar, també, 5 o 6 preguntes relacionades amb el teatre per fer als vostres companys. Ens van servir per repassar els interrogatius i per introduir els pronoms que necessitàvem per respondre. Els recordeu? Van aparèixer el complement directe, el complement indirecte i el complement circumstancial.

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share