Entrades amb l'etiqueta ‘pronoms’

 • Pronoms, pronoms, pronoms…

  Bona tarda,

  Aquesta setmana hem estat treballant les combinacions binàries de pronoms. Després de la feina feta, doneu suport a aquesta proposta? 😉

  Com que ja veieu que no ha tingut gaire suport, us deixo uns enllaços per si voleu practicar.

  teoria i funcions dels pronoms (d’1 en 1). Itineraris d’aprenentatge (Intermedi)

  teoria i activitats de combinacions binàries. Itineraris d’aprenentatge (Suficiència)

  Fins després,

  Lourdes

  Share

  Article complet

 • 15a sessió (Suficiència 3)

  Hola, companys!

  Sóc l’Azucena i em toca fer un resum de la classe del dimarts 17 de novembre.
  Som molt a prop de la prova final i estem casi tots molt nerviosos i nervioses!
  En primer lloc, us explicaré què hem fet a classe i després tornaré a donar-vos alguns exemples de pronoms febles que hem corregit . És un tema molt complicat i per això repeteixo l’explicació dels pronoms febles.

  A classe hem fet:

  *Hem corregit exercicis amb pronoms febles i la Lourdes ha explicat com hem d’analitzar les frases per aconseguir fer la substitució correctament.

  *La “profe” ens ha donat un full on ens ha explicat què hem de fer per mantenir els 20 punts que teníem quan va començar el curs. Tenim fins el dijous de la setmana vinent per acabar les coses que hem d’entregar el dia indicat. Ens queden 3 classes.

  * Si voleu anar al cinema aquest cap de setmana (21 i 22 de novembre) podreu veure la pel·lícula “Del revés” als Yelmos per només 4 euros.

  * Hem fet 5 grups a classe i hem rebut diversos temas que estaven penjats al blog.
  Cada grup hem de fer 4 preguntes dels temes que tenim. Cada pregunta s’haurà d’escriure en 5 post-its. Aquest “joc” l’acabarem el dijous vinent.

  Faré de nou un resum dels pronoms febles i us donaré els examples que hem fet a classe:
  COMPLEMENT determinat ==> el/la/els/les
  DIRECTE indeterminat => EN
  (no porta preposició) neutre ======> HO (això, allò)

  COMPLEMENT singular =====> LI
  INDIRECTE plural ======> ELS (mai “lis”)
  (porta a/ per a )

  COMPLEMENT ============> HI
  CIRCUMSTANCIAL de + lloc ===> EN
  (quan/quant/com)

  COMPLEMENT ====== =====> HI
  PREPOSICIONAL excepte” de” => EN

  ATRIBUT ===========> HO
  (ser, estar, semblar)

  Excepció important !!!
  CD determinat + CI singular Li es converteix en HI
  (el/la/els/les) (li)
  l’hi
  la hi
  els hi
  les hi

  Els deures que hem corregit són els següents:

  Recordeu l’ordre: CI + CD + altres…

  01. Em van dir que serien a la festa però no _hi eren.
  a la festa CC lloc HI

  02. Volien que els expliqués el que havia passat però no _els ho_ vaig explicar.
  a ells CI plural ELS
  el que havia passat CD neutre HO

  03. El Jordi vol el diari. Per què no _l’hi_ compres?
  el diari CD det. EL
  al Jordi CI sing. LI

  04. Dijous vaig anar a la platja i _en_ vaig tornar divendres.
  tornar de la platja CC de + lloc EN
  tornar a la platja CC lloc HI

  05. L’habitació està desendreçada. Endreça – la!

  l’habitació CD det. LA

  06. El nen vol caramels. Per què no (li en) li’n compres uns quants?

  per al nen CI sing. LI
  uns quants caramels CD indeterm. EN

  07. Sempre que parla d’aquest tema m’avorreix i _en_ parla sempre.
  d’aquest tema C. prepos. (de) EN

  08. Aquella noia és la teva germana o no l’és ?
  és la teva germana atribut LA

  09. Els teus fills volen anar al cine. Por què no _els hi_ portes ?
  els nens CD det. ELS
  al cine CC lloc HI

  10. Ells volien aconseguir la llicència per obrir el local però l’Ajuntament no els la va concedir.
  a ells CI plural ELS
  la llicència per… CD determ. LA

