• D 11a sessió

  la foto 3 (4)

  Per començar la classe vam llegir l’acta de la sessió anterior, com sempre. A continuació, partint del document que havia penjat el Jaume sobre els informes, entre tots vam recordar com ha de ser un informe:

  Tipus:
  • Tècnic
  • Acadèmic
  • Administratiu
  • Analític (projecte)
  • Expositiu (dossier)
  • Persuasiu

  Estructura:
  • Sumari
  • Introducció
  • Cos
  • Conclusions
  • Annexos i taules

  Després, per grups, vam comentar els treballs del dia anterior i el Jaume ens va demanar que féssim l’exercici on havíem de corregir les errades que hi havia a les oracions. Les oracions són les següents:

  1-Amb aquests annexos es pot considerar que l’informe ja està complert.
  Complert és incorrecte ja que és el participi de complir.  Hi  hem d’escriure complet.

  2- Cal assenyalar amb una creu les caselles corresponents abans d’entregar el document a la secretaria.
  Assenyalar és incorrecte. Hi hem d’escriure marcar o senyalar. Entregar cal buscar si és correcte o no a casa. Secretaria l’hem d’escriure amb majúscula (els càrrecs s’escriuen en minúscula i les àrees o departaments amb majúscula).

  3- Caldrà convocar eleccions al comitè arrel de la dimissió de tots els membres.
  Arrel és incorrecte.  Hi hem d’escriure arran, a conseqüència o a partir de.

  4-El nombrament de la coordinació arribarà aquesta setmana i el nomenament de la direcció la setmana vinent.
  Nombrament és incorrecte.  Hi hem d’escriure nomenament. Llavors per no repetir nomenament posem de. Cal posar una coma després de direcció.

  5-Els pastissets oferits a la recepció oficial amb gust a taronja amarga van tenir molt d’èxit entre els invitats.
  A és incorrecte.  Hi hem d’escriure de.
  Oferits és correcte però també podem escriure oferts i invitats també és correcte però podem escriure convidats.

  6-Es considera que la quota de mercat, ara per ara, és més aviat baixa.
  Tot és correcte.

  7-Hi adjunto la carta de presentació amb l’informe que em vas demanar?
  Tot és correcte.

  8-Hi ha temps per presentar les reclamacions fins a mitjans de juny.
  Mitjans de  és incorrecte.  Hi hem d’escriure mitjan.

  9-L’acompanyaren els assistents, els tècnics i tanmateix alguns accionistes.
  Tanmateix és incorrecte (és per unir 2 coses oposades).  Hi hem d’escriure també o treure tanmateix i no afegir-hi cap paraula.

  10-La mitja d’edat de consum d’alcohol és de 16 anys.
  Mitja és incorrecte.  Hi hem d’escriure mitjana (mitja és la peça de roba que ens podem a les cames).

  11-Les germanes Llopis tenen sempre el recolzament dels companys de l’aula.
  Recolzament és incorrecte.  Hi hem d’escriure suport.

  12-Per tal de fer públiques les informacions de les dates de la convocatòria, és precís que es pengin al tauler de l’entrada.
  Precís no és correcte i hem d’escriure és necessari o cal. També hem fet l’aclariment de la diferència entre dates i dades: dates és la data del dia que és i dades són datos.

  Després de fer la correcció a la pissarra entre tots de les oracions, continuem en grups de tres persones. Cada membre del grup té una part d’un informe i l’hem de llegir i anotar una frase-resum de cada paràgraf. Després ho comentem amb el nostre grup i finalment fem una posada en comú de tots els grups i el Jaume escriu a l’ordinador els nostres resums. A la propera sessió els comentarem.

  D 11a sessió by Slidely Slideshow


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share