  11. Ell volia aconseguir la llicència per obrir el local però lAjuntament no la hi va concedir.
  ell CI singul. HI (LI) !!!
  la llicència CD determ. LA

  12. Si ell vol pomes, (li en) li’n donaré un parell .
  un parell de pomes CD indeterm. EN
  a ell CI sing. LI

  13. Vols que explique a la Marta el que va passar o no vols que li ho expliqui?
  a la Marta CI singul. LI
  el que va passar CD neutre HO

  14. Volia accedir a aquella feina però no hi va poder accedir.
  a aquella feina CC HI

  15. Va comprar el pis a uns veïns o no els el va comprar?
  el pis CD determ. EL
  a uns veïns CI plural ELS

  Us desitjo a tots i totes molta sort amb la prova final!

  M’agradaria que poguéssim celebrar que tota la classe hagi aprovat!

  BONA SORT!

  Share

  Article complet

 • Suficiència 3 (13a sessió)

  Bona tarda a tothom!

  Avui hem començat la classe amb “la nostra especialitat”: les combinacions binàries dels pronoms febles. Aquest és un tema que, per unanimitat, “ens agrada molt”. Vam corregir els deures (combinacions binàries), vam fer més exercicis i, com a premi, la Lourdes ens ha donat més deures per fer a casa.

  La Lourdes ens ha recalcat que, per fe bé la substitució dels complements per pronoms febles, hem de procurar fer la frase sencera omplint-la amb les paraules que hi falten i saber quines funcions fan. Després, aplicarem les normes de col·locació.

  Exemple:

  L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no ______________ va deixar?

  Abans d’identificar els complements, fem la frase sencera:

  “L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no va deixar la bicicleta al seu germà?
  CD det. [LA] CI sing. [LI]

  *Aquest és un cas especial en què hi ha un CD det. + CI sing. En aquest cas, el CI sing. passa de ser LI a HI: l’hi, la hi, els hi, les hi.

  Per tant, la frase quedaria així:

  -L’Elisenda va deixar la bicicleta al seu germà o no la hi va deixar?

  Deixant de banda els pronoms, vam fer algunes correccions d’errades de les presentacions del blog que vam fer per grups el darrer dia de classe. Algunes coses interessants i a tenir en compte van ser:

  -Les paraules femenines que comencen en i/u àtones i hi/hu, s’escriuen amb l’article la sense apostrofar:

  la universitat
  la informàtica
  la invitació
  la història
  la humitat

  -Depenent de la forma femenina d’un mot, si aquesta porta accent, també la portarà quan li afegim la terminació -ment.

  ràpid-a +ment = ràpidament
  lent-a +ment =lentament (no porta accent)
  paral·lel-a +ment = paral·lelament (no porta accent)

  -L’imperatiu del verb estar s’escriu amb -g-.

  Esteu tranquils – NO / Estigueu tranquils -SÍ.

  -En els verbs jeure, treure i néixer, quan la primera vocal del lexema és tònica s’escriu amb la vocal que es pronuncia; i quan és àtona, amb a.
  Treieu-vos – NO / Traieu-vos – SÍ

  – Cadascú és un pronom invariable. Equival a cada u i a tothom: “Cadascú es va menjar la sopa”.

  Cadascun o cadascuna són adjectius i van seguit d’una especificació: “Cadascun dels alumnes va estudiar per l’examen”.

  – Nostre / nostra, vostre/ vostra: terminació en -e si segueix d’una paraula masculina, i amb -a quan li segueix una paraula femenina.

  – Hem tingut que escriure – NO / Hem hagut d’escriure – SÍ (El passat perifràstic s´ha de fer amb el verb haver).

  -Examen no porta accent, perquè es tracta d’una paraula plana acabada en -en.

  En acabar les correccions, vam escollir els paràgrafs més interessants de cada presentació per poder crear la presentació definitiva per al nostre projecte de curs sobre “Com sobreviure a l’S3”.

  Finalment, vam veure les paraules amb l·l (la ela geminada), les quals no tenen una norma per saber quines paraules s’escriuen amb l·l, i quines amb l. Per tant, l’única manera d’escriure aquests mots correctament és aprendre´s de memòria les paraules que les porten encara que s’escriuen amb l·l:

  -La majoria de mots començats amb:

  al·l-: al·licient, al·lusió…
  col·l-: col·lecció, col·lectiu, col·loqui, col·legi…
  il·l-: il·lògic, il·luminar…
  mil·l-: mil·lèsima, mil·lenni..

  -La majoria de mots acabats en:

  -el·la: passarel·la, aquarel·la…
  -il·la: goril·la, clorofil·la…
  -il·lar: capil·lar, maxil·lar…

  Sense res més a al·legar, rebeu una salutació cordial.

  Marjorie

  Share

  Article complet

 • S1 13a sessió

  wineglass-553467_640

  La classe comença amb la pregunta d’en Jaume: Amb què et vas quedar de l’última sessió?

  Cadascú explica amb el que es va quedar.

  Seguidament, amb l’ajuda de la pantalla i el projector, revisem els textos que es van escriure l’altre dia per publicar al blog dels horts literaris. En Jaume els llegeix en veu alta i resolem alguns dubtes:

  • Us de les lletres m o n davant d’altres lletres

   

  • S’escriu m davant de m, b, p, t

  Exemples: immaculat, tomb, camp, comte

   

  • S’escriu n davant de v

  Exemple: desenvolupar

   

  • Excepcions: circumval·lació, tramvia

   

  • Prefix in-

   

  Aquest prefix significa “absència, privació” i es pot escriure de diverses formes depenent de la lletra per la qual comenci la paraula

  Exemples: innocent, immaculat, il·legal

   

  • Conte, comte, compta

   

  Sonen igual, però tenen significats molt diferents:

   

  • Conte (de contar)
  • Comte (de comtal)
  • Compta (de comptar)

   

  Finalment, triem per votació el text del grup 1.

   

  Després repassem les qüestions per reflexionar de les actes passades.

  De l’acta 5 comentem:

  De l’acta 6 comentem:

  • En un text no podem trobar “Hem parlat sobre…” i “… va fer…” perquè són dos temps verbals diferents. Hem de escriure tot el text amb el mateix temps verbal
  • Pel que fa a la frase “les sil·labes tónicas i átonas”, corregim les terminacions i els accents: “les sil·labes tòniques i àtones”.

   

  Aquesta correcció dóna peu a repassar com s’escriuen els plurals femenins quan les paraules acaben amb “ga”, “ca”, “ja”, “gua”, “qua”:

   

  Singular Plural Exemples
  -ga -gues Botiga à Botigues

  Tortugaà Tortugues

  -ca -ques Auca à Auques
  -ja

   

  -ges Platja à Platges

  Taronja à Taronges

  -gua -gües Aigua à Aigües
  -qua -qües Pasqua à Pasqües

   

   

  • L’article davant dels noms propis es pot suprimir quan es parla d’una persona pública o del autor d’una obra.

  Exemple: He llegit l’obra de Carles Riba

  • “Es va debatir” no és correcte, ha de ser “es va debatre”.

  En futur no és “debatirem” sinó “debatrem”

  • “Ens veiem el dimarts” ha de ser “ens veiem dimarts” perquè davant dels dias de la semana no es posa l’article. Sí que es posa quan parlem d’un dia concret, per exemple, “el dijous 15 d’octubre” o “fem clase el dimarts i el dijous”
  • Els dias de la semana i dels mesos començan amb minúscula

  De l’acta 7 comentem:

  • “Abans de que…” ha de ser “Abans que…”. En català després de “abans” mai s’escriu “de”
  • “Ha començat la classe dient que ens havíem de pensar una o dues paraules per si de cas els companys deien la nostra.”

  Aquesta frase té poca precisió lèxica perquè es repeteix el verb “dir”.

  És preferible utilitzar sinònims en comptes de repetir paraules per aconseguir un text molt més ric

  • Jaume proposa reescriure la frase “I després dir quina era la tònica” així: “I després dir-ne quina era la tònica”. D’aquesta manera fem referència a la síl·laba amb el pronom “-ne”

   

  De l’acta 8 comentem:

  • Revisem la frase “Possar-lis el seu article”. Ha de ser “Posar-los l’article”
  • “Posar” no porta “ss”
  • “Lis” no existeix

   

  Complement indirecte
  Català Castellà
  Li Le
  Els (-los) Les

   

  • “El seu” es redundant

   

  • “Islandia” porta accent (“Islàndia”) perque és una paraula esdrúixola. En castellà no porta accent perquè la síl·laba “dia” és diftong i per tant la paraula Islandia és plana.
  • “Vam continuar concretam” à “Vam continuar concretant”
  • “…per consensuar el calendari, cada grup comenta el seu projecte…”. Aquestes dues frases no s’han d’enllaçar amb una coma, sinó amb un punt.

  La correcció de la oració anterior ens porta a parlar una estona sobre les diferències entre el discurs parlat i l’escrit. Per exemple, mentre quan parlem utilitzem molt la conjunció “i”, quan escrivim separem les oracions amb signes de puntuació.

  Share

  Article complet

 • S1 12a sessió

  person-802502__180

  A les 11,45 hores en punt comença la classe:
  En Jaume, el nostre professor i guía en l’ensenyança del català comença a preguntantse a cadascú de nosaltres:
  “Amb qué et vas quedar l’últim día de classe ?
  – Les repostes son diverses, la majoría de nosaltres fa incís en la diferenciació de pronunciacions entre la “a” i la “e” de les sílabas àtones.
  – La Mari Ângels fa esment de la melmelada i no mermelada ni compota.
  – També es fa esment de les contraccions dels articles determinats i les apostracions d’articles, preposicions i pronoms febles, aquests últims apostrofats també pel darrera.
  Despres parlem dels projectes i posem dates al seu desenvolupament:
  – El día 12 de Novembre i haurá debat.
  – Els díes 17 i 19 es faran sessions de video per a la presentació de cadascú de nosaltres.
  – El día 26 es parlaran dels “Horts literaris” i l’aportació de tothom.
  – Els díes 1 i 3 de desembre en Jaume ferá un reportatge sobre el curs.
  – El tema de l’historia de Catalunya s’ha penjat al Google+ i en Jaume ens l’enviará a tots nosaltres. Hi ha que mirar el video cadascú de nosaltres i preguntar despres a clase sobre determinats processos historics.
  – En Carlos parla sobre les “aucas” o “romanceros” en el tema dels hots literaris.
  S’acaben les revisions de les Actes.
  Es torna a parlar del tema dels Horts Literaris, tema que segueix les indicacions d’una escola de nens d’Extremadura i a la que ens afegim.
  Es distribuirá el temari en tres parts:
  – El primer trimestre es parlará sobre la sembra: obres literaries sobre el vi, cançons i música que es debatrá el 26/11.
  – El segon trimestre es parlará sobre creixement i aprofundiment escollint les millors obres artístiques.
  – El tercer trimestre sobre la collita.
  Sobre la collita s’aclareixen temes:
  – Tastar és provar. Tast és experimentar.
  – Celler és el lloc on es guarda el vi i també d’altres begudes.
  – Bodega és el magatzem de vins i d’altres objectes en vaixells i avions.
  – Rebost és el lloc on s’amagatzeman els aliments d’una vivenda o habitatge.
  – Cava és un lloc soterrat i fresc on es pot guardar el vi, els formatges i derivats.
  Com participará la classe en els Horts Literaris ?
  – Cadascú de nosaltres hem de fer la nostra presentació individual.
  – Com a comiat, la conclusió es: “la prohibició del seu consum als menors d’edat”.
  A continuació en Jaume ens invita a fer una redacció sobre el tema dels Horts.
  – Ens formem en grups de sis, per triar la millor redacció de cada grup que en Jaume despres transcriu al blog.
  I aixís acaba la classe.
  Fins la propera.
  Haviam a qui l’hi toca fer la corresponet Acta. Hehe. Que será la 13.
  A 9 de Novembre de 2015, a un any just d’un día historic.

  Share

  Article complet

 • S1 11a sessió

  feet-224680__180

  Primerament en Jaume ens va preguntar com havíem passat la Castanyada. Cadascú va explicar una mica el que va fer-hi.
  Uns van menjar castanyes, uns altres panallets, pasant-ho amb la familia, sortint el cap de semana fora i també celebrant Hallowen.
  Desprès en Jaume ens va demanar que junt un altre company féssim un exercici sobre la recepta dels panallets. Havíem d´omplir els buits amb la “a” i la “e” que hi havia en les paraules de la recepta. El exercici va ser va ser per les dues cares del full, una mica llarg. Una cara del full feia un company i havia d´explicar perquè posava “a” o “e” a l´altre. I desprès al revés. En Jaume va posar-ens música per relaxar l´ambient.
  Ex: Bola/Boles Xocolate/Xocolates
  El sentit d´aquest exercici va ser aprendre que: la vocal àtona “a” a final dels noms femenís o amb “e” en el masculís, sempre el plural termina en “es”. Ex: LLimona-llimones. Xocolate/es. I que en singular las dues sonen practicament igual.
  També, vam parlar de que els pronoms febles poden anar per davant o per darrere del verb. També en poden ser apostrofats, tant si el verb comença o termina per vocal. Pèro si n´ acaba en consonant es posará un guió.
  Ex: M´emporta. Pense-hi
  Van sortir un parell d´expressions: Volia dir-m´ho Déu n´hi do
  Un altre tema van ser les contraccions de les preposicions:
  A+ El/Els= Al/Als DE +El/Els=Del/Dels PER+ El/Els=Pel/Pels
  Els pronoms indefinits: Altre/ Altra/Altres (son Complements Directs), sempre van acompanyats d´un article: el/l´/els/les/un/una/uns/unes.
  Ex: Un altre llop/ Una altra noia
  Sempre que en una paraula surt -as, es posará amb doble s com per exemple: “assequen”, “passa”.


   

  Share

  Article complet

 • 12a sessió (Suficiència 3)

  Hola a tothom,

  Aquí teniu el resum del dia 5 de novembre d’aquest any.

  En primer lloc,  la Lourdes ens va parlar sobre el voluntariat per difondre la llengua catalana i després ens va informar  del taller de teatre per si algun de nosaltres volia apuntar-s’hi.

  Després d’això, vam repassar la classe del passat dimarts: combinacions binàries, col·locació, infinitiu, ordre…

  Un cop fet aquest repàs, vam fer un exercici de pronoms i es van corregir des del primer fins al cinquè. Vam deixar la resta de deures.

  També es va fer menció del blog del nostre projecte: “com sobreviure a l’S3”. L’adreça per entrar-hi és: https://comsobreviures3.wordpress.com.

  Com que està buit i s’ha d’omplir, la Lourdes es ha va fer escriure un text de presentació per incloure’l dins del blog. Això sí, amb unes paraules que s’havien de col·locar dins d’aquest text i, a més a més, per grups , els mateixos grups de persones que van fer el vídeo el passat dimarts.

  Per finalitzar, cada grup va llegir el text en veu alta i la resta de persones vam apuntar les paraules que pensàvem que podrien ser .

  Per exemple, algunes paraules són: fal·lera, sol·licitem, mil·lèsima, passarel·la, rebel·lió…

  Bé, espero que s’entengui bé i segur que aviat podrem celebrar  l’aprovat .

  Salut!

  Lluis

   

  Share

  Article complet

 • Suficiència 3 (11a sessió)

  Bona tarda,

  Ahir  vam començar la classe  (després que la Lourdes em fes un “piropo”) corregint els deures del dijous passat.

  Després vam repassar, una miqueta de nou ,els pronoms febles.

  COMPLEMENT  DIRECTE.

  -No porta preposició.

  -S’ha de preguntar què?  al verb.

  -Hi ha tres tipus de CD:

  Determinat.-   EL, LA, ELS, LES

  Indeterminat.- EN

  Neutre.- Que ve introduït per les paraules Això, Allò o tota una frase.- HO

  COMPLEMENT INDIRECTE

  -És qui es beneficia o surt perjudicat per l’acció del verb.

  -Està introduït per las preposicions “a” i  “per a”.

  -Per al singular.- LI

  -Per al plural .- ELS

  COMPLEMENT PREPOSICIONAL

  -Introduït per una preposició.- HI

  -Excepció.- Amb la preposició “de”, se substitueix per EN

  COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL

  -Responen a les preguntes de: on?, quan?, com?…

  -Normalment són de lloc.

  -Se substitueixen per.- HI

  -Excepció.- Quan porten la preposició “de” més lloc.- EN

  ATRIBUT

  -Introduïts pels verbs “ Ser”, “Estar”, “Semblar”.- HO

   

  A continuació vam fer  apunts facilíssims sobre els pronoms:

  1.- Col·locació dels pronoms.

  Normalment es col·loca davant del verb.

  Ex.-  Vas llegir el llibre.

  Sí, el vaig llegir.

  Quan és infinitiu pot anar davant o darrera.

  Ex. Sí, el vaig llegir o Sí, vaig llegir-lo

  Quan és imperatiu es col·loca darrera

  Ex.- Compra la revista!

  Compra-la!

  2.- Ordre dels pronoms

  Quan hi ha més de dos pronoms l’ordre és el següent:

  CI + CD+ ALTRES COMPLEMENTS

   

  Ex.- Els meus alumnes em van demanar les fotocòpies, però jo no ELS LES vaig donar

  Per substituir.- Les fotocòpies- CD determinat  LES

                                    Als meus alumnes.- CI plural ELS

                                  

  3.-Combinació LI + CD determinat

  Quan en una oració apareix la combinació binària CI representat per LI i CD per el, la, els o les, es produeix una doble transformació.

  1.- L’ordre dels pronoms generals canvia, el CD apareix abans que el CI.

  2.-el pronom LI es converteix en HI i es produeix la següent combinació.

  Li + el   = L’HI

        Li + la  =  LA HI

        Li + els=  ELS HI

  Li + les=  LES HI

   

  Per acabar, es van ajuntar els grups que van fer a la classe anterior i van començar a gravar els vídeos per al projecte del curs.

   

  PACO

  Share

  Article complet

 • S1 9a sessió

  PhotoGrid_1445987464308

  1. 1. Hem fet un exercici de agrupació per grups de paraules, per vocals tòniques

   

  L’exercici consisteix a trobar les imatges de les paraules que estaven associades a la nostra i identificar la característica comuna entre elles. Per això, el professor ens ha donat una imatge i ens l’ha enganxat al front.

   

  /à/ /è/ /í/ /ò/ /é/ /ó/ /u/
  Cafè Pingüí Cos Mes Gos Brúixola
  Gat Cèl Pinya Cor Meu Dos Cub
  Casa Mèl moll llet llop Cúpula

   

   

  1. 2. Hem posat en comú els aspectes que ens semblen positius o que ens agraden del cur I

  també els aspectes que considerem que es poden millorar. Hem dit:

  Positiu:

   

  • Aplicació pràctica de la gramatica
  • El professor
  • El mètode
  • Les actes (enllaços)
  • Treball en equip
  • L’ambient
  • Els escalfaments
  • Poder parlar
  • Classes dinàmiques
  • El progrés
  • El vocabulari
  • L’intercanvi
  • Les dinàmiques són molt pensades

   

  Negatiu:

   

  • Un programa que hi ha
  • Un petit descans (pausa)
  • La tecnologia
  • La revisió de les actes
  • La sessió 7a, massa gramàtica
  • Una posada en comú

   

  1. 3. Sobre el tema de google +:

  Qui no hagi rebut la invitació, ha de donar-li al Jaume una adreça mail (GMAIL) per tal que l’hi envìi.

  1. 4. Les actes s’han d’enviar a Jaume per email, i el les penjarà al blog i en google +
  2. 5. per al dijous hem de revisar les actes 3 i 4 i escriure un comentari al blog amb els errors que detectem.
  3. 6. Reunió per grups / project

  Cada grup ha definit els passos a seguir al seu projecte i les accions a realitzar. en resum hem acordat el següent:

   

  PRESENTACIÓ

   

  HISTORIA DE CATALUNYA

   

  DEBAT

   

  HORTS LITERARIS

   

  REPORTATGE

  Revisar guió Video 23 min historia catalunya Síntesi de l’article Selecció Presentació del curs
  Gravacions Dubtes Lectura Aprofundiment de les obres Contingut / temes
  Visualització Presentació Debat Performance + cata de vi Metodologia i eines utilitzades
  Presentació del metode Presentació dels projectes
  Suport audiovisual (fotos i vinyes) realitzats durant el curs
  Comentaris de cada alumne sobre com es va sentir en el curs

  I ara a resoldre dubtes…

   

  bo (2)

   

  Share

  Article complet

 • S1 8a sessió

  20151022_135617

  Vam començar la classe pensant tres paraulas, per després possar-lis el seu article corresponent, us deixo uns exemples.

   

  aigua→   l’aigua

  escola→  l’escola

  iogurt→  el iogurt

  indústria→ la indústria

   

  Adrià→  l’Adrià

  Oriol→ l’Oriol

  Els noms propis sempre s’apostrofen, quan comencen per vocal, i per consonant possarem el o la.

  Per actes solemnes utilitzarem en o na….  n’Eudalda, n’Eva (començan pero vocal) o na Mª Àngels (comencen per consonant).

   

  Islandia→  Islandia

  Egipte→  Egipte

   

  Són noms de països per això no utilitzarem articles.

   

  independència→ la independència

  intel·ligent→ la intel·ligència

   

  Els adjectius que forman nomsacabatsen –ència portaran accent obert.

   

  ONU→ l’ONU

  UNESCO→ la ONESCO

  Es posa “la” per ser tònica la U i una paraula femenina.

   

  Vam continuar, concretam el projectes per consensuar el calendari, cada grup comenta el seu projecte.

   

  1 Grup→  Presentació de cadascu de nosaltres.

   

  Presentació personal.

  – Guió  (divulgaran el guió).

  – Gravació.

   

  2 Grup→ Sintesi de la història de Catalunya.

   

  – Vidio divulgatiu.

  – Fitxa de cada episodi.

  – Elaborar guió de la presentació.

  3 Grup→ Debat sobre la Privacitat.

   

  – Llegir-se un text.

  – Debat.

   

  4 Grup → Horts Lliteraris.

   

  – El vi.

  – Recerca obres literáries o musicals.

   

  5 Grup → Presentació de grup.

   

  – Presentació.

  amb imatges.

  – Fitxa de cada projecte.

   

  i per finalitzar la classe ens vam fer la FOTO del fantàstic grup que som.

   

  P.D. Ens veiem demà.

  bo (2)

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